Rektor
dr Paweł Greń, prof. UJW, MBA

Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet SWPS, Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie oraz Uniwersytet Dolnośląski we Wrocławiu. Autor licznych publikacji, które ukazały się w renomowanych wydawnictwach w Polsce i na świecie. Stypendysta programu rządowego „POWER”, w ramach którego odbył staż naukowy na University of Cambridge. Uczestnik projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, realizowanego przez konsorcjum naukowe Analiza Dyskursu i finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki). Wielokrotnie nagradzany za działalność naukowo-badawczą. Kilkukrotnie wybrany przez studentów na najlepszego wykładowcę.  Z polkowicką uczelnią jest związany od 2017 roku.

Paweł Greń

Rektor dr Paweł Greń, prof. UJW MBA

Paweł Greń

Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Uczestnik projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, realizowanego przez konsorcjum naukowe Analiza Dyskursu i finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki).

Autor licznych publikacji, które ukazały się w kraju i za granicą. Prowadzi zajęcia także w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust. Współpracuje z Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Prorektor

dr Miłosz Czopek, prof. UJW

Praktyk zarządzania. Prace badawcze prowadzi w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i jednostką samorządu terytorialnego. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania organizacjami, marketingu oraz zagadnień związanych z lokalnym rozwojem społeczno-gospodarczym. Ukończył Uniwersytet Poczdamski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Opiekun koła naukowego promocji i marketingu „ProMa”. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
i Technicznych
dr inż. Anna Wojciechowicz, prof. UJW

Dr-inz.-Anna-Wojciechowicz

Absolwentka Geologii ze specjalnością Geofizyka, Geoinżynierii oraz Górnictwa i geologii ze specjalnością eksploatacja podziemna i odkrywkowa.

Z UJW zawodowo związana jest od 2011 roku. Autorka wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, których tematyka dotyczy zastosowania metod geofizycznych w zdalnych badaniach składu mineralnego skał, rozpoznaniu jakości nawierzchni drogowych czy wykorzystaniu ich do prognozowania wstrząsów sejsmicznych występujących w kopalniach. Jej pasją naukową jest górnictwo kosmiczne, którą realizuje współpracując z jedną z najlepszych firm branży kosmicznej w Polsce. Doświadczenie praktyczne zdobywała m. in. w pracy jako specjalista ds. badań georadarem w firmie TPA S.A. z siedzibą w Pruszkowie oraz współuczestnicząc w różnego rodzaju projektach badawczych. Od 2017 roku opiekun Koła Naukowego Górników i Geologów działającego przy WZ UJW, gdzie studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe.

Kierownik ds. dydaktyki
p.o. Prodziekana
mgr Iwona Wawrzyniak

Rektor
dr Paweł Greń, prof. UJW, MBA

Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet SWPS, Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie oraz Uniwersytet Dolnośląski we Wrocławiu. Autor licznych publikacji, które ukazały się w renomowanych wydawnictwach w Polsce i na świecie. Stypendysta programu rządowego „POWER”, w ramach którego odbył staż naukowy na University of Cambridge. Uczestnik projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, realizowanego przez konsorcjum naukowe Analiza Dyskursu i finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki). Wielokrotnie nagradzany za działalność naukowo-badawczą. Kilkukrotnie wybrany przez studentów na najlepszego wykładowcę.  Z polkowicką uczelnią jest związany od 2017 roku.

Paweł Greń

Rektor dr Paweł Greń, prof. UJW MBA

Paweł Greń

Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Uczestnik projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, realizowanego przez konsorcjum naukowe Analiza Dyskursu i finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki).

Autor licznych publikacji, które ukazały się w kraju i za granicą. Prowadzi zajęcia także w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust. Współpracuje z Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Prorektor

dr Miłosz Czopek, prof. UJW

Praktyk zarządzania. Prace badawcze prowadzi w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i jednostką samorządu terytorialnego. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania organizacjami, marketingu oraz zagadnień związanych z lokalnym rozwojem społeczno-gospodarczym. Ukończył Uniwersytet Poczdamski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Opiekun koła naukowego promocji i marketingu „ProMa”. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
i Technicznych
dr inż. Anna Wojciechowicz, prof. UJW

Dr-inz.-Anna-Wojciechowicz

Absolwentka Geologii ze specjalnością Geofizyka, Geoinżynierii oraz Górnictwa i geologii ze specjalnością eksploatacja podziemna i odkrywkowa.

