Prezydium Rady Studentów

Przewodniczący
Michał Maziej

Zastępca
Karolina Agatowska

Sekretarz
Radosław Gniewosz

Masz pytanie, ciekawy temat lub jakiś problem?

Napisz do nas na e-mail: samorzadstudencki@ujw.pl

Dłonie symbolizujące współpracę
Dłonie symbolizujące współpracę

Wszyscy studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego tworzą Samorząd Studencki. Organem reprezentującym Samorząd jest Rada Studentów. Studenci zgodnie ze Statutem Uczelni mają swoich przedstawicieli w Senacie UJW i w Radach Wydziałów. Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. W tym celu Rada Studentów Samorządu Studenckiego UJW ściśle współpracuje z organami Uczelni.

Staramy się nieść pomoc koleżeńską tam, gdzie jest to tylko możliwe. Kreujemy życie kulturalne środowiska studenckiego, uczestniczymy w elekcji władz uczelni, jesteśmy inicjatorami kultury studenckiej. Samorząd jest organizatorem największej imprezy, jaką jest święto studentów – Juwenalia oraz Otrzęsiny  i wiele innych.

Mamy wpływ na pracę ciał decydujących o programie i toku studiów.

Samorząd Studencki UJW wspiera działania zmierzające do wzrostu liczby osób studiujących, doinwestowania uczelni, podniesienia poziomu kształcenia, reformy programu i toku studiów. Organem Samorządu Studenckiego jest Rada Studentów, w skład której wchodzą starości poszczególnych lat. Rada Studentów wyłania spośród siebie Prezydium.

Regulamin Samorządu Studenckiego >>

Kodeks Etyki Studenta Uczelni Jana Wyżykowskiego >>

Prezydium Rady Studentów

Przewodniczący
Michał Maziej

Zastępca
Karolina Agatowska

Sekretarz
Radosław Gniewosz

Masz pytanie, ciekawy temat lub jakiś problem?

Napisz do nas na e-mail: samorzadstudencki@ujw.pl

Dłonie symbolizujące współpracę
Dłonie symbolizujące współpracę

Wszyscy studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego tworzą Samorząd Studencki. Organem reprezentującym Samorząd jest Rada Studentów. Studenci zgodnie ze Statutem Uczelni mają swoich przedstawicieli w Senacie UJW i w Radach Wydziałów. Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. W tym celu Rada Studentów Samorządu Studenckiego UJW ściśle współpracuje z organami Uczelni.

Staramy się nieść pomoc koleżeńską tam, gdzie jest to tylko możliwe. Kreujemy życie kulturalne środowiska studenckiego, uczestniczymy w elekcji władz uczelni, jesteśmy inicjatorami kultury studenckiej. Samorząd jest organizatorem największej imprezy, jaką jest święto studentów – Juwenalia oraz Otrzęsiny  i wiele innych.

Mamy wpływ na pracę ciał decydujących o programie i toku studiów.

Samorząd Studencki UJW wspiera działania zmierzające do wzrostu liczby osób studiujących, doinwestowania uczelni, podniesienia poziomu kształcenia, reformy programu i toku studiów. Organem Samorządu Studenckiego jest Rada Studentów, w skład której wchodzą starości poszczególnych lat. Rada Studentów wyłania spośród siebie Prezydium.

Regulamin Samorządu Studenckiego >>

Kodeks Etyki Studenta