Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu studenci UJW mogą uczyć się za granicą (tj. zrealizować część programu studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej – SMS) lub zrealizować praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (SMP). Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające studentom udział w studiach lub praktykach za granicą, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). UJW taką kartę posiada.

1. WYJAZDY DO KRAJÓW PROGRAMU

Są to wyjazdy trwające od 2 do 12 miesięcy do krajów programu Erasmus+. Kraje programu to wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza nie (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Możliwe są długoterminowe wyjazdy studentów:

 • na studia (SMS),
 • na praktykę (SMP).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach programu: Cypr, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Turcja.

1.1. Stypendium

Studenci UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy.

Grupa Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMS Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMP
I.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Szwajcaria

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

520 670
II.

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marino, Watykan

UJW ma podpisaną umowę partnerską z Uniwersytetem w Nikozji (Cypr).

500 650
III.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Węgrzech.

450 600

1.2. Dodatkowe stypendium

Studenci UJW, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub mają pozytywną decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego w UJW, otrzymają dodatkowo kwotę 250 Euro na każdy miesiąc pobytu, niezależnie od rodzaju wyjazdu.

1.3. Koszty podróży

W przypadku wyjazdów do krajów programu studentowi nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

2. WYJAZDY DO KRAJÓW PARTNERSKICH

Kraje partnerskie, to kraje które nie uczestniczą w pełni w programie Erasmus+, ale które mogą uczestniczyć (w charakterze partnerów uczelni) w niektórych akcjach programu. Wyjazdy studentów UJW w tej akcji możliwe są po podpisaniu umowy z uczelnią z danego kraju.

2.1. Stypendium

 • Wyjazdy długoterminowe – kwota miesięcznego stypendium na studia lub na praktykę – 700 Euro miesięcznie
 • Wyjazdy krótkoterminowe – kwota dziennego stypendium zależy od długości pobytu:
  • 5-14 dni – 70 Euro dziennie
  • 15-30 dni – 50 Euro dziennie

2.2. Dodatkowe stypendium

 • Wyjazdy długoterminowe – dodatkowa kwota stypendium z tytułu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej – 250 Euro miesięcznie
 • Wyjazdy krótkoterminowe – dodatkowa kwota dla uczestnika z tytułu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej zależy od długości pobytu:
  • 5-14 dni – 100 Euro za wyjazd
  • 15-30 – 150 Euro za wyjazd

2.3. Koszty podróży

W ramach wyjazdów studentów do krajów partnerskich istnieje możliwość otrzymania ryczałtu z tytułu kosztów podróży. Dotyczy to:

 • Krótkoterminowych wyjazdów studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności lub w trudnej sytuacji materialnej (decyzja o stypendium socjalnym w UJW),
 • Długoterminowych dojazdów za wyjątkiem niektórych krajów (m.in. Wielka Brytania, San Marino, Monako – pełna lista krajów u pracownika zajmującego się sprawami Erasmus+).
Odległość [km] Ryczałt [EURO] „Green travel”* [EURO]
10-99 23
100-499 180 210
500-1999 275 320
2000-2999 360 410
3000-3999 530 610
4000-7999 820
8000 lub więcej 1500
wyjazdy do krajów programu 0 50

*Green travel – program Erasmus+ dąży do neutralności pod względem emisji CO2 poprzez promowanie zrównoważonych środków transportu (pociąg, autokar).

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za program Erasmus+.

DOKUMENTY DO POBRANIA (AKTUALIZACJA NIEBAWEM)

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Application Form – (dla studentów z uczelni partnerskich)
 • Acceptance Letter – potwierdzenie przyjęcia z uczelni partnerskiej
 • Learning Agreement – porozumienie o programie zajęć (oryginał)
 • Dane bankowe studenta
 • Ubezpieczenie – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ
 • Oświadczenie studenta
 • Umowa zawarta między UJW a beneficjentem
 • Karta Studenta Erasmus+

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEDŁOŻENIA PO POWROCIE

 • Transcript of Records – wykaz zaliczeń (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
 • Zaświadczenie o pobycie (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
 • Ankieta stypendysty (on-line)

KONTAKT

 • Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+

e-mail z.polkowski@ujw.pl

 • mgr Kamila Ożóg

Specjalista administracyjno-biurowy

Tel. 767465337

e-mail k.ozog@ujw.pl

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu studenci UJW mogą uczyć się za granicą (tj. zrealizować część programu studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej – SMS) lub zrealizować praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (SMP). Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające studentom udział w studiach lub praktykach za granicą, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). UJW taką kartę posiada.