Z UJW zawodowo związana jest od 2011 roku. Autorka wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, których tematyka dotyczy zastosowania metod geofizycznych w zdalnych badaniach składu mineralnego skał, rozpoznaniu jakości nawierzchni drogowych czy wykorzystaniu ich do prognozowania wstrząsów sejsmicznych występujących w kopalniach. Jej pasją naukową jest górnictwo kosmiczne, którą realizuje współpracując z jedną z najlepszych firm branży kosmicznej w Polsce. Doświadczenie praktyczne zdobywała m. in. w pracy jako specjalista ds. badań georadarem w firmie TPA S.A. z siedzibą w Pruszkowie oraz współuczestnicząc w różnego rodzaju projektach badawczych. Od 2017 roku opiekun Koła Naukowego Górników i Geologów działającego przy WZ UJW, gdzie studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe.

Kierownik ds. dydaktyki
p.o. Prodziekana
mgr Iwona Wawrzyniak

Rektor
dr Paweł Greń, prof. UJW, MBA

Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet SWPS, Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie oraz Uniwersytet Dolnośląski we Wrocławiu. Autor licznych publikacji, które ukazały się w renomowanych wydawnictwach w Polsce i na świecie. Stypendysta programu rządowego „POWER”, w ramach którego odbył staż naukowy na University of Cambridge. Uczestnik projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, realizowanego przez konsorcjum naukowe Analiza Dyskursu i finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki). Wielokrotnie nagradzany za działalność naukowo-badawczą. Kilkukrotnie wybrany przez studentów na najlepszego wykładowcę.  Z polkowicką uczelnią jest związany od 2017 roku.

Paweł Greń

Rektor dr Paweł Greń, prof. UJW MBA

Paweł Greń

Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Uczestnik projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, realizowanego przez konsorcjum naukowe Analiza Dyskursu i finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki).

Autor licznych publikacji, które ukazały się w kraju i za granicą. Prowadzi zajęcia także w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust. Współpracuje z Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Prorektor

dr Miłosz Czopek, prof. UJW

Praktyk zarządzania. Prace badawcze prowadzi w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i jednostką samorządu terytorialnego. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania organizacjami, marketingu oraz zagadnień związanych z lokalnym rozwojem społeczno-gospodarczym. Ukończył Uniwersytet Poczdamski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Opiekun koła naukowego promocji i marketingu „ProMa”. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
i Technicznych
dr inż. Anna Wojciechowicz, prof. UJW

Dr-inz.-Anna-Wojciechowicz

Absolwentka Geologii ze specjalnością Geofizyka, Geoinżynierii oraz Górnictwa i geologii ze specjalnością eksploatacja podziemna i odkrywkowa.

Z UJW zawodowo związana jest od 2011 roku. Autorka wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, których tematyka dotyczy zastosowania metod geofizycznych w zdalnych badaniach składu mineralnego skał, rozpoznaniu jakości nawierzchni drogowych czy wykorzystaniu ich do prognozowania wstrząsów sejsmicznych występujących w kopalniach. Jej pasją naukową jest górnictwo kosmiczne, którą realizuje współpracując z jedną z najlepszych firm branży kosmicznej w Polsce. Doświadczenie praktyczne zdobywała m. in. w pracy jako specjalista ds. badań georadarem w firmie TPA S.A. z siedzibą w Pruszkowie oraz współuczestnicząc w różnego rodzaju projektach badawczych. Od 2017 roku opiekun Koła Naukowego Górników i Geologów działającego przy WZ UJW, gdzie studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe.

Kierownik ds. dydaktyki
p.o. Prodziekana
mgr Iwona Wawrzyniak