Tabela opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w r.a. 2024/2025*

Czesne za jeden semestr studiów na kierunku: na I roku [zł]  na II roku [zł]  na III roku [zł]  na IV roku [zł] na V roku [zł]

Studia I stopnia

Administracja 3300,00 3600,00 3900,00    
Górnictwo i geologia I 3900,00 4300,00 4700,00 4900,00  
Informatyka 3400,00 3800,00 4100,00 4400,00  
Logistyka 3400,00 3800,00 4100,00 4400,00  
Mechatronika 3400,00 3800,00 4100,00 4400,00  
Pedagogika 3000,00 3500,00 4000,00    
Zarządzanie I 3400,00 3800,00 4100,00    
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3400,00 3500,00 4000,00 4400,00  

Studia II stopnia

Zarządzanie II 3800,00 4100,00      
Górnictwo i geologia II 3900,00 4300,00      

Jednolite studia magisterskie

Psychologia 4100,00 4300,00 4700,00 5100,00 5300,00
 
Dodatkowa opłata za regulowanie czesnego w ratach – 160,00 zł/semestr

*Osoby, które zarejestrują się na studia w systemie teleinformatycznym UJW i złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w odpowiednim dla kierunku biurze rekrutacji w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2024 r., zostaną objęci promocją, polegającą na obniżeniu czesnego za studia w pierwszym semestrze nauki o 500 zł.

Tabela pozostałych opłat

Rodzaj opłaty

Wpisowe 0,00
Nauka na drugim kierunku studiów I stopnia prowadzonym przez UJW 0,00
Dodatkowe godziny z języka lub nauka kolejnego języka obcego1 35 zł/ godz. dyd.
Powtarzanie przedmiotu2 (warunek) na studiach I stopnia:
 • z I, II i III roku
400,00
 • ponowna realizacja przedmiotu niezaliczonego w ostatnim semestrze studiów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia
400,00
Powtarzanie przedmiotu2 (warunek) na studiach II stopnia:
 • z I i II roku
600,00
 • ponowna realizacja przedmiotu niezaliczonego w ostatnim semestrze studiów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia
600,00
Powtarzanie przedmiotu2 (warunek) na jednolitych studiach magisterskich
 • z I, II, III, IV i V roku
600,00
 • ponowna realizacja przedmiotu niezaliczonego w ostatnim semestrze studiów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia
600,00
Powtarzanie pozostałych semestrów niezależnie od trybu studiowania wg tabeli czesnego
Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej 800,00
Zmiana formy studiów 100,00
Zmiana studiowanej specjalności lub kierunku 100,00
Duplikat dyplomu ukończenia studiów 20,00
Duplikat suplementu do dyplomu 20,00
Dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym 20,00
Dodatkowy odpis suplementu do dyplomu w języku obcym 20,00
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 22,00
Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej 33,00

1Przy grupie min. 5 osób. Przy innej liczbie cena może ulec zmianie.
2Dotyczy dodatkowych przedmiotów, wyrównywania różnic programowych.

Tabela opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w r.a. 2024/2025*

Czesne za jeden semestr studiów na kierunku: na I roku [zł]  na II roku [zł]  na III roku [zł]  na IV roku [zł] na V roku [zł]

Studia I stopnia

Administracja 3300,00 3600,00 3900,00    
Górnictwo i geologia I 3900,00 4300,00 4700,00 4900,00  
Informatyka 3400,00 3800,00 4100,00 4400,00  
Logistyka 3400,00 3800,00 4100,00 4400,00  
Mechatronika 3400,00 3800,00 4100,00 4400,00  
Pedagogika 3000,00 3500,00 4000,00    
Zarządzanie I 3400,00 3800,00 4100,00    
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3400,00 3500,00 4000,00 4400,00  

Studia II stopnia

Zarządzanie II 3800,00 4100,00      
Górnictwo i geologia II 3900,00 4300,00      

Jednolite studia magisterskie

Psychologia 4100,00 4300,00 4700,00 5100,00 5300,00
 
Dodatkowa opłata za regulowanie czesnego w ratach – 160,00 zł/semestr

*Osoby, które zarejestrują się na studia w systemie teleinformatycznym UJW i złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w odpowiednim dla kierunku biurze rekrutacji w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2024 r., zostaną objęci promocją, polegającą na obniżeniu czesnego za studia w pierwszym semestrze nauki o 500 zł.

