Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice

NIP: 692-23-02-020, REGON: 020035320

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. o/Polkowice 73-1090-2109-0000-0005-5006-4774

Uczelnia wpisana jest do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 231.

Biuro Rektora

Polkowice, pok. A 302, II piętro
tel. 76 746 53 58,
rektor@ujw.pl

mgr Małgorzata Sekuła
Asystent Biura Rektora
poniedziałek – piątek w godz.: 7.30 – 15.30

Biuro Obsługi Studenta

Polkowice, pok. A202, I piętro
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51
ujw@ujw.pl

Lubin, pok. 114, parter
tel. 887 380 093887 380 098
wz@ujw.pl

Ikona administracjaPOLKOWICE
Ikona administracjaLUBIN

Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice

NIP: 692-23-02-020, REGON: 020035320

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. o/Polkowice 73-1090-2109-0000-0005-5006-4774

Uczelnia wpisana jest do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 231.

Biuro Rektora

Polkowice, pok. A 302, II piętro
tel. 76 746 53 58,
rektor@ujw.pl

mgr Małgorzata Sekuła
Asystent Biura Rektora
poniedziałek – piątek w godz.: 7.30 – 15.30

Biuro Obsługi Studenta

Polkowice, pok. A202, I piętro
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51
ujw@ujw.pl

Lubin, pok. 114, parter
tel. 887 380 093887 380 098
wz@ujw.pl

Ikona administracjaPOLKOWICE
Ikona administracjaLUBIN

Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice

NIP: 692-23-02-020, REGON: 020035320

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. o/Polkowice 73-1090-2109-0000-0005-5006-4774

Uczelnia wpisana jest do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 231.

Biuro Rektora

Polkowice, pok. A 302, II piętro
tel. 76 746 53 58,
rektor@ujw.pl

mgr Małgorzata Sekuła
Asystent Biura Rektora
poniedziałek – piątek w godz.: 7.30 – 15.30

Biuro Obsługi Studenta

Polkowice, pok. A202, I piętro
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51
ujw@ujw.pl

Lubin, pok. 114, parter
tel. 887 380 093887 380 098
wz@ujw.pl

Ikona administracjaPOLKOWICE
Ikona administracjaLUBIN