Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Stos dokumentów
Stos dokumentów

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo. Etap pierwszy to e-rekrutacja, etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odbiór e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza i umowy o naukę (2 egz.),
 5. dostarczenie formularza, 2 egz. umowy oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Należy pamiętać, że do formularza internetowego dołącza się również zdjęcie cyfrowe w formacie jpg o wymiarach 236×295 pikseli i preferowanej rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcie takie można wykonać u profesjonalnego fotografa, któremu należy podać powyższe wymagania.

Wymagane dokumenty

 • ankieta osobowa (tj. formularz wypełniony przez kandydata na etapie e-rekrutacji),
 • jednostronnie podpisana umowa o naukę – w 2 egzemplarzach (wydrukowana z systemu teleinformatycznego),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (dotyczy tylko kandydatów na st. I stopnia) – oryginał do wglądu,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • kserokopia suplementu do dyplomu (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • oryginał dowodu osobistego – do wglądu.

Punkty rekrutacyjne

Polkowice

Biuro Obsługi Studentów
pok. A202, ul. Skalników 6b

 • studia licencjackie: Administracja, Pedagogika,
 • studia inżynierskie: Informatyka, Mechatronika, Logistyka,
 • studia magisterskie: Psychologia.

Sprawdź godziny pracy BOS.

Lubin

Biuro Obsługi Studentów
pok. 114, ul. Odrodzenia 21

 • studia licencjackie: Zarządzanie,
 • studia inżynierskie: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Górnictwo i Geologia,
 • studia magisterskie: Zarządzanie, Górnictwo i geologia.

Sprawdź godziny pracy BOS.

Informacje dodatkowe

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia w UJW na kierunku:

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Stos dokumentów
Stos dokumentów

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo. Etap pierwszy to e-rekrutacja, etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odbiór e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza i umowy o naukę (2 egz.),
 5. dostarczenie formularza, 2 egz. umowy oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Należy pamiętać, że do formularza internetowego dołącza się również zdjęcie cyfrowe w formacie jpg o wymiarach 236×295 pikseli i preferowanej rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcie takie można wykonać u profesjonalnego fotografa, któremu należy podać powyższe wymagania.

Wymagane dokumenty

 • ankieta osobowa (tj. formularz wypełniony przez kandydata na etapie e-rekrutacji),
 • jednostronnie podpisana umowa o naukę – w 2 egzemplarzach (wydrukowana z systemu teleinformatycznego),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (dotyczy tylko kandydatów na st. I stopnia) – oryginał do wglądu,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • kserokopia suplementu do dyplomu (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • oryginał dowodu osobistego – do wglądu.

Punkty rekrutacyjne

Polkowice

Biuro Obsługi Studentów
pok. A202, ul. Skalników 6b

 • studia licencjackie: Administracja, Pedagogika,
 • studia inżynierskie: Informatyka, Mechatronika, Logistyka,
 • studia magisterskie: Psychologia.

Sprawdź godziny pracy BOS.

Lubin

Biuro Obsługi Studentów
pok. 114, ul. Odrodzenia 21

 • studia licencjackie: Zarządzanie,
 • studia inżynierskie: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Górnictwo i Geologia,
 • studia magisterskie: Zarządzanie, Górnictwo i geologia.

Sprawdź godziny pracy BOS.

Informacje dodatkowe

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia w UJW na kierunku:

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Stos dokumentów
Stos dokumentów

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo. Etap pierwszy to e-rekrutacja, etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odbiór e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza i umowy o naukę (2 egz.),
 5. dostarczenie formularza, 2 egz. umowy oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Należy pamiętać, że do formularza internetowego dołącza się również zdjęcie cyfrowe w formacie jpg o wymiarach 236×295 pikseli i preferowanej rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcie takie można wykonać u profesjonalnego fotografa, któremu należy podać powyższe wymagania.

Wymagane dokumenty

 • ankieta osobowa (tj. formularz wypełniony przez kandydata na etapie e-rekrutacji),
 • jednostronnie podpisana umowa o naukę – w 2 egzemplarzach (wydrukowana z systemu teleinformatycznego),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (dotyczy tylko kandydatów na st. I stopnia) – oryginał do wglądu,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • kserokopia suplementu do dyplomu (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • oryginał dowodu osobistego – do wglądu.

Punkty rekrutacyjne

Polkowice

Biuro Obsługi Studentów
pok. A202, ul. Skalników 6b

 • studia licencjackie: Administracja, Pedagogika,
 • studia inżynierskie: Informatyka, Mechatronika, Logistyka,
 • studia magisterskie: Psychologia.

Sprawdź godziny pracy BOS.

Lubin

Biuro Obsługi Studentów
pok. 114, ul. Odrodzenia 21

 • studia licencjackie: Zarządzanie,
 • studia inżynierskie: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Górnictwo i Geologia,
 • studia magisterskie: Zarządzanie, Górnictwo i geologia.

Sprawdź godziny pracy BOS.

Informacje dodatkowe

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia w UJW na kierunku: