KOŁO NAUKOWE INFORMATYKÓW I MECHATRONIKÓW “INFOTRONIK”

Opiekun naukowy koła: dr Zdzisław Pólkowski

Więcej o Kole: http://www.infotronik.polkowski.edu.pl/

Kontakt do opiekuna: z.polkowski@ujw.pl

dłonie wskazujące na wykresy
dłonie wskazujące na wykresy

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW PSYCHOLOGII “PSYCHE”

Opiekun naukowy koła: dr Renata Socha

Koło rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2023 r. Celem działalności jest integracja środowiska studentów poprzez wzbudzenie i pogłębienie zainteresowań i pasji badawczych związanych z dziedziną psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznie i empirycznie ugruntowanej psychologii praktycznej skoncentrowanej na wspomaganiu ludzkiego rozwoju oraz rodziny. Członkami koła mogą być Studenci kierunku Psychologia w Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Zarząd Koła:

 • Przewodnicząca: Katarzyna Hermaszuk
 • Wiceprzewodnicząca: Klaudia Bonieńska-Drabik
 • Sekretarz: Patrycja Szewc
 • Skarbnik: Anita Borkowska
 • Członek Zarządu: Przemysław Rybikowski

KOŁO NAUKOWE ADMINISTRATYWISTÓW

Opiekun naukowy koła: dr Grzegorz Haręża

Koło Naukowe Administratywistów zrzesza studentów chcących pogłębiać wiedzę o zagadnieniach prawnoustrojowych, prawach człowieka czy mechanizmach sprawowania władzy w państwie.

Do celów koła należy:

 • propagowanie kultury prawnej oraz zasad z niej wynikających,
 • rozwijanie życia naukowego wśród członków Koła,
 • pogłębianie formacji społecznej członków Koła,
 • szerzenie atmosfery koleżeńskiej wśród członków Koła.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych,
 • kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju i zagranicą,
 • współpracę z organizacjami studenckimi,
 • organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością Koła.

Spotkania Koła odbywają się co najmniej raz w miesiącu, jak również w ramach organizowanych konferencji i paneli dyskusyjnych, w atmosferze mającej na celu integrację studentów o podobnych zainteresowaniach

Zarząd Koła:

 • Prezes – Magdalena Gałka
 • Wiceprezes – Aleksandra Podyma
 • Sekretarz – Marta Juszczyk
 • Skarbnik – Katarzyna Szymajda

Zorganizowane konferencje:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowej „10 lat Polski w UE”, 30 maja-1 czerwca 2014 r.
 • „Polityka, gospodarka i technika w obliczu globalizacji”, Karpacz, 31 maja-2 czerwca 2013 r.
 • „Prawa człowieka – współczesne dylematy praktyczne i teoretyczne”, Szklarska Poręba, 1-3 czerwca 2012 r.

Statut Koła

KOŁO NAUKOWE PROMOCJI I MARKETINGU “PROMA”

Opiekun naukowy koła: dr Miłosz Czopek

Koło Naukowe Promocji i Marketingu „ProMa” założone zostało 28 kwietnia 2014 r. Koło posiada odrębny statut.  Organami Koła jest Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd.

Do celów koła należy w szczególności:

 1. Rozwijanie wiedzy z zakresu promocji i marketingu
 2. Promowanie UJW na zewnątrz
 3. Szerzenie atmosfery koleżenstwa wśród członków koła

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prelekcje, warsztaty i dyskusje przedmiotowe
 2. Udział w konferencjach naukowych
 3. Inicjatywy mające na celu promowanie UJW

KOŁO NAUKOWE GÓRNIKÓW I GEOLOGÓW

Opiekun naukowy koła: dr inż. Anna Wojciechowicz

Koło rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2010/2011. Celem działalności jest poszerzanie i zgłębianie wiedzy z zakresu górnictwa i geologii, a także kultywowanie tradycji górniczej.

Władze Koła:

 • Prezes: Rafał Trzebiński
 • Sekretarz: Krzysztof Szlaski
 • Skarbnik: Marek Kosior

KOŁO NAUKOWE WOLONTARIUSZE

Opiekun naukowy koła: dr Beata Kohlman

W dniu 1 grudnia 2016 r.w Uczelni Jana Wyżykowskiego rozpoczęło działalność Studenckie Koło Naukowe „Wolontariusze”, którego celem jest integracja środowiska studenckiego, współpraca ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie inicjatywy i zainteresowań studentów wolontariatem, a także prowadzenie badań i projektów naukowych.

Założycielami koła są zainteresowani jego działalnością studenci kierunku Pedagogika i Zarządzanie. W kole aktywnie pracuje 31 osób, a jego pracami kieruje Zarząd.

