Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Stos dokumentów
Stos dokumentów

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo. Etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja), etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Należy pamiętać, że do formularza internetowego dołącza się również zdjęcie cyfrowe w formacie jpg o wymiarach 236×295 pikseli i preferowanej rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcie takie można wykonać u profesjonalnego fotografa, któremu należy podać powyższe wymagania.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji w UJW

 • ankieta osobowa (tj. formularz wypełniony przez kandydata na etapie e-rekrutacji),
 • jednostronnie podpisana umowa o naukę – w 2 egzemplarzach (wydrukowana z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (dotyczy tylko kandydatów na st. I stopnia) – oryginał do wglądu,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • kserokopię suplementu do dyplomu (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • oryginał dowodu osobistego – do wglądu.

Punkty rekrutacyjne UJW

Miejsce gdzie należy złożyć dokumenty o przyjęcie na studia uzależnione jest od kierunku, na którym chce się studiować.

W Polkowicach przy ul. Skalników 6b, w Dziekanacie, pok. A202, prowadzony jest nabór na kierunki:

 • licencjackie: Administracja, Pedagogika,
 • inżynierskie: Informatyka, Mechatronika, Logistyka.

W Lubinie przy ul. Odrodzenia 21,23 w Dziekanacie, pok. 114, prowadzona jest rekrutacja na kierunki:

 • licencjackie: Zarządzanie,
 • inżynierskie: Górnictwo i geologia oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • magisterskie: Zarządzanie.

Pliki do pobrania

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Stos dokumentów
Stos dokumentów

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo. Etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja), etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Należy pamiętać, że do formularza internetowego dołącza się również zdjęcie cyfrowe w formacie jpg o wymiarach 236×295 pikseli i preferowanej rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcie takie można wykonać u profesjonalnego fotografa, któremu należy podać powyższe wymagania.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji w UJW

 • ankieta osobowa (tj. formularz wypełniony przez kandydata na etapie e-rekrutacji),
 • jednostronnie podpisana umowa o naukę – w 2 egzemplarzach (wydrukowana z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (dotyczy tylko kandydatów na st. I stopnia) – oryginał do wglądu,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • kserokopię suplementu do dyplomu (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • oryginał dowodu osobistego – do wglądu.

Punkty rekrutacyjne UJW

Miejsce gdzie należy złożyć dokumenty o przyjęcie na studia uzależnione jest od kierunku, na którym chce się studiować.

W Polkowicach przy ul. Skalników 6b, w Dziekanacie, pok. A202, prowadzony jest nabór na kierunki:

 • licencjackie: Administracja, Pedagogika,
 • inżynierskie: Informatyka, Mechatronika, Logistyka.

W Lubinie przy ul. Odrodzenia 21,23 w Dziekanacie, pok. 114, prowadzona jest rekrutacja na kierunki:

 • licencjackie: Zarządzanie,
 • inżynierskie: Górnictwo i geologia oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • magisterskie: Zarządzanie.

Pliki do pobrania