Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną nie tylko studentów. Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym.

Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej  lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające pracownikom wyjazdy zagraniczne do uczelni uczestniczących w Programie i krajów partnerskich, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). UJW taką kartę posiada -sprawdź tutaj.

1. Wyjazdy w ramach umów finansowych KA131-2021 i KA131-2022

Są to wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdy pracowników (także administracyjnych) w celach szkoleniowych (STT) do krajów Programu Erasmus+, czyli krajów należących do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza niej (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach Programu: Cypr, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Republika Czeska, Portugalia.

1.1. Stypendium

Pracownicy UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy. 

KA131/2021

Grupa i kraje należące do danej grupy*

KA131/2022

Grupa i kraje należące do danej grupy**

Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach przekraczających 14 dni***

I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14*

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 1-12 i 14**

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

180 126

II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5*

UJW ma podpisaną umowę z uczelniami na Cyprze i w Portugalii.

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13**

UJW ma podpisaną umowę z uczelniami na Cyprze i w Portugalii.

160 112

III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii, Republice Czeskiej i na Węgrzech.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii, Republice Czeskiej i na Węgrzech.

140 98
Kraje regionu 1-4 i 6-13* nie dotyczy 180 126

*Podział krajów na grupy zawarty jest na str. 34-37 Przewodnika w wersji polskiej Programu Erasmus+ na 2021r.- do pobrania tutaj.

**Podział krajów na grupy zawarty jest na str. 34-36 Przewodnika w wersji polskiej Programu Erasmus+ na 2022r. – do pobrania tutaj.

***W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu, wypłacania stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłacanej na pobyt do 14 dni.

1.2. Koszty podróży

W ramach wyjazdów pracowników UJW istnieje możliwość otrzymania ryczałtu z tytułu kosztów podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży, a miejscem docelowym (należy wziąć pod uwagę odległość w jedną stronę). Do obliczania odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską (dostępny na stronie Erasmus+).

Odległość [km] Ryczałt [EURO] Ryczałt w przypadku „green travel”* [EURO]
10-99 23
100-499 180 210
500-1999 275 320
2000-2999 360 410
3000-3999 530 610
4000-7999 820
8000 lub więcej 1500

*”green travel” – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus lub pociąg.

2. Kontakt

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej i Programu Erasmus+

e-mail z.polkowski@ujw.pl

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną nie tylko studentów. Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym.

Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej  lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające pracownikom wyjazdy zagraniczne do uczelni uczestniczących w Programie i krajów partnerskich, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). UJW taką kartę posiada -sprawdź tutaj.

1. Wyjazdy w ramach umów finansowych KA131-2021 i KA131-2022

Są to wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdy pracowników (także administracyjnych) w celach szkoleniowych (STT) do krajów Programu Erasmus+, czyli krajów należących do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza niej (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach Programu: Cypr, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Republika Czeska, Portugalia.

1.1. Stypendium

Pracownicy UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy. 

KA131/2021

Grupa i kraje należące do danej grupy*

KA131/2022

Grupa i kraje należące do danej grupy**

Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach przekraczających 14 dni***

I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14*

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 1-12 i 14**

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

180 126

II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5*

UJW ma podpisaną umowę z uczelniami na Cyprze i w Portugalii.

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13**

UJW ma podpisaną umowę z uczelniami na Cyprze i w Portugalii.

160 112

III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii, Republice Czeskiej i na Węgrzech.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii, Republice Czeskiej i na Węgrzech.

140 98
Kraje regionu 1-4 i 6-13* nie dotyczy 180 126

*Podział krajów na grupy zawarty jest na str. 34-37 Przewodnika w wersji polskiej Programu Erasmus+ na 2021r.- do pobrania tutaj.

**Podział krajów na grupy zawarty jest na str. 34-36 Przewodnika w wersji polskiej Programu Erasmus+ na 2022r. – do pobrania tutaj.

***W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu, wypłacania stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłacanej na pobyt do 14 dni.

1.2. Koszty podróży

W ramach wyjazdów pracowników UJW istnieje możliwość otrzymania ryczałtu z tytułu kosztów podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży, a miejscem docelowym (należy wziąć pod uwagę odległość w jedną stronę). Do obliczania odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską (dostępny na stronie Erasmus+).

Odległość [km] Ryczałt [EURO] Ryczałt w przypadku „green travel”* [EURO]
10-99 23
100-499 180 210
500-1999 275 320
2000-2999 360 410
3000-3999 530 610
4000-7999 820
8000 lub więcej 1500

*”green travel” – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus lub pociąg.

2. Kontakt

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej i Programu Erasmus+

e-mail z.polkowski@ujw.pl

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną nie tylko studentów. Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym.

Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej  lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające pracownikom wyjazdy zagraniczne do uczelni uczestniczących w Programie i krajów partnerskich, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). UJW taką kartę posiada -sprawdź tutaj.

1. Wyjazdy w ramach umów finansowych KA131-2021 i KA131-2022

Są to wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdy pracowników (także administracyjnych) w celach szkoleniowych (STT) do krajów Programu Erasmus+, czyli krajów należących do Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza niej (Republika Macedonii Północnej, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja).

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w krajach Programu: Cypr, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Republika Czeska, Portugalia.

1.1. Stypendium

Pracownicy UJW otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy. 

KA131/2021

Grupa i kraje należące do danej grupy*

KA131/2022

Grupa i kraje należące do danej grupy**

Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni Dzienna stawka stypendium w Euro przy wyjazdach przekraczających 14 dni***

I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14*

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 1-12 i 14**

UJW nie posiada umów partnerskich z uczelniami w ww. krajach.

180 126

II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5*

UJW ma podpisaną umowę z uczelniami na Cyprze i w Portugalii.

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13**

UJW ma podpisaną umowę z uczelniami na Cyprze i w Portugalii.

160 112

III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii, Republice Czeskiej i na Węgrzech.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

UJW posiada umowy z Uniwersytetami w Bułgarii, Rumunii, Republice Czeskiej i na Węgrzech.

140 98
Kraje regionu 1-4 i 6-13* nie dotyczy 180 126

*Podział krajów na grupy zawarty jest na str. 34-37 Przewodnika w wersji polskiej Programu Erasmus+ na 2021r.- do pobrania tutaj.

**Podział krajów na grupy zawarty jest na str. 34-36 Przewodnika w wersji polskiej Programu Erasmus+ na 2022r. – do pobrania tutaj.

***W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu, wypłacania stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłacanej na pobyt do 14 dni.

1.2. Koszty podróży

W ramach wyjazdów pracowników UJW istnieje możliwość otrzymania ryczałtu z tytułu kosztów podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży, a miejscem docelowym (należy wziąć pod uwagę odległość w jedną stronę). Do obliczania odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską (dostępny na stronie Erasmus+).

Odległość [km] Ryczałt [EURO] Ryczałt w przypadku „green travel”* [EURO]
10-99 23
100-499 180 210
500-1999 275 320
2000-2999 360 410
3000-3999 530 610
4000-7999 820
8000 lub więcej 1500

*”green travel” – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus lub pociąg.

2. Kontakt

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej i Programu Erasmus+

e-mail z.polkowski@ujw.pl