Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice

NIP: 692-23-02-020, REGON: 020035320

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. o/Polkowice 73-1090-2109-0000-0005-5006-4774

Uczelnia wpisana jest do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 231.

Ikona administracjaPOLKOWICE
Ikona administracjaLUBIN

Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice

NIP: 692-23-02-020, REGON: 020035320

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. o/Polkowice 73-1090-2109-0000-0005-5006-4774

Uczelnia wpisana jest do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 231.

Ikona administracjaPOLKOWICE
Ikona administracjaLUBIN

Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice

NIP: 692-23-02-020, REGON: 020035320

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. o/Polkowice 73-1090-2109-0000-0005-5006-4774

Uczelnia wpisana jest do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 231.

Ikona administracjaPOLKOWICE
Ikona administracjaLUBIN