Tytuł magistra można zdobyć w UJW na studiach II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE.

Studia II stopnia można podjąć po ukończeniu studiów I stopnia, tj. licencjackich lub inżynierskich, w dowolnych kierunków ukończonych w dowolnej uczelni. Mogą je podjąć także osoby, które posiadają już tytuł magistra, ale zainteresowane są zdobyciem nowych umiejętności lub kompetencji. Prowadzone w UJW studia II stopnia trwają 2 lata. Ich ukończenie związane jest z napisaniem pracy magisterskiej oraz jej obroną i pozwala na zdobycie tytułu zawodowego magistra. Studenci, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia nie będą musieli zaliczać żadnych różnic programowych.

Studia magisterskie prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

Ikona - zarządzanie IILUBIN

Tytuł magistra można zdobyć w UJW na studiach II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE.

Studia II stopnia można podjąć po ukończeniu studiów I stopnia, tj. licencjackich lub inżynierskich, w dowolnych kierunków ukończonych w dowolnej uczelni. Mogą je podjąć także osoby, które posiadają już tytuł magistra, ale zainteresowane są zdobyciem nowych umiejętności lub kompetencji. Prowadzone w UJW studia II stopnia trwają 2 lata. Ich ukończenie związane jest z napisaniem pracy magisterskiej oraz jej obroną i pozwala na zdobycie tytułu zawodowego magistra. Studenci, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia nie będą musieli zaliczać żadnych różnic programowych.

Studia magisterskie prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

Ikona - zarządzanie IILUBIN