Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną nie tylko studentów. Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym.

Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej  lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające pracownikom wyjazdy zagraniczne do uczelni uczestniczących w Programie i krajów partnerskich, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). UJW taką kartę posiada -sprawdź tutaj.

1. Wyjazdy w ramach umów finansowych KA131-2022 i KA131-2023

Są to wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdy pracowników (także administracyjnych) w celach szkoleniowych (STT) do krajów Programu Erasmus+, czyli krajów należących do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza niej (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach Programu: Cypr, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Republika Czeska, Portugalia.

1.1. Stypendium

Pracownicy UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy.

Grupa i kraje należące do danej grupy* Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach trwających od 15 dni do 2 m-cy

I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionów* 1-12 i 14

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

180 126

II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13*

UJW ma podpisaną umowę z uczelniami na Cyprze i w Portugalii.

160 112

III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii, Republice Czeskiej i na Węgrzech.

140 98

*Podział krajów partnerskich na grupy zawarty jest na stronach 38-40 Przewodnika po programie Erasmus+

1.2. Koszty podróży

W ramach wyjazdów pracowników UJW istnieje możliwość otrzymania ryczałtu z tytułu kosztów podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży, a miejscem docelowym (należy wziąć pod uwagę odległość w jedną stronę). Do obliczania odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską (dostępny na stronie Erasmus+).

Odległość [km] Ryczałt [EURO] Ryczałt w przypadku “green travel”* [EURO]
10-99 23
100-499 180 210
500-1999 275 320
2000-2999 360 410
3000-3999 530 610
4000-7999 820
8000 lub więcej 1500

*”green travel” – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus lub pociąg.

2. Kontakt

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej i Programu Erasmus+
e-mail z.polkowski@ujw.pl

eramsus@ujw.pl

3. Kolejność załatwiania spraw

 1. Zgłoszenie uczestnictwa (formularz w materiałach do pobrania).
 2. Uzgodnienie programu nauczania i terminu wyjazdu (Mobility Agreement w materiałach do pobrania) – podpisany trójstronnie dokument: pracownik, uczelnia partnerska, UJW.
 3. Podjęcie przez Komisję decyzji w sprawie kwalifikacji pracownika do wyjazdu.
 4. Dostarczenie przez pracownika do UJW Invitation Letter.
 5. Dostarczenie przez pracownika danych bankowych na potrzeby przekazania stypendium.
 6. Przygotowanie umowy pomiędzy pracownikiem a UJW (stypendium zostanie wypłacone po osobistym podpisaniu dokumentu).
 7. Wyjazd pracownika.
 8. Po powrocie dostarczenie przez pracownika certyfikatu potwierdzającego udział w mobilności oraz wypełnienie ankiety online w sprawie zrealizowanej mobilności.

5. Do pobrania

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe (dla pracownika dydaktycznego)

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe (dla pracownika administracyjnego)

Mobility Agreement – Staff Mobility For Teaching

Mobility Agreement – Staff Mobility For Training

Dane bankowe

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną nie tylko studentów. Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym.

Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej  lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające pracownikom wyjazdy zagraniczne do uczelni uczestniczących w Programie i krajów partnerskich, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). UJW taką kartę posiada -sprawdź tutaj.

1. Wyjazdy w ramach umów finansowych KA131-2022 i KA131-2023

Są to wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdy pracowników (także administracyjnych) w celach szkoleniowych (STT) do krajów Programu Erasmus+, czyli krajów należących do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza niej (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach Programu: Cypr, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Republika Czeska, Portugalia.

1.1. Stypendium

Pracownicy UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy.

Grupa i kraje należące do danej grupy* Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach trwających od 15 dni do 2 m-cy

I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionów* 1-12 i 14

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

180 126

II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13*

UJW ma podpisaną umowę z uczelniami na Cyprze i w Portugalii.

160 112

III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii, Republice Czeskiej i na Węgrzech.

140 98

*Podział krajów partnerskich na grupy zawarty jest na stronach 38-40 Przewodnika po programie Erasmus+

1.2. Koszty podróży

W ramach wyjazdów pracowników UJW istnieje możliwość otrzymania ryczałtu z tytułu kosztów podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży, a miejscem docelowym (należy wziąć pod uwagę odległość w jedną stronę). Do obliczania odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską (dostępny na stronie Erasmus+).