Więcej o o działalności Koła: Facebook Koło Naukowe UJW Wolontariusze

KOŁO NAUKOWE INFORMATYKÓW I MECHATRONIKÓW “INFOTRONIK”

Opiekun naukowy koła: dr Zdzisław Pólkowski

Więcej o Kole: http://www.infotronik.polkowski.edu.pl/

Kontakt do opiekuna: z.polkowski@ujw.pl

dłonie wskazujące na wykresy
dłonie wskazujące na wykresy

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW PSYCHOLOGII “PSYCHE”

Opiekun naukowy koła: dr Renata Socha

Koło rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2023 r. Celem działalności jest integracja środowiska studentów poprzez wzbudzenie i pogłębienie zainteresowań i pasji badawczych związanych z dziedziną psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznie i empirycznie ugruntowanej psychologii praktycznej skoncentrowanej na wspomaganiu ludzkiego rozwoju oraz rodziny. Członkami koła mogą być Studenci kierunku Psychologia w Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Zarząd Koła:

 • Przewodnicząca: Katarzyna Hermaszuk
 • Wiceprzewodnicząca: Klaudia Bonieńska-Drabik
 • Sekretarz: Patrycja Szewc
 • Skarbnik: Anita Borkowska
 • Członek Zarządu: Przemysław Rybikowski

KOŁO NAUKOWE ADMINISTRATYWISTÓW

Opiekun naukowy koła: dr Grzegorz Haręża

Koło Naukowe Administratywistów zrzesza studentów chcących pogłębiać wiedzę o zagadnieniach prawnoustrojowych, prawach człowieka czy mechanizmach sprawowania władzy w państwie.

Do celów koła należy:

 • propagowanie kultury prawnej oraz zasad z niej wynikających,
 • rozwijanie życia naukowego wśród członków Koła,
 • pogłębianie formacji społecznej członków Koła,
 • szerzenie atmosfery koleżeńskiej wśród członków Koła.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych,
 • kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju i zagranicą,
 • współpracę z organizacjami studenckimi,
 • organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością Koła.

Spotkania Koła odbywają się co najmniej raz w miesiącu, jak również w ramach organizowanych konferencji i paneli dyskusyjnych, w atmosferze mającej na celu integrację studentów o podobnych zainteresowaniach

Zarząd Koła:

 • Prezes – Magdalena Gałka
 • Wiceprezes – Aleksandra Podyma
 • Sekretarz – Marta Juszczyk
 • Skarbnik – Katarzyna Szymajda

Zorganizowane konferencje:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowej „10 lat Polski w UE”, 30 maja-1 czerwca 2014 r.
 • „Polityka, gospodarka i technika w obliczu globalizacji”, Karpacz, 31 maja-2 czerwca 2013 r.
 • „Prawa człowieka – współczesne dylematy praktyczne i teoretyczne”, Szklarska Poręba, 1-3 czerwca 2012 r.

Statut Koła

KOŁO NAUKOWE PROMOCJI I MARKETINGU “PROMA”

Opiekun naukowy koła: dr Miłosz Czopek

Koło Naukowe Promocji i Marketingu „ProMa” założone zostało 28 kwietnia 2014 r. Koło posiada odrębny statut.  Organami Koła jest Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd.

Do celów koła należy w szczególności:

 1. Rozwijanie wiedzy z zakresu promocji i marketingu
 2. Promowanie UJW na zewnątrz
 3. Szerzenie atmosfery koleżenstwa wśród członków koła

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prelekcje, warsztaty i dyskusje przedmiotowe
 2. Udział w konferencjach naukowych
 3. Inicjatywy mające na celu promowanie UJW

KOŁO NAUKOWE GÓRNIKÓW I GEOLOGÓW

Opiekun naukowy koła: dr inż. Anna Wojciechowicz

Koło rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2010/2011. Celem działalności jest poszerzanie i zgłębianie wiedzy z zakresu górnictwa i geologii, a także kultywowanie tradycji górniczej.

Władze Koła:

 • Prezes: Rafał Trzebiński
 • Sekretarz: Krzysztof Szlaski
 • Skarbnik: Marek Kosior

KOŁO NAUKOWE WOLONTARIUSZE

Opiekun naukowy koła: dr Beata Kohlman

W dniu 1 grudnia 2016 r.w Uczelni Jana Wyżykowskiego rozpoczęło działalność Studenckie Koło Naukowe „Wolontariusze”, którego celem jest integracja środowiska studenckiego, współpraca ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie inicjatywy i zainteresowań studentów wolontariatem, a także prowadzenie badań i projektów naukowych.

Założycielami koła są zainteresowani jego działalnością studenci kierunku Pedagogika i Zarządzanie. W kole aktywnie pracuje 31 osób, a jego pracami kieruje Zarząd.

