Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu studenci UJW mogą uczyć się za granicą (tj. zrealizować część programu studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej – SMS) lub zrealizować praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (SMP). Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające studentom udział w studiach lub praktykach za granicą, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). UJW taką kartę posiada. Aby wziąć udział w wyjeździe należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zapoznać się z regulaminem uczestnictwa (patrz pliki i dokumenty do pobrania poniżej).

1. Wyjazdy długoterminowe do krajów Programu w ramach umowy finansowej KA131-2022

Są to wyjazdy trwające od 2 do 12 miesięcy do krajów programu Erasmus+. Kraje programu to wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza niej (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Możliwe są długoterminowe wyjazdy studentów:

 • na studia (SMS),
 • na praktykę (SMT).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach programu: Cypr, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Węgry i Portugalia.

1.1. Stypendium

Studenci UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy.

Grupa Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMS Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMT
I.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

550 700
II.

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marino, Watykan

UJW ma podpisaną umowę partnerską z University of Nicosia (Cypr) oraz Pollytechnic Institute of Portalegre (Portugalia).

550 700
III.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.

450 600

Pełna lista krajów u pracownika zajmującego się sprawami Erasmus+.

1.2. Dodatkowe stypendium

Studenci UJW, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub mają pozytywną decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego w UJW, otrzymają dodatkowo kwotę 250 Euro na każdy miesiąc pobytu, niezależnie od rodzaju wyjazdu.

2. Wyjazdy długoterminowe do krajów Programu w ramach umowy finansowej KA131-2023

Są to wyjazdy trwające od 2 do 12 miesięcy do krajów programu Erasmus+. Kraje programu to wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza niej (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Możliwe są długoterminowe wyjazdy studentów:

 • na studia (SMS),
 • na praktykę (SMT).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach programu: Cypr, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Węgry i Portugalia.

2.1. Stypendium (wsparcie indywidualne)

Studenci UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy.

Grupa Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMS Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMT
I.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

670 820
II.

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino

UJW ma podpisaną umowę partnerską z University of Nicosia (Cypr) oraz Pollytechnic Institute of Portalegre (Portugalia).

670 820
III.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.

600 750

2.2. Dodatkowe stypendium

Studenci UJW, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub mają pozytywną decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego w UJW, otrzymają dodatkowo kwotę 250 Euro na każdy miesiąc pobytu, niezależnie od rodzaju wyjazdu.

3. Wyjazdy do krajów trzecich niestowarzyszonych z UE

Kraje partnerskie, to kraje które nie uczestniczą w pełni w programie Erasmus+, ale które mogą uczestniczyć (w charakterze partnerów uczelni) w niektórych akcjach programu. Wyjazdy studentów UJW w tej akcji możliwe są po podpisaniu umowy z uczelnią z danego kraju.

3.1. Stypendium

 • Wyjazdy długoterminowe – kwota miesięcznego stypendium na studia lub na praktykę – 700 Euro miesięcznie.
 • Wyjazdy krótkoterminowe (5-30 dni) – kwota dziennego stypendium zależy od długości pobytu:
  • 5-14 dni – 70 Euro dziennie (79 Euro w przypadku KA-2023),
  • 15-30 dni – 50 Euro dziennie (56 Euro w przypadku KA-2023).

3.2. Dodatkowe stypendium

 • Wyjazdy długoterminowe – dodatkowa kwota stypendium z tytułu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej – 250 Euro miesięcznie
 • Wyjazdy krótkoterminowe – dodatkowa kwota dla uczestnika z tytułu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej zależy od długości pobytu:
  • 5-14 dni – 100 Euro za wyjazd.
  • 15-30 – 150 Euro za wyjazd.

3.3. Koszty podróży

W ramach wyjazdów studentów do krajów partnerskich istnieje możliwość otrzymania ryczałtu z tytułu kosztów podróży. Dotyczy to:

 • Krótkoterminowych wyjazdów studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności lub w trudnej sytuacji materialnej (decyzja o stypendium socjalnym w UJW),
 • Długoterminowych wyjazdów za wyjątkiem niektórych krajów (m.in. Wielka Brytania, San Marino, Monako – pełna lista krajów u pracownika zajmującego się sprawami Erasmus+).
Odległość [km] Ryczałt [EURO] „Green travel”* [EURO]
10-99 23
100-499 180 210
500-1999 275 320
2000-2999 360 410
3000-3999 530 610
4000-7999 820
8000 lub więcej 1500
wyjazdy do krajów programu 0 50

*Green travel – program Erasmus+ dąży do neutralności pod względem emisji CO2 poprzez promowanie zrównoważonych środków transportu (pociąg, autokar). 