1. WYJAZDY DO KRAJÓW PROGRAMU

Są to wyjazdy trwające od 2 do 12 miesięcy do krajów programu Erasmus+. Kraje programu to wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza nie (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Możliwe są długoterminowe wyjazdy studentów:

 • na studia (SMS),
 • na praktykę (SMP).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach programu: Cypr, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Turcja.

1.1. Stypendium

Studenci UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy.

Grupa Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMS Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMP
I.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Szwajcaria

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

520 670
II.

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marino, Watykan

UJW ma podpisaną umowę partnerską z Uniwersytetem w Nikozji (Cypr).

500 650
III.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Węgrzech.

450 600

1.2. Dodatkowe stypendium

Studenci UJW, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub mają pozytywną decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego w UJW, otrzymają dodatkowo kwotę 250 Euro na każdy miesiąc pobytu, niezależnie od rodzaju wyjazdu.

1.3. Koszty podróży

W przypadku wyjazdów do krajów programu studentowi nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

2. WYJAZDY DO KRAJÓW PARTNERSKICH

Kraje partnerskie, to kraje które nie uczestniczą w pełni w programie Erasmus+, ale które mogą uczestniczyć (w charakterze partnerów uczelni) w niektórych akcjach programu. Wyjazdy studentów UJW w tej akcji możliwe są po podpisaniu umowy z uczelnią z danego kraju.

2.1. Stypendium

 • Wyjazdy długoterminowe – kwota miesięcznego stypendium na studia lub na praktykę – 700 Euro miesięcznie
 • Wyjazdy krótkoterminowe – kwota dziennego stypendium zależy od długości pobytu:
  • 5-14 dni – 70 Euro dziennie
  • 15-30 dni – 50 Euro dziennie

2.2. Dodatkowe stypendium

 • Wyjazdy długoterminowe – dodatkowa kwota stypendium z tytułu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej – 250 Euro miesięcznie
 • Wyjazdy krótkoterminowe – dodatkowa kwota dla uczestnika z tytułu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej zależy od długości pobytu:
  • 5-14 dni – 100 Euro za wyjazd
  • 15-30 – 150 Euro za wyjazd

2.3. Koszty podróży

W ramach wyjazdów studentów do krajów partnerskich istnieje możliwość otrzymania ryczałtu z tytułu kosztów podróży. Dotyczy to:

 • Krótkoterminowych wyjazdów studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności lub w trudnej sytuacji materialnej (decyzja o stypendium socjalnym w UJW),
 • Długoterminowych dojazdów za wyjątkiem niektórych krajów (m.in. Wielka Brytania, San Marino, Monako – pełna lista krajów u pracownika zajmującego się sprawami Erasmus+).
Odległość [km] Ryczałt [EURO] „Green travel”* [EURO]
10-99 23
100-499 180 210
500-1999 275 320
2000-2999 360 410
3000-3999 530 610
4000-7999 820
8000 lub więcej 1500
wyjazdy do krajów programu 0 50

*Green travel – program Erasmus+ dąży do neutralności pod względem emisji CO2 poprzez promowanie zrównoważonych środków transportu (pociąg, autokar).

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za program Erasmus+.

DOKUMENTY DO POBRANIA (AKTUALIZACJA NIEBAWEM)

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Application Form – (dla studentów z uczelni partnerskich)
 • Acceptance Letter – potwierdzenie przyjęcia z uczelni partnerskiej
 • Learning Agreement – porozumienie o programie zajęć (oryginał)
 • Dane bankowe studenta
 • Ubezpieczenie – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ
 • Oświadczenie studenta
 • Umowa zawarta między UJW a beneficjentem
 • Karta Studenta Erasmus+

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEDŁOŻENIA PO POWROCIE

 • Transcript of Records – wykaz zaliczeń (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
 • Zaświadczenie o pobycie (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
 • Ankieta stypendysty (on-line)

KONTAKT

 • Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+

e-mail z.polkowski@ujw.pl

 • mgr Kamila Ożóg

Specjalista administracyjno-biurowy

Tel. 767465337

e-mail k.ozog@ujw.pl

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu studenci UJW mogą uczyć się za granicą (tj. zrealizować część programu studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej – SMS) lub zrealizować praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (SMP). Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające studentom udział w studiach lub praktykach za granicą, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). UJW taką kartę posiada.

