Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

INFORMATYKA JEST ATRAKCYJNYM I NAJBARDZIEJ POPULARNYM KIERUNKIEM STUDIÓW W GRUPIE NAUK TECHNICZNYCH. CYBERBEZPIECZEŃSTWO TO FACHOWA WIEDZA TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI.

Absolwent  specjalności Cyberbezpieczeństwo na kierunku Informatyka, posiądzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności, pozwalające m.in. na analizowanie, rozpoznanie oraz proaktywne wykrywanie potencjalnych zagrożeń w złożonych systemach teleinformatycznych. Zdobędzie również umiejętności pozwalające na efektywne przetwarzanie dużych wolumenów danych. Pozyskana wiedza pozwoli na zaplanowanie systemu zabezpieczeń, wdrożenie oraz jego utrzymanie podczas całego cyklu życia systemu informatycznego lub aplikacji. Znajomość rozwiązań kryptograficznych zapewni wybór optymalnego rozwiązania. 

Nie czekaj, kliknij i zapisz się na studia z Cyberbezpieczeństwa!

e-rekrutacja

Adresaci

Osoby mające za zadanie proaktywne wykrywanie potencjalnych zagrożeń w złożonych systemach teleinformatycznych.

Administratorzy przemysłowych sieci komputerowych.

Osoby, które przygotowują się do samodzielnego wykorzystania systemów informatycznych w przemyśle lub samodzielnego administrowania sieciami komputerowymi.

Osoby, które chciałyby zdobyć gruntowną i aktualną wiedzę w zakresie budowy, działania i eksploatacji systemów komputerowych w przemyśle, robotyki, automatyki, cyberbezpieczeństwa oraz Internetu Rzeczy.

Cele studiów

 • Przekazanie studentom wiedzy w zakresie współczesnych technologii ICT oraz umiejętności ich stosowania w biznesie, przemyśle i administracji publicznej.

 • Uzyskanie wiedzy, umiejętności i uprawnień niezbędnych do projektowania, zarządzania, eksploatacji systemów komputerowych, systemów bezprzewodowych i mobilnych, cyberbezpieczeństwa lub eksploatacji przemysłowych systemów informatycznych.

Program i perspektywy zatrudnienia

Czas trwania

Studia inżynierskie w specjalności Cyberbezpieczeństwo na kierunku Informatyka trwają 3,5 r. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł inżyniera i może podjąć  dalszą edukację na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Hybrydowo

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024, czyli tych, którzy od października 2023r. będą na pierwszym roku, nauka będzie realizowana w formie hybrydowej – część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

W programie

specjalności znalazły się zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach przedmiotów:

 • Podstawy cyberbezpieczeństwa,
 • Programowanie w języku Python,
 • Bezpieczeństwo aplikacji webowych,
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych,
 • Testy penetracyjne,
 • Bezpieczeństwo baz danych,
 • Bezpieczeństwo systemów IoT,
 • Wykrywanie incydentów.

Prowadzący zajęcia

ze studentami to eksperci, posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Są to praktycy, posiadający tytuły naukowe, zatrudnieni na różnych szczeblach zarządzania.

Po studiach

z zakresu Cyberbezpieczeństwa na kierunku inżynierskim Informatyka, absolwent będzie mógł podjąć pracę, m.in. jako:

 • Analityk/Specjalista ds. bezpieczeństwa IT,
 • Analityk ds. zagrożeń,
 • Inżynier zespołu reagowania na incydenty,
 • Administrator ds. bezpieczeństwa,
 • Pentester.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.