Tabela pozostałych opłat

Rodzaj opłaty

Wpisowe 0,00
Nauka na drugim kierunku studiów I stopnia prowadzonym przez UJW 0,00
Dodatkowe godziny z języka lub nauka kolejnego języka obcego1 35 zł/ godz. dyd.
Powtarzanie przedmiotu2 (warunek) na studiach I stopnia:
 • z I, II i III roku
400,00
 • ponowna realizacja przedmiotu niezaliczonego w ostatnim semestrze studiów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia
400,00
Powtarzanie przedmiotu2 (warunek) na studiach II stopnia:
 • z I i II roku
600,00
 • ponowna realizacja przedmiotu niezaliczonego w ostatnim semestrze studiów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia
600,00
Powtarzanie przedmiotu2 (warunek) na jednolitych studiach magisterskich
 • z I, II, III, IV i V roku
600,00
 • ponowna realizacja przedmiotu niezaliczonego w ostatnim semestrze studiów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia
600,00
Powtarzanie pozostałych semestrów niezależnie od trybu studiowania wg tabeli czesnego
Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej 800,00
Zmiana formy studiów 100,00
Zmiana studiowanej specjalności lub kierunku 100,00
Duplikat dyplomu ukończenia studiów 20,00
Duplikat suplementu do dyplomu 20,00
Dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym 20,00
Dodatkowy odpis suplementu do dyplomu w języku obcym 20,00
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 22,00
Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej 33,00

1Przy grupie min. 5 osób. Przy innej liczbie cena może ulec zmianie.
2Dotyczy dodatkowych przedmiotów, wyrównywania różnic programowych.

Tabela opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w r.a. 2024/2025*

Czesne za jeden semestr studiów na kierunku: na I roku [zł]  na II roku [zł]  na III roku [zł]  na IV roku [zł] na V roku [zł]

Studia I stopnia

Administracja 3300,00 3600,00 3900,00    
Górnictwo i geologia I 3900,00 4300,00 4700,00 4900,00  
Informatyka 3400,00 3800,00 4100,00 4400,00  
Logistyka 3400,00 3800,00 4100,00 4400,00  
Mechatronika 3400,00 3800,00 4100,00 4400,00  
Pedagogika 3000,00 3500,00 4000,00    
Zarządzanie I 3400,00 3800,00 4100,00    
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3400,00 3500,00 4000,00 4400,00  

Studia II stopnia

Zarządzanie II 3800,00 4100,00      
Górnictwo i geologia II 3900,00 4300,00      

Jednolite studia magisterskie

Psychologia 4100,00 4300,00 4700,00 5100,00 5300,00
 
Dodatkowa opłata za regulowanie czesnego w ratach – 160,00 zł/semestr

*Osoby, które zarejestrują się na studia w systemie teleinformatycznym UJW i złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w odpowiednim dla kierunku biurze rekrutacji w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2024 r., zostaną objęci promocją, polegającą na obniżeniu czesnego za studia w pierwszym semestrze nauki o 500 zł.

Tabela pozostałych opłat

Rodzaj opłaty

Wpisowe 0,00
Nauka na drugim kierunku studiów I stopnia prowadzonym przez UJW 0,00
Dodatkowe godziny z języka lub nauka kolejnego języka obcego1 35 zł/ godz. dyd.
Powtarzanie przedmiotu2 (warunek) na studiach I stopnia:
 • z I, II i III roku
400,00
 • ponowna realizacja przedmiotu niezaliczonego w ostatnim semestrze studiów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia
400,00
Powtarzanie przedmiotu2 (warunek) na studiach II stopnia:
 • z I i II roku
600,00
 • ponowna realizacja przedmiotu niezaliczonego w ostatnim semestrze studiów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia
600,00
Powtarzanie przedmiotu2 (warunek) na jednolitych studiach magisterskich
 • z I, II, III, IV i V roku
600,00
 • ponowna realizacja przedmiotu niezaliczonego w ostatnim semestrze studiów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia
600,00
Powtarzanie pozostałych semestrów niezależnie od trybu studiowania wg tabeli czesnego
Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej 800,00
Zmiana formy studiów 100,00
Zmiana studiowanej specjalności lub kierunku 100,00
Duplikat dyplomu ukończenia studiów 20,00
Duplikat suplementu do dyplomu 20,00
Dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym 20,00
Dodatkowy odpis suplementu do dyplomu w języku obcym 20,00
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 22,00
Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej 33,00

1Przy grupie min. 5 osób. Przy innej liczbie cena może ulec zmianie.
2Dotyczy dodatkowych przedmiotów, wyrównywania różnic programowych.