Tytuł magistra można zdobyć w UJW na studiach II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE i GÓRNICTWO I GEOLOGIA oraz na jednolitych studiach magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA.

Studia z Zarządzania trwają 2 lata i można je podjąć po ukończeniu studiów I stopnia, tj. licencjackich lub inżynierskich, z dowolnych kierunków ukończonych w dowolnej uczelni. Mogą je podjąć także osoby, które posiadają już tytuł magistra, ale zainteresowane są zdobyciem nowych umiejętności lub kompetencji.

Aby zostać przyjętym na studia magisterskie na kierunku Górnictwo i geologia, trzeba posiadać tytuł inżyniera, tzn., że rekrutację przeprowadza się wśród absolwentów inżynierskich studiów technicznych. Studia II stopnia z Górnictwa trwają 1,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Studia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Psychologia trwają 5 lat. Kandydaci rekrutowani są na zasadach wolnego wyboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studenci, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia nie będą musieli zaliczać żadnych różnic programowych, jednak kandydatom podejmującym te studia zaleca się przed ich podjęciem, osiągnięcie (w trybie kształcenia formalnego lub nieformalnego), w stopniu co najmniej dostatecznym, określonych w zasadach rekrutacji efektów uczenia się.

Ikona - zarządzanie IILUBIN
Ikona - zarządzaniePOLKOWICE
Ikona administracjaPOLKOWICE

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia w UJW na kierunku:

Tytuł magistra można zdobyć w UJW na studiach II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE i GÓRNICTWO I GEOLOGIA oraz na jednolitych studiach magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA.

Studia z Zarządzania trwają 2 lata i można je podjąć po ukończeniu studiów I stopnia, tj. licencjackich lub inżynierskich, z dowolnych kierunków ukończonych w dowolnej uczelni. Mogą je podjąć także osoby, które posiadają już tytuł magistra, ale zainteresowane są zdobyciem nowych umiejętności lub kompetencji.

Aby zostać przyjętym na studia magisterskie na kierunku Górnictwo i geologia, trzeba posiadać tytuł inżyniera, tzn., że rekrutację przeprowadza się wśród absolwentów inżynierskich studiów technicznych. Studia II stopnia z Górnictwa trwają 1,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Studia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Psychologia trwają 5 lat. Kandydaci rekrutowani są na zasadach wolnego wyboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studenci, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia nie będą musieli zaliczać żadnych różnic programowych, jednak kandydatom podejmującym te studia zaleca się przed ich podjęciem, osiągnięcie (w trybie kształcenia formalnego lub nieformalnego), w stopniu co najmniej dostatecznym, określonych w zasadach rekrutacji efektów uczenia się.

Ikona - zarządzanie IILUBIN
Ikona - zarządzaniePOLKOWICE
Ikona administracjaPOLKOWICE

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia w UJW na kierunku:

Tytuł magistra można zdobyć w UJW na studiach II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE i GÓRNICTWO I GEOLOGIA oraz na jednolitych studiach magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA.

Studia z Zarządzania trwają 2 lata i można je podjąć po ukończeniu studiów I stopnia, tj. licencjackich lub inżynierskich, z dowolnych kierunków ukończonych w dowolnej uczelni. Mogą je podjąć także osoby, które posiadają już tytuł magistra, ale zainteresowane są zdobyciem nowych umiejętności lub kompetencji.

Aby zostać przyjętym na studia magisterskie na kierunku Górnictwo i geologia, trzeba posiadać tytuł inżyniera, tzn., że rekrutację przeprowadza się wśród absolwentów inżynierskich studiów technicznych. Studia II stopnia z Górnictwa trwają 1,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Studia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Psychologia trwają 5 lat. Kandydaci rekrutowani są na zasadach wolnego wyboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studenci, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia nie będą musieli zaliczać żadnych różnic programowych, jednak kandydatom podejmującym te studia zaleca się przed ich podjęciem, osiągnięcie (w trybie kształcenia formalnego lub nieformalnego), w stopniu co najmniej dostatecznym, określonych w zasadach rekrutacji efektów uczenia się.

Ikona - zarządzanie IILUBIN
Ikona - zarządzaniePOLKOWICE
Ikona administracjaPOLKOWICE

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia w UJW na kierunku: