Studia licencjackie to studia I stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia te trwają 3 lata (6 semestrów). Ukończenie studiów uwarunkowane jest zdobyciem zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie pracy dyplomowej i jej obrona.

Po studiów licencjackich można kontynuować naukę na studiach II stopnia, m.in. w UJW na kierunku Zarządzanie, zdobyć tytuł magistra i drugi zawód, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Można także podjąć studia podyplomowe, na które także zapraszamy do UJW.

Studia licencjackie prowadzone są w Polkowicach i w Lubinie.

Ikona administracjaPOLKOWICE

Specjalności:

 • Administracja samorządowa
Ikona administracjaPOLKOWICE

Specjalności:

 • Resocjalizacja z kryminologią NOWOŚĆ
 • HR Business Partner
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Ikona - zarządzanieLUBIN

Specjalności:

 • Zarządzanie kadrami i marketing
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
Ikona - pedagogikaPOLKOWICE

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika

Studia licencjackie to studia I stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia te trwają 3 lata (6 semestrów). Ukończenie studiów uwarunkowane jest zdobyciem zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie pracy dyplomowej i jej obrona.

Po studiów licencjackich można kontynuować naukę na studiach II stopnia, m.in. w UJW na kierunku Zarządzanie, zdobyć tytuł magistra i drugi zawód, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Można także podjąć studia podyplomowe, na które także zapraszamy do UJW.

Studia licencjackie prowadzone są w Polkowicach i w Lubinie.

Ikona administracjaPOLKOWICE

Specjalności:

 • Administracja samorządowa
Ikona administracjaPOLKOWICE

Specjalności:

 • Resocjalizacja z kryminologią NOWOŚĆ
 • HR Business Partner
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Ikona - zarządzanieLUBIN

Specjalności:

 • Zarządzanie kadrami i marketing
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
Ikona - pedagogikaPOLKOWICE

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika

Studia licencjackie to studia I stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia te trwają 3 lata (6 semestrów). Ukończenie studiów uwarunkowane jest zdobyciem zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie pracy dyplomowej i jej obrona.

Po studiów licencjackich można kontynuować naukę na studiach II stopnia, m.in. w UJW na kierunku Zarządzanie, zdobyć tytuł magistra i drugi zawód, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Można także podjąć studia podyplomowe, na które także zapraszamy do UJW.

Studia licencjackie prowadzone są w Polkowicach i w Lubinie.

Ikona administracjaPOLKOWICE

Specjalności:

 • Administracja samorządowa
Ikona administracjaPOLKOWICE

Specjalności:

 • Resocjalizacja z kryminologią NOWOŚĆ
 • HR Business Partner
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Ikona - zarządzanieLUBIN

Specjalności:

 • Zarządzanie kadrami i marketing
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
Ikona - pedagogikaPOLKOWICE

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika