Rekrutacja na studia

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorzy, którzy chcą podjąć studia na Uczelni Jana Wyżykowskiego (UJW), podlegają takim samym kryteriom rekrutacji, jak wszyscy inni kandydaci. Oznacza to, że mimo swojej niepełnosprawności mogą zdobyć wymarzony zawód.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną Uczelni Jana Wyżykowskiego, w celu wyboru kierunku studiów najbardziej odpowiadającego Państwa zainteresowaniom i predyspozycjom.
Mamy do zaoferowania 10 interesujących kierunków o różnych specjalnościach. Wśród nich Informatyka, Zarządzanie, Logistyka, Pedagogika, Administracja czy Geologia i górnictwo*.

Warto podkreślić, że na uczelni działa biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością (pokój B204), gdzie każdy kandydat może otrzymać informację na temat możliwości studiowania na wybranym kierunku.

Ponadto, każda osoba z niepełnosprawnością, która otrzyma decyzję o przyjęciu na studia w UJW może skontaktować się Pełnomocnikiem Rektora ds.osób z niepełnosprawnością, w celu ustalenia sposobu dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z danej niepełnosprawności. Co ważne! Studiując z nami możecie Państwo skorzystać z bogatego systemu stypendialnego oferowanego przez Uczelnię.

* Podjęcie studiów możliwe jest po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego – lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów.

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnością

Na Uczelni Jana Wyżykowskiego (UJW) powołany został Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, którego zadaniem jest wsparcie studentów z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych w procesie kształcenia. Ważne dla nas jest, aby studenci z niepełnosprawnością mieli równe szanse edukacyjne, a także uczestniczyli we wszystkich aspektach życia akademickiego.

UJW dysponuje nowoczesnym budynkiem w Polkowicach, który jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnością. W uczelnianych bibliotekach znajdują są w specjalne stanowiska, które są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Cyklicznie prowadzimy prace mające na celu stworzenie infrastruktury przyjaznej studentom z niepełnosprawnościami.

Studenci mogą uzyskać stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane osobom z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowo do Państwa dyspozycji są bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym (m.in. wsparcie w aktywizacji zawodowej).

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. W sprawie uzgodnień innych terminów należy kontaktować się indywidualnie mailowo.

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr Marta Ambroziak-Sieradzka

ul.Skalników 6b, 59-101 Polkowice, pokój B214

tel. 76 746 53 45

mail: m.sieradzka@ujw.pl

Wypożyczalnia sprzętu

Uczelnia Jana Wyżykowskiego prowadzi wypożyczalnię sprzętu dla studentów z niepełnosprawnością. Sprzęt jest wypożyczany bezpłatnie na czas określony w umowie użyczenia. Szczegółowe warunki korzystania z wypożyczalni określa regulamin.

Jak skorzystać z wypożyczalni?

Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi użyczenia jest złożenie:

 1. Wniosku o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego dla studentów z niepełnosprawnością UJW do celów dydaktycznych (załącznik nr 1 do Regulaminu użyczenia sprzętu).
 2. Aktualnego zaświadczenia z dziekanatu (dla danego wydziału) o roku i kierunku studiów.
 3. Aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W wyjątkowych uzasadnionych okolicznościach wzięta pod uwagę może być pozostała dokumentacja potwierdzającą fakt niepełnosprawności studenta.

Jaki sprzęt można wypożyczyć?

 • dyktafon Olympus LSP4 ,
 • lupa optyczna TWIN LUX LED4,
 • głośnik Bose Soundlink mini Bluetooth,
 • Big Track.

Ponadto w każdej z bibliotek uczelni (Polkowice, Lubin) znajduje się stanowisko zawierające niezbędny sprzęt i oprogramowania dostępne dla studentów z niepełnosprawnością.

Pliki do pobrania

Rekrutacja na studia

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorzy, którzy chcą podjąć studia na Uczelni Jana Wyżykowskiego (UJW), podlegają takim samym kryteriom rekrutacji, jak wszyscy inni kandydaci. Oznacza to, że mimo swojej niepełnosprawności mogą zdobyć wymarzony zawód.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną Uczelni Jana Wyżykowskiego, w celu wyboru kierunku studiów najbardziej odpowiadającego Państwa zainteresowaniom i predyspozycjom.
Mamy do zaoferowania 10 interesujących kierunków o różnych specjalnościach. Wśród nich Informatyka, Zarządzanie, Logistyka, Pedagogika, Administracja czy Geologia i górnictwo*.

Warto podkreślić, że na uczelni działa biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością (pokój B204), gdzie każdy kandydat może otrzymać informację na temat możliwości studiowania na wybranym kierunku.

Ponadto, każda osoba z niepełnosprawnością, która otrzyma decyzję o przyjęciu na studia w UJW może skontaktować się Pełnomocnikiem Rektora ds.osób z niepełnosprawnością, w celu ustalenia sposobu dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z danej niepełnosprawności. Co ważne! Studiując z nami możecie Państwo skorzystać z bogatego systemu stypendialnego oferowanego przez Uczelnię.

* Podjęcie studiów możliwe jest po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego – lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów.

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnością

Na Uczelni Jana Wyżykowskiego (UJW) powołany został Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, którego zadaniem jest wsparcie studentów z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych w procesie kształcenia. Ważne dla nas jest, aby studenci z niepełnosprawnością mieli równe szanse edukacyjne, a także uczestniczyli we wszystkich aspektach życia akademickiego.

UJW dysponuje nowoczesnym budynkiem w Polkowicach, który jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnością. W uczelnianych bibliotekach znajdują są w specjalne stanowiska, które są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Cyklicznie prowadzimy prace mające na celu stworzenie infrastruktury przyjaznej studentom z niepełnosprawnościami.

Studenci mogą uzyskać stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane osobom z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowo do Państwa dyspozycji są bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym (m.in. wsparcie w aktywizacji zawodowej).

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. W sprawie uzgodnień innych terminów należy kontaktować się indywidualnie mailowo.

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr Marta Ambroziak-Sieradzka

ul.Skalników 6b, 59-101 Polkowice, pokój B214

tel. 76 746 53 45

mail: m.sieradzka@ujw.pl

Wypożyczalnia sprzętu

Uczelnia Jana Wyżykowskiego prowadzi wypożyczalnię sprzętu dla studentów z niepełnosprawnością. Sprzęt jest wypożyczany bezpłatnie na czas określony w umowie użyczenia. Szczegółowe warunki korzystania z wypożyczalni określa regulamin.

Jak skorzystać z wypożyczalni?

Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi użyczenia jest złożenie:

 1. Wniosku o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego dla studentów z niepełnosprawnością UJW do celów dydaktycznych (załącznik nr 1 do Regulaminu użyczenia sprzętu).
 2. Aktualnego zaświadczenia z dziekanatu (dla danego wydziału) o roku i kierunku studiów.
 3. Aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W wyjątkowych uzasadnionych okolicznościach wzięta pod uwagę może być pozostała dokumentacja potwierdzającą fakt niepełnosprawności studenta.

Jaki sprzęt można wypożyczyć?

 • dyktafon Olympus LSP4 ,
 • lupa optyczna TWIN LUX LED4,
 • głośnik Bose Soundlink mini Bluetooth,
 • Big Track.

Ponadto w każdej z bibliotek uczelni (Polkowice, Lubin) znajduje się stanowisko zawierające niezbędny sprzęt i oprogramowania dostępne dla studentów z niepełnosprawnością.

Pliki do pobrania

Rekrutacja na studia

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorzy, którzy chcą podjąć studia na Uczelni Jana Wyżykowskiego (UJW), podlegają takim samym kryteriom rekrutacji, jak wszyscy inni kandydaci. Oznacza to, że mimo swojej niepełnosprawności mogą zdobyć wymarzony zawód.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną Uczelni Jana Wyżykowskiego, w celu wyboru kierunku studiów najbardziej odpowiadającego Państwa zainteresowaniom i predyspozycjom.
Mamy do zaoferowania 10 interesujących kierunków o różnych specjalnościach. Wśród nich Informatyka, Zarządzanie, Logistyka, Pedagogika, Administracja czy Geologia i górnictwo*.

Warto podkreślić, że na uczelni działa biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością (pokój B204), gdzie każdy kandydat może otrzymać informację na temat możliwości studiowania na wybranym kierunku.

Ponadto, każda osoba z niepełnosprawnością, która otrzyma decyzję o przyjęciu na studia w UJW może skontaktować się Pełnomocnikiem Rektora ds.osób z niepełnosprawnością, w celu ustalenia sposobu dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z danej niepełnosprawności. Co ważne! Studiując z nami możecie Państwo skorzystać z bogatego systemu stypendialnego oferowanego przez Uczelnię.

* Podjęcie studiów możliwe jest po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego – lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów.

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnością

Na Uczelni Jana Wyżykowskiego (UJW) powołany został Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, którego zadaniem jest wsparcie studentów z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych w procesie kształcenia. Ważne dla nas jest, aby studenci z niepełnosprawnością mieli równe szanse edukacyjne, a także uczestniczyli we wszystkich aspektach życia akademickiego.

UJW dysponuje nowoczesnym budynkiem w Polkowicach, który jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnością. W uczelnianych bibliotekach znajdują są w specjalne stanowiska, które są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Cyklicznie prowadzimy prace mające na celu stworzenie infrastruktury przyjaznej studentom z niepełnosprawnościami.

Studenci mogą uzyskać stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane osobom z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowo do Państwa dyspozycji są bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym (m.in. wsparcie w aktywizacji zawodowej).

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. W sprawie uzgodnień innych terminów należy kontaktować się indywidualnie mailowo.

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr Marta Ambroziak-Sieradzka

ul.Skalników 6b, 59-101 Polkowice, pokój B214

tel. 76 746 53 45

mail: m.sieradzka@ujw.pl

Wypożyczalnia sprzętu

Uczelnia Jana Wyżykowskiego prowadzi wypożyczalnię sprzętu dla studentów z niepełnosprawnością. Sprzęt jest wypożyczany bezpłatnie na czas określony w umowie użyczenia. Szczegółowe warunki korzystania z wypożyczalni określa regulamin.

Jak skorzystać z wypożyczalni?

Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi użyczenia jest złożenie:

 1. Wniosku o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego dla studentów z niepełnosprawnością UJW do celów dydaktycznych (załącznik nr 1 do Regulaminu użyczenia sprzętu).
 2. Aktualnego zaświadczenia z dziekanatu (dla danego wydziału) o roku i kierunku studiów.
 3. Aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W wyjątkowych uzasadnionych okolicznościach wzięta pod uwagę może być pozostała dokumentacja potwierdzającą fakt niepełnosprawności studenta.

Jaki sprzęt można wypożyczyć?

 • dyktafon Olympus LSP4 ,
 • lupa optyczna TWIN LUX LED4,
 • głośnik Bose Soundlink mini Bluetooth,
 • Big Track.

Ponadto w każdej z bibliotek uczelni (Polkowice, Lubin) znajduje się stanowisko zawierające niezbędny sprzęt i oprogramowania dostępne dla studentów z niepełnosprawnością.

Pliki do pobrania