Więcej o o działalności Koła: Facebook Koło Naukowe UJW Wolontariusze

KOŁO NAUKOWE INFORMATYKÓW I MECHATRONIKÓW “INFOTRONIK”

Opiekun naukowy koła: dr Zdzisław Pólkowski

Więcej o Kole: http://www.infotronik.polkowski.edu.pl/

Kontakt do opiekuna: z.polkowski@ujw.pl

dłonie wskazujące na wykresy
dłonie wskazujące na wykresy

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW PSYCHOLOGII “PSYCHE”

Opiekun naukowy koła: dr Renata Socha

Koło rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2023 r. Celem działalności jest integracja środowiska studentów poprzez wzbudzenie i pogłębienie zainteresowań i pasji badawczych związanych z dziedziną psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznie i empirycznie ugruntowanej psychologii praktycznej skoncentrowanej na wspomaganiu ludzkiego rozwoju oraz rodziny. Członkami koła mogą być Studenci kierunku Psychologia w Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Zarząd Koła:

 • Przewodnicząca: Katarzyna Hermaszuk
 • Wiceprzewodnicząca: Klaudia Bonieńska-Drabik
 • Sekretarz: Patrycja Szewc
 • Skarbnik: Anita Borkowska
 • Członek Zarządu: Przemysław Rybikowski

KOŁO NAUKOWE ADMINISTRATYWISTÓW

Opiekun naukowy koła: dr Grzegorz Haręża

Koło Naukowe Administratywistów zrzesza studentów chcących pogłębiać wiedzę o zagadnieniach prawnoustrojowych, prawach człowieka czy mechanizmach sprawowania władzy w państwie.

Do celów koła należy:

 • propagowanie kultury prawnej oraz zasad z niej wynikających,
 • rozwijanie życia naukowego wśród członków Koła,
 • pogłębianie formacji społecznej członków Koła,
 • szerzenie atmosfery koleżeńskiej wśród członków Koła.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych,
 • kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju i zagranicą,
 • współpracę z organizacjami studenckimi,
 • organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością Koła.

Spotkania Koła odbywają się co najmniej raz w miesiącu, jak również w ramach organizowanych konferencji i paneli dyskusyjnych, w atmosferze mającej na celu integrację studentów o podobnych zainteresowaniach

Zarząd Koła:

 • Prezes – Magdalena Gałka
 • Wiceprezes – Aleksandra Podyma
 • Sekretarz – Marta Juszczyk
 • Skarbnik – Katarzyna Szymajda

Zorganizowane konferencje:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowej „10 lat Polski w UE”, 30 maja-1 czerwca 2014 r.
 • „Polityka, gospodarka i technika w obliczu globalizacji”, Karpacz, 31 maja-2 czerwca 2013 r.
 • „Prawa człowieka – współczesne dylematy praktyczne i teoretyczne”, Szklarska Poręba, 1-3 czerwca 2012 r.

Statut Koła

KOŁO NAUKOWE PROMOCJI I MARKETINGU “PROMA”

Opiekun naukowy koła: dr Miłosz Czopek

Koło Naukowe Promocji i Marketingu „ProMa” założone zostało 28 kwietnia 2014 r. Koło posiada odrębny statut.  Organami Koła jest Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd.

Do celów koła należy w szczególności:

 1. Rozwijanie wiedzy z zakresu promocji i marketingu
 2. Promowanie UJW na zewnątrz
 3. Szerzenie atmosfery koleżenstwa wśród członków koła

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prelekcje, warsztaty i dyskusje przedmiotowe
 2. Udział w konferencjach naukowych
 3. Inicjatywy mające na celu promowanie UJW

KOŁO NAUKOWE GÓRNIKÓW I GEOLOGÓW

Opiekun naukowy koła: dr inż. Anna Wojciechowicz

Koło rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2010/2011. Celem działalności jest poszerzanie i zgłębianie wiedzy z zakresu górnictwa i geologii, a także kultywowanie tradycji górniczej.

Władze Koła:

 • Prezes: Rafał Trzebiński
 • Sekretarz: Krzysztof Szlaski
 • Skarbnik: Marek Kosior

KOŁO NAUKOWE WOLONTARIUSZE

Opiekun naukowy koła: dr Beata Kohlman

W dniu 1 grudnia 2016 r.w Uczelni Jana Wyżykowskiego rozpoczęło działalność Studenckie Koło Naukowe „Wolontariusze”, którego celem jest integracja środowiska studenckiego, współpraca ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie inicjatywy i zainteresowań studentów wolontariatem, a także prowadzenie badań i projektów naukowych.

Założycielami koła są zainteresowani jego działalnością studenci kierunku Pedagogika i Zarządzanie. W kole aktywnie pracuje 31 osób, a jego pracami kieruje Zarząd.

Więcej o o działalności Koła: Facebook Koło Naukowe UJW Wolontariusze