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za program Erasmus+ pod adresem erasmus@ujw.pl

4. Kursy językowe

Wszystkich studentów prosimy o zapoznanie się z informacjami o wsparciu w nauce języka angielskiego dla osób wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+. 

Wsparcie językowe online – dowiedz się więcej

5. Dokumenty niezbędne po powrocie

 • Transcript of Records – wykaz zaliczeń (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
 • Zaświadczenie o pobycie (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
 • Ankieta stypendysty (on-line)

6. Kontakt

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW
Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+
e-mail z.polkowski@ujw.pl

erasmus@ujw.pl

7. Dodatkowe informacje i dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszenia do Programu w celu studiowania w r. ak. 2022/2023

Formularz zgłoszenia do Programu w celu odbycia praktyki w r. ak. 2022/2023

Formularz zgłoszenia do Programu w celu studiowania w r. ak. 2023/2024

Porozumienie o programie praktyki (wypełnia kandydat)

Wytyczne do porozumienia o programie praktyki

Oficjalna strona internetowa Programu

Przewodnik po Programie 2021

Przewodnik po Programie 2022

Przewodnik po Programie 2023

Ulotka – Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego

Regulamin Programu

Stawki stypendialne – wyjazdy w ramach umowy finansowej KA131-2021

Stawki stypendialne – wyjazdy w ramach umowy finansowej KA131-2022

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu studenci UJW mogą uczyć się za granicą (tj. zrealizować część programu studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej – SMS) lub zrealizować praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (SMP). Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające studentom udział w studiach lub praktykach za granicą, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). UJW taką kartę posiada. Aby wziąć udział w wyjeździe należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zapoznać się z regulaminem uczestnictwa (patrz pliki i dokumenty do pobrania poniżej).

1. Wyjazdy długoterminowe do krajów Programu w ramach umowy finansowej KA131-2022

Są to wyjazdy trwające od 2 do 12 miesięcy do krajów programu Erasmus+. Kraje programu to wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza niej (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Możliwe są długoterminowe wyjazdy studentów:

 • na studia (SMS),
 • na praktykę (SMT).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach programu: Cypr, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Węgry i Portugalia.

1.1. Stypendium

Studenci UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy.

Grupa Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMS Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMT
I.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

550 700
II.

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marino, Watykan

UJW ma podpisaną umowę partnerską z University of Nicosia (Cypr) oraz Pollytechnic Institute of Portalegre (Portugalia).

550 700
III.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.

450 600

Pełna lista krajów u pracownika zajmującego się sprawami Erasmus+.

1.2. Dodatkowe stypendium

Studenci UJW, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub mają pozytywną decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego w UJW, otrzymają dodatkowo kwotę 250 Euro na każdy miesiąc pobytu, niezależnie od rodzaju wyjazdu.

2. Wyjazdy długoterminowe do krajów Programu w ramach umowy finansowej KA131-2023

Są to wyjazdy trwające od 2 do 12 miesięcy do krajów programu Erasmus+. Kraje programu to wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza niej (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Możliwe są długoterminowe wyjazdy studentów:

 • na studia (SMS),
 • na praktykę (SMT).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach programu: Cypr, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Węgry i Portugalia.

2.1. Stypendium (wsparcie indywidualne)

Studenci UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy.

Grupa Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMS Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMT
I.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

670 820
II.

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino

UJW ma podpisaną umowę partnerską z University of Nicosia (Cypr) oraz Pollytechnic Institute of Portalegre (Portugalia).

670 820
III.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.

600 750

2.2. Dodatkowe stypendium

Studenci UJW, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub mają pozytywną decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego w UJW, otrzymają dodatkowo kwotę 250 Euro na każdy miesiąc pobytu, niezależnie od rodzaju wyjazdu.

3. Wyjazdy do krajów trzecich niestowarzyszonych z UE

Kraje partnerskie, to kraje które nie uczestniczą w pełni w programie Erasmus+, ale które mogą uczestniczyć (w charakterze partnerów uczelni) w niektórych akcjach programu. Wyjazdy studentów UJW w tej akcji możliwe są po podpisaniu umowy z uczelnią z danego kraju.

3.1. Stypendium

 • Wyjazdy długoterminowe – kwota miesięcznego stypendium na studia lub na praktykę – 700 Euro miesięcznie.
 • Wyjazdy krótkoterminowe (5-30 dni) – kwota dziennego stypendium zależy od długości pobytu:
  • 5-14 dni – 70 Euro dziennie (79 Euro w przypadku KA-2023),
  • 15-30 dni – 50 Euro dziennie (56 Euro w przypadku KA-2023).

