Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną nie tylko studentów. Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym.

Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej  lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające pracownikom wyjazdy zagraniczne do uczelni uczestniczących w Programie i krajów partnerskich, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). UJW taką kartę posiada.

1. Wyjazdy w ramach akcji KA103 (umowa z 2020 r. wraz z aneksem)

Są to wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdy pracowników (także administracyjnych) w celach szkoleniowych (STT) do krajów Programu Erasmus+, czyli krajów należących do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza niej (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach Programu: Cypr, Bułgaria, Rumunia, Węgry, republika Czeska, Portugalia.

1.1. Stypendium

Pracownicy UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy. 

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach przekraczających 14 dni
I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

180 126
II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marino, Watykan

UJW ma podpisaną umowę z uczelniami na Cyprze i w Portugalii.

160 112
III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, była Republika Macedonii, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii, Republice Czeskiej i na Węgrzech.

140 98

1.2. Koszty podróży

W ramach wyjazdów pracowników UJW do krajów Programu, w ramach akcji KA103 istnieje możliwość otrzymania ryczałtu z tytułu kosztów podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży, a miejscem docelowym (należy wziąć pod uwagę odległość w jedną stronę). Do obliczania odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską (dostępny na stronie Erasmus+).

Odległość [km] Ryczałt [EURO]
10-99 20
100-499 180
500-1999 275
2000-2999 360
3000-3999 530
4000-7999 820
8000 lub więcej 1500

Kontakt

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej i Programu Erasmus+

e-mail z.polkowski@ujw.pl

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną nie tylko studentów. Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym.

Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej  lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające pracownikom wyjazdy zagraniczne do uczelni uczestniczących w Programie i krajów partnerskich, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). UJW taką kartę posiada.

1. Wyjazdy w ramach akcji KA103 (umowa z 2020 r. wraz z aneksem)

Są to wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdy pracowników (także administracyjnych) w celach szkoleniowych (STT) do krajów Programu Erasmus+, czyli krajów należących do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza niej (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach Programu: Cypr, Bułgaria, Rumunia, Węgry, republika Czeska, Portugalia.

1.1. Stypendium

Pracownicy UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy. 

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach przekraczających 14 dni
I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

180 126
II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marino, Watykan

UJW ma podpisaną umowę z uczelniami na Cyprze i w Portugalii.

160 112
III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, była Republika Macedonii, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii, Republice Czeskiej i na Węgrzech.

140 98

1.2. Koszty podróży

W ramach wyjazdów pracowników UJW do krajów Programu, w ramach akcji KA103 istnieje możliwość otrzymania ryczałtu z tytułu kosztów podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży, a miejscem docelowym (należy wziąć pod uwagę odległość w jedną stronę). Do obliczania odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską (dostępny na stronie Erasmus+).

Odległość [km] Ryczałt [EURO]
10-99 20
100-499 180
500-1999 275
2000-2999 360
3000-3999 530
4000-7999 820
8000 lub więcej 1500

Kontakt

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej i Programu Erasmus+

e-mail z.polkowski@ujw.pl

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną nie tylko studentów. Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym.

Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej  lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające pracownikom wyjazdy zagraniczne do uczelni uczestniczących w Programie i krajów partnerskich, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). UJW taką kartę posiada.

1. Wyjazdy w ramach akcji KA103 (umowa z 2020 r. wraz z aneksem)

Są to wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdy pracowników (także administracyjnych) w celach szkoleniowych (STT) do krajów Programu Erasmus+, czyli krajów należących do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza niej (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach Programu: Cypr, Bułgaria, Rumunia, Węgry, republika Czeska, Portugalia.

1.1. Stypendium

Pracownicy UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy. 

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach przekraczających 14 dni
I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

180 126
II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marino, Watykan

UJW ma podpisaną umowę z uczelniami na Cyprze i w Portugalii.

160 112
III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, była Republika Macedonii, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii, Republice Czeskiej i na Węgrzech.

140 98

1.2. Koszty podróży

W ramach wyjazdów pracowników UJW do krajów Programu, w ramach akcji KA103 istnieje możliwość otrzymania ryczałtu z tytułu kosztów podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży, a miejscem docelowym (należy wziąć pod uwagę odległość w jedną stronę). Do obliczania odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską (dostępny na stronie Erasmus+).

Odległość [km] Ryczałt [EURO]
10-99 20
100-499 180
500-1999 275
2000-2999 360
3000-3999 530
4000-7999 820
8000 lub więcej 1500

Kontakt

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej i Programu Erasmus+

e-mail z.polkowski@ujw.pl