Specjalność prowadzona wspólnie z Brose Sitech Sp. z o.o.

logo spółki brose sitech

Specjalność prowadzona
wspólnie z Brose Sitech Sp. z o. o.

logo spółki brose sitech

Miejsce prowadzenia studiów

POLKOWICE

HR BUSINESS PARTNER TO SPECJALISTA POTRAFIĄCY SKUTECZNIE ŁĄCZYĆ SFERĘ OPERACYJNĄ I PERSONALNĄ W ORGANIZACJI, PATRZĄCY NA PROCESY HR Z PERSPEKTYWY BIZNESU.

Specjalność HR Business Partner, prowadzona w ramach studiów dualnych realizowanych we współpracy z Spółką Brose Sitech, koncentruje się na pracy z osobami dorosłymi w ich środowisku zatrudnienia, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu inicjatyw w myśl koncepcji biznes partneringu, zakładającej wsparcie strategii biznesowej organizacji przez działania w obszarze HR realizowane przez HR Biznes Partnera.

Studia w specjalności HR Business Partner powstały z myślą o nowoczesnej organizacji, przyjaznej pracownikom, z sukcesem konkurującej na rynku pracy dzięki integracji strategii firmy ze strategią zarządzania zasobami ludzkimi.

Studia są odpowiedzią na pojawiające się wyzwania rynku pracy.

e-rekrutacja

Adresaci

Kandydaci, którzy zainteresowani są pracą z osobami dorosłymi w środowisku biznesowym. 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w działach HR.

Pracownicy chcący wspierać procesy zarządzania ludźmi w organizacji.

Specjaliści odpowiedzialni za tworzenie polityki HR.

Cele studiów

 • Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli HR Business Partnera w różnych organizacjach. 

 • Przekazanie studentom wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim i wspierania strategii biznesowej organizacji poprzez efektywne zarządzanie ludźmi.

 • Rozwinięcie umiejętności dotyczących kreowania marki pracodawcy, budowania wspierającego środowiska pracy oraz dobrych relacji z najważniejszymi partnerami społecznymi.

Program i perspektywy zatrudnienia

Czas trwania

Studia licencjackie w specjalności HR Business Partner na kierunku Pedagogika trwają trzy lata. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata i może podjąć  dalszą edukację na studiach magisterskich lub podyplomowych, np. na studiach II stopnia na kierunku Zarzadzanie w UJW.

Prowadzący zajęcia

Wykładowcy to eksperci, posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Są to zarówno osoby posiadające tytuły naukowe, na co dzień pracujący w dużych ośrodkach akademickich, jak i doświadczenie specjaliści praktycy zatrudnieni na różnych szczeblach zarządzania w renomowanych spółkach.

W programie

Przedmioty specjalnościowe to zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach przedmiotów specjalnościowych:

 • Podstawy prawa pracy
 • Zarządzanie strategiczne
 • Rola HR w organizacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Umiejętności interpersonalne w pracy HR BP
 • Wystąpienia i techniki pracy z grupą
 • Narzędzia i wskaźniki HR
 • Employer branding
 • Zarządzanie projektami
 • Komunikacja w biznesie
 • Działania rozwojowe i andragogika

W pracy

HR Business Partner stwarza pracownikom firmy możliwości rozwoju, rozbudza wewnętrzną motywację i buduje więź z organizacją, co w konsekwencji przyczynia się do tworzenia kultury organizacyjnej, która daje poczucie wyjątkowości, przy jednoczesnym kreowaniu pożądanego wizerunku firmy czy marki. 

Partner Biznesowy buduje zespoły pracowników skuteczne w powierzonych zadaniach, a także kreuje politykę personalną, której celem jest zatrzymanie dobrych pracowników wykorzystujących swoje umiejętności i motywację do codziennej pracy i budowania sukcesu zarówno firmy, jak i osobistego.

Hybrydowo

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024, czyli tych, którzy od października 2023r. będą na pierwszym roku, nauka będzie realizowana w formie hybrydowej – część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

Po studiach

Absolwent specjalności może pracować w działach personalnych wszystkich sektorów oraz branż. Znajdzie zatrudnienie w organizacjach, przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Polkowicach

  pok. A202 (2. piętro)
  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
  ujw@ujw.pl
  tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.