Płatności za studia

Tabela opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w r.a. 2020/2021

Czesne za semestr* studiów na kierunku:

I rok [zł]

II rok [zł]

III rok [zł]

IV rok [zł]

V rok [zł]

STUDIA I STOPNIA – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Administracja

2 000

1900**

2 100

2 200

 

 

Górnictwo i geologia

2 300

2 200**

2 350

2 400

2 450

 

Informatyka

2 100

2000**

2 200

2 300

2 400

 

Logistyka

2 100

2000**

2 200

2 300

2 400

 

Mechatronika

2 100

2000**

2 200

2 300

2 400

 

Pedagogika

1 900

1800**

 

2 000

2 100

  

Zarządzanie

2 000

1900**

2 100

2 200

  

Zarządzanie i inżynieria produkcji

2 200

2100**

2 250

2 300

2 350

 

STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE – STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Zarządzanie II

2 350

2260**

2400

   

Prawo

2 100

2000**

2 200

2 300

2 400

2 500

*W tabeli określono czesne za 1 semestr

**Warunki i zasady obowiązywania promocji:

  1. Tegoroczni maturzyści zainteresowani skorzystaniem z promocji zobowiązani są do rozpoczęcia procesu rekrutacji internetowej, tj. do wypełnienia wszystkich możliwych pól kwestionariusza osobowego, w terminie do 30 września br. Dopuszczalne jest dokończenie rekrutacji online w późniejszym terminie, jednak nie dłużej niż do 15.10.2020 r. Jednocześnie kandydat chcący skorzystać z promocji zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów określonych w zasadach rekrutacji w terminie do 15.10.2020 r.
  2. Maturzyści z lat ubiegłych, tj. sprzed roku 2020, chcący skorzystać z promocji, zobowiązani są do złożenia podania w odpowiednim dla wybranego kierunku biurze rekrutacji w terminie do 30.09.2020 r.

Tabela pozostałych opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2020/2021.