3.2. Dodatkowe stypendium

 • Wyjazdy długoterminowe – dodatkowa kwota stypendium z tytułu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej – 250 Euro miesięcznie
 • Wyjazdy krótkoterminowe – dodatkowa kwota dla uczestnika z tytułu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej zależy od długości pobytu:
  • 5-14 dni – 100 Euro za wyjazd.
  • 15-30 – 150 Euro za wyjazd.

3.3. Koszty podróży

W ramach wyjazdów studentów do krajów partnerskich istnieje możliwość otrzymania ryczałtu z tytułu kosztów podróży. Dotyczy to:

 • Krótkoterminowych wyjazdów studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności lub w trudnej sytuacji materialnej (decyzja o stypendium socjalnym w UJW),
 • Długoterminowych wyjazdów za wyjątkiem niektórych krajów (m.in. Wielka Brytania, San Marino, Monako – pełna lista krajów u pracownika zajmującego się sprawami Erasmus+).
Odległość [km] Ryczałt [EURO] „Green travel”* [EURO]
10-99 23
100-499 180 210
500-1999 275 320
2000-2999 360 410
3000-3999 530 610
4000-7999 820
8000 lub więcej 1500
wyjazdy do krajów programu 0 50

*Green travel – program Erasmus+ dąży do neutralności pod względem emisji CO2 poprzez promowanie zrównoważonych środków transportu (pociąg, autokar). 

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za program Erasmus+ pod adresem erasmus@ujw.pl

4. Kursy językowe

Wszystkich studentów prosimy o zapoznanie się z informacjami o wsparciu w nauce języka angielskiego dla osób wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+. 

Wsparcie językowe online – dowiedz się więcej

5. Dokumenty niezbędne po powrocie

 • Transcript of Records – wykaz zaliczeń (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
 • Zaświadczenie o pobycie (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
 • Ankieta stypendysty (on-line)

6. Kontakt

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW
Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+
e-mail z.polkowski@ujw.pl

erasmus@ujw.pl

7. Dodatkowe informacje i dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszenia do Programu w celu studiowania w r. ak. 2022/2023

Formularz zgłoszenia do Programu w celu odbycia praktyki w r. ak. 2022/2023

Formularz zgłoszenia do Programu w celu studiowania w r. ak. 2023/2024

Porozumienie o programie praktyki (wypełnia kandydat)

Wytyczne do porozumienia o programie praktyki

Oficjalna strona internetowa Programu

Przewodnik po Programie 2021

Przewodnik po Programie 2022

Przewodnik po Programie 2023

Ulotka – Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego

Regulamin Programu

Stawki stypendialne – wyjazdy w ramach umowy finansowej KA131-2021

Stawki stypendialne – wyjazdy w ramach umowy finansowej KA131-2022

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu studenci UJW mogą uczyć się za granicą (tj. zrealizować część programu studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej – SMS) lub zrealizować praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (SMP). Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające studentom udział w studiach lub praktykach za granicą, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). UJW taką kartę posiada. Aby wziąć udział w wyjeździe należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zapoznać się z regulaminem uczestnictwa (patrz pliki i dokumenty do pobrania poniżej).

1. Wyjazdy długoterminowe do krajów Programu w ramach umowy finansowej KA131-2022

Są to wyjazdy trwające od 2 do 12 miesięcy do krajów programu Erasmus+. Kraje programu to wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza niej (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Możliwe są długoterminowe wyjazdy studentów:

 • na studia (SMS),
 • na praktykę (SMT).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach programu: Cypr, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Węgry i Portugalia.

1.1. Stypendium

Studenci UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy.

Grupa Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMS Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMT
I.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

550 700
II.

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marino, Watykan

UJW ma podpisaną umowę partnerską z University of Nicosia (Cypr) oraz Pollytechnic Institute of Portalegre (Portugalia).

550 700
III.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.

450 600

Pełna lista krajów u pracownika zajmującego się sprawami Erasmus+.

1.2. Dodatkowe stypendium

Studenci UJW, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub mają pozytywną decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego w UJW, otrzymają dodatkowo kwotę 250 Euro na każdy miesiąc pobytu, niezależnie od rodzaju wyjazdu.