Odległość [km] Ryczałt [EURO] Ryczałt w przypadku “green travel”* [EURO]
10-99 23
100-499 180 210
500-1999 275 320
2000-2999 360 410
3000-3999 530 610
4000-7999 820
8000 lub więcej 1500

*”green travel” – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus lub pociąg.

2. Kontakt

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej i Programu Erasmus+
e-mail z.polkowski@ujw.pl

eramsus@ujw.pl

3. Kolejność załatwiania spraw

 1. Zgłoszenie uczestnictwa (formularz w materiałach do pobrania).
 2. Uzgodnienie programu nauczania i terminu wyjazdu (Mobility Agreement w materiałach do pobrania) – podpisany trójstronnie dokument: pracownik, uczelnia partnerska, UJW.
 3. Podjęcie przez Komisję decyzji w sprawie kwalifikacji pracownika do wyjazdu.
 4. Dostarczenie przez pracownika do UJW Invitation Letter.
 5. Dostarczenie przez pracownika danych bankowych na potrzeby przekazania stypendium.
 6. Przygotowanie umowy pomiędzy pracownikiem a UJW (stypendium zostanie wypłacone po osobistym podpisaniu dokumentu).
 7. Wyjazd pracownika.
 8. Po powrocie dostarczenie przez pracownika certyfikatu potwierdzającego udział w mobilności oraz wypełnienie ankiety online w sprawie zrealizowanej mobilności.

5. Do pobrania

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe (dla pracownika dydaktycznego)

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe (dla pracownika administracyjnego)

Mobility Agreement – Staff Mobility For Teaching

Mobility Agreement – Staff Mobility For Training

Dane bankowe

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną nie tylko studentów. Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym.

Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej  lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające pracownikom wyjazdy zagraniczne do uczelni uczestniczących w Programie i krajów partnerskich, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). UJW taką kartę posiada -sprawdź tutaj.

1. Wyjazdy w ramach umów finansowych KA131-2022 i KA131-2023

Są to wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdy pracowników (także administracyjnych) w celach szkoleniowych (STT) do krajów Programu Erasmus+, czyli krajów należących do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza niej (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach Programu: Cypr, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Republika Czeska, Portugalia.

1.1. Stypendium

Pracownicy UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy.

Grupa i kraje należące do danej grupy* Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach trwających od 15 dni do 2 m-cy

I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionów* 1-12 i 14

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

180 126

II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13*

UJW ma podpisaną umowę z uczelniami na Cyprze i w Portugalii.

160 112

III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii, Republice Czeskiej i na Węgrzech.

140 98

*Podział krajów partnerskich na grupy zawarty jest na stronach 38-40 Przewodnika po programie Erasmus+

1.2. Koszty podróży

W ramach wyjazdów pracowników UJW istnieje możliwość otrzymania ryczałtu z tytułu kosztów podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży, a miejscem docelowym (należy wziąć pod uwagę odległość w jedną stronę). Do obliczania odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską (dostępny na stronie Erasmus+).

Odległość [km] Ryczałt [EURO] Ryczałt w przypadku “green travel”* [EURO]
10-99 23
100-499 180 210
500-1999 275 320
2000-2999 360 410
3000-3999 530 610
4000-7999 820
8000 lub więcej 1500

*”green travel” – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus lub pociąg.

2. Kontakt

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej i Programu Erasmus+
e-mail z.polkowski@ujw.pl

eramsus@ujw.pl

3. Kolejność załatwiania spraw

 1. Zgłoszenie uczestnictwa (formularz w materiałach do pobrania).
 2. Uzgodnienie programu nauczania i terminu wyjazdu (Mobility Agreement w materiałach do pobrania) – podpisany trójstronnie dokument: pracownik, uczelnia partnerska, UJW.
 3. Podjęcie przez Komisję decyzji w sprawie kwalifikacji pracownika do wyjazdu.
 4. Dostarczenie przez pracownika do UJW Invitation Letter.
 5. Dostarczenie przez pracownika danych bankowych na potrzeby przekazania stypendium.
 6. Przygotowanie umowy pomiędzy pracownikiem a UJW (stypendium zostanie wypłacone po osobistym podpisaniu dokumentu).
 7. Wyjazd pracownika.
 8. Po powrocie dostarczenie przez pracownika certyfikatu potwierdzającego udział w mobilności oraz wypełnienie ankiety online w sprawie zrealizowanej mobilności.

5. Do pobrania

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe (dla pracownika dydaktycznego)

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe (dla pracownika administracyjnego)

Mobility Agreement – Staff Mobility For Teaching

Mobility Agreement – Staff Mobility For Training

Dane bankowe