1. WYJAZDY DO KRAJÓW PROGRAMU

Są to wyjazdy trwające od 2 do 12 miesięcy do krajów programu Erasmus+. Kraje programu to wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza nie (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Możliwe są długoterminowe wyjazdy studentów:

 • na studia (SMS),
 • na praktykę (SMP).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach programu: Cypr, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Turcja.

1.1. Stypendium

Studenci UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy.

Grupa Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMS Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMP
I.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Szwajcaria

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

520 670
II.

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marino, Watykan

UJW ma podpisaną umowę partnerską z Uniwersytetem w Nikozji (Cypr).

500 650
III.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Węgrzech.

450 600

1.2. Dodatkowe stypendium

Studenci UJW, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub mają pozytywną decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego w UJW, otrzymają dodatkowo kwotę 250 Euro na każdy miesiąc pobytu, niezależnie od rodzaju wyjazdu.

1.3. Koszty podróży

W przypadku wyjazdów do krajów programu studentowi nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

2. WYJAZDY DO KRAJÓW PARTNERSKICH

Kraje partnerskie, to kraje które nie uczestniczą w pełni w programie Erasmus+, ale które mogą uczestniczyć (w charakterze partnerów uczelni) w niektórych akcjach programu. Wyjazdy studentów UJW w tej akcji możliwe są po podpisaniu umowy z uczelnią z danego kraju.

2.1. Stypendium

 • Wyjazdy długoterminowe – kwota miesięcznego stypendium na studia lub na praktykę – 700 Euro miesięcznie
 • Wyjazdy krótkoterminowe – kwota dziennego stypendium zależy od długości pobytu:
  • 5-14 dni – 70 Euro dziennie
  • 15-30 dni – 50 Euro dziennie

2.2. Dodatkowe stypendium

 • Wyjazdy długoterminowe – dodatkowa kwota stypendium z tytułu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej – 250 Euro miesięcznie
 • Wyjazdy krótkoterminowe – dodatkowa kwota dla uczestnika z tytułu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej zależy od długości pobytu:
  • 5-14 dni – 100 Euro za wyjazd
  • 15-30 – 150 Euro za wyjazd

2.3. Koszty podróży

W ramach wyjazdów studentów do krajów partnerskich istnieje możliwość otrzymania ryczałtu z tytułu kosztów podróży. Dotyczy to:

 • Krótkoterminowych wyjazdów studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności lub w trudnej sytuacji materialnej (decyzja o stypendium socjalnym w UJW),
 • Długoterminowych dojazdów za wyjątkiem niektórych krajów (m.in. Wielka Brytania, San Marino, Monako – pełna lista krajów u pracownika zajmującego się sprawami Erasmus+).
Odległość [km] Ryczałt [EURO] „Green travel”* [EURO]
10-99 23
100-499 180 210
500-1999 275 320
2000-2999 360 410
3000-3999 530 610
4000-7999 820
8000 lub więcej 1500
wyjazdy do krajów programu 0 50

*Green travel – program Erasmus+ dąży do neutralności pod względem emisji CO2 poprzez promowanie zrównoważonych środków transportu (pociąg, autokar).

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za program Erasmus+.

DOKUMENTY DO POBRANIA (AKTUALIZACJA NIEBAWEM)

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Application Form – (dla studentów z uczelni partnerskich)
 • Acceptance Letter – potwierdzenie przyjęcia z uczelni partnerskiej
 • Learning Agreement – porozumienie o programie zajęć (oryginał)
 • Dane bankowe studenta
 • Ubezpieczenie – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ
 • Oświadczenie studenta
 • Umowa zawarta między UJW a beneficjentem
 • Karta Studenta Erasmus+

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEDŁOŻENIA PO POWROCIE

 • Transcript of Records – wykaz zaliczeń (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
 • Zaświadczenie o pobycie (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
 • Ankieta stypendysty (on-line)

KONTAKT

 • Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+

e-mail z.polkowski@ujw.pl

 • mgr Kamila Ożóg

Specjalista administracyjno-biurowy

Tel. 767465337

e-mail k.ozog@ujw.pl