2. Wyjazdy długoterminowe do krajów Programu w ramach umowy finansowej KA131-2023

Są to wyjazdy trwające od 2 do 12 miesięcy do krajów programu Erasmus+. Kraje programu to wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza niej (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Możliwe są długoterminowe wyjazdy studentów:

 • na studia (SMS),
 • na praktykę (SMT).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach programu: Cypr, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Węgry i Portugalia.

2.1. Stypendium (wsparcie indywidualne)

Studenci UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy.

Grupa Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMS Miesięczna stawka stypendium w walucie euro dla wyjazdów SMT
I.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

670 820
II.

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino

UJW ma podpisaną umowę partnerską z University of Nicosia (Cypr) oraz Pollytechnic Institute of Portalegre (Portugalia).

670 820
III.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.

600 750

2.2. Dodatkowe stypendium

Studenci UJW, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub mają pozytywną decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego w UJW, otrzymają dodatkowo kwotę 250 Euro na każdy miesiąc pobytu, niezależnie od rodzaju wyjazdu.

3. Wyjazdy do krajów trzecich niestowarzyszonych z UE

Kraje partnerskie, to kraje które nie uczestniczą w pełni w programie Erasmus+, ale które mogą uczestniczyć (w charakterze partnerów uczelni) w niektórych akcjach programu. Wyjazdy studentów UJW w tej akcji możliwe są po podpisaniu umowy z uczelnią z danego kraju.

3.1. Stypendium

 • Wyjazdy długoterminowe – kwota miesięcznego stypendium na studia lub na praktykę – 700 Euro miesięcznie.
 • Wyjazdy krótkoterminowe (5-30 dni) – kwota dziennego stypendium zależy od długości pobytu:
  • 5-14 dni – 70 Euro dziennie (79 Euro w przypadku KA-2023),
  • 15-30 dni – 50 Euro dziennie (56 Euro w przypadku KA-2023).

3.2. Dodatkowe stypendium

 • Wyjazdy długoterminowe – dodatkowa kwota stypendium z tytułu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej – 250 Euro miesięcznie
 • Wyjazdy krótkoterminowe – dodatkowa kwota dla uczestnika z tytułu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej zależy od długości pobytu:
  • 5-14 dni – 100 Euro za wyjazd.
  • 15-30 – 150 Euro za wyjazd.

3.3. Koszty podróży

W ramach wyjazdów studentów do krajów partnerskich istnieje możliwość otrzymania ryczałtu z tytułu kosztów podróży. Dotyczy to:

 • Krótkoterminowych wyjazdów studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności lub w trudnej sytuacji materialnej (decyzja o stypendium socjalnym w UJW),
 • Długoterminowych wyjazdów za wyjątkiem niektórych krajów (m.in. Wielka Brytania, San Marino, Monako – pełna lista krajów u pracownika zajmującego się sprawami Erasmus+).
Odległość [km] Ryczałt [EURO] „Green travel”* [EURO]
10-99 23
100-499 180 210
500-1999 275 320
2000-2999 360 410
3000-3999 530 610
4000-7999 820
8000 lub więcej 1500
wyjazdy do krajów programu 0 50

*Green travel – program Erasmus+ dąży do neutralności pod względem emisji CO2 poprzez promowanie zrównoważonych środków transportu (pociąg, autokar). 

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za program Erasmus+ pod adresem erasmus@ujw.pl

4. Kursy językowe

Wszystkich studentów prosimy o zapoznanie się z informacjami o wsparciu w nauce języka angielskiego dla osób wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+. 

Wsparcie językowe online – dowiedz się więcej

5. Dokumenty niezbędne po powrocie

 • Transcript of Records – wykaz zaliczeń (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
 • Zaświadczenie o pobycie (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
 • Ankieta stypendysty (on-line)

6. Kontakt

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW
Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+
e-mail z.polkowski@ujw.pl

erasmus@ujw.pl

7. Dodatkowe informacje i dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszenia do Programu w celu studiowania w r. ak. 2022/2023

Formularz zgłoszenia do Programu w celu odbycia praktyki w r. ak. 2022/2023

Formularz zgłoszenia do Programu w celu studiowania w r. ak. 2023/2024

Porozumienie o programie praktyki (wypełnia kandydat)

Wytyczne do porozumienia o programie praktyki

Oficjalna strona internetowa Programu

Przewodnik po Programie 2021

Przewodnik po Programie 2022

Przewodnik po Programie 2023

Ulotka – Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego

Regulamin Programu

Stawki stypendialne – wyjazdy w ramach umowy finansowej KA131-2021

Stawki stypendialne – wyjazdy w ramach umowy finansowej KA131-2022