Siedziba główna w Polkowicach

Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice

NIP: 692-23-02-020, REGON: 020035320

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. o/Polkowice 73-1090-2109-0000-0005-5006-4774

Uczelnia wpisana jest do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 231.

Biuro Rektora

Polkowice, pok. A302 (II piętro)

tel. 76 746 53 58
e-mail rektor@ujw.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych

Polkowice, pok. A202 (I piętro)

tel. 76 746 53 5376 746 53 51
e-mail ujw@ujw.pl

Numer do kontaktu tekstowego 730 001 007

Godziny pracy poszczególnych działów oraz numery i adresy kontaktowe do pracowników znajdują się w zakładce KONTAKT POLKOWICE.

Filia w Lubinie

Uczelnia Jana Wyżykowskiego Filia w Lubinie
ul. Odrodzenia 21
59-300 Lubin

Dziekanat Wydziału Zamiejscowego

Lubin, pok. 114 (parter)
tel. 887 380 093887 380 098887 380 094
e-mail: wz@ujw.pl

Numer do kontaktu tekstowego 887 380 093

Godziny pracy działu oraz numery i adresy kontaktowe do pracowników znajdują się w zakładce KONTAKT LUBIN.

Siedziba główna w Polkowicach

Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice

NIP: 692-23-02-020, REGON: 020035320

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. o/Polkowice 73-1090-2109-0000-0005-5006-4774

Uczelnia wpisana jest do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 231.

Biuro Rektora

Polkowice, pok. A302 (II piętro)

tel. 76 746 53 58
e-mail rektor@ujw.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych

Polkowice, pok. A202 (I piętro)

tel. 76 746 53 5376 746 53 51
e-mail ujw@ujw.pl

Numer do kontaktu tekstowego 730 001 007

Godziny pracy poszczególnych działów oraz numery i adresy kontaktowe do pracowników znajdują się w zakładce KONTAKT POLKOWICE.

Filia w Lubinie

Uczelnia Jana Wyżykowskiego Filia w Lubinie
ul. Odrodzenia 21
59-300 Lubin

Dziekanat Wydziału Zamiejscowego

Lubin, pok. 114 (parter)
tel. 887 380 093887 380 098887 380 094
e-mail: wz@ujw.pl

Numer do kontaktu tekstowego 887 380 093

Godziny pracy działu oraz numery i adresy kontaktowe do pracowników znajdują się w zakładce KONTAKT LUBIN.