Tytuł magistra można zdobyć w UJW na studiach II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE oraz GÓRNICTWO I GEOLOGIA.

Studia z Zarządzania trwają 2 lata i można je podjąć po ukończeniu studiów I stopnia, tj. licencjackich lub inżynierskich, z dowolnych kierunków ukończonych w dowolnej uczelni. Mogą je podjąć także osoby, które posiadają już tytuł magistra, ale zainteresowane są zdobyciem nowych umiejętności lub kompetencji.

Aby zostać przyjętym na studia magisterskie na kierunku Górnictwo i geologia, trzeba posiadać tytuł inżyniera, tzn., że rekrutację przeprowadza się wśród absolwentów inżynierskich studiów technicznych. Studia II stopnia z Górnictwa trwają 1,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Studenci, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia nie będą musieli zaliczać żadnych różnic programowych, jednak kandydatom podejmującym te studia zaleca się przed ich podjęciem, osiągnięcie (w trybie kształcenia formalnego lub nieformalnego), w stopniu co najmniej dostatecznym, określonych w zasadach rekrutacji efektów uczenia się. 

Studia II stopnia (magisterskie) prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

Ikona - zarządzanie IILUBIN
Ikona - zarządzanieLUBIN

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia w UJW na kierunku:

Tytuł magistra można zdobyć w UJW na studiach II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE oraz GÓRNICTWO I GEOLOGIA.

Studia z Zarządzania trwają 2 lata i można je podjąć po ukończeniu studiów I stopnia, tj. licencjackich lub inżynierskich, z dowolnych kierunków ukończonych w dowolnej uczelni. Mogą je podjąć także osoby, które posiadają już tytuł magistra, ale zainteresowane są zdobyciem nowych umiejętności lub kompetencji.

Aby zostać przyjętym na studia magisterskie na kierunku Górnictwo i geologia, trzeba posiadać tytuł inżyniera, tzn., że rekrutację przeprowadza się wśród absolwentów inżynierskich studiów technicznych. Studia II stopnia z Górnictwa trwają 1,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Studenci, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia nie będą musieli zaliczać żadnych różnic programowych, jednak kandydatom podejmującym te studia zaleca się przed ich podjęciem, osiągnięcie (w trybie kształcenia formalnego lub nieformalnego), w stopniu co najmniej dostatecznym, określonych w zasadach rekrutacji efektów uczenia się. 

Studia II stopnia (magisterskie) prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

Ikona - zarządzanie IILUBIN
Ikona - zarządzanieLUBIN

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia w UJW na kierunku:

Tytuł magistra można zdobyć w UJW na studiach II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE oraz GÓRNICTWO I GEOLOGIA.

Studia z Zarządzania trwają 2 lata i można je podjąć po ukończeniu studiów I stopnia, tj. licencjackich lub inżynierskich, z dowolnych kierunków ukończonych w dowolnej uczelni. Mogą je podjąć także osoby, które posiadają już tytuł magistra, ale zainteresowane są zdobyciem nowych umiejętności lub kompetencji.

Aby zostać przyjętym na studia magisterskie na kierunku Górnictwo i geologia, trzeba posiadać tytuł inżyniera, tzn., że rekrutację przeprowadza się wśród absolwentów inżynierskich studiów technicznych. Studia II stopnia z Górnictwa trwają 1,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Studenci, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia nie będą musieli zaliczać żadnych różnic programowych, jednak kandydatom podejmującym te studia zaleca się przed ich podjęciem, osiągnięcie (w trybie kształcenia formalnego lub nieformalnego), w stopniu co najmniej dostatecznym, określonych w zasadach rekrutacji efektów uczenia się. 

Studia II stopnia (magisterskie) prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

Ikona - zarządzanie IILUBIN
Ikona - zarządzanieLUBIN

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia w UJW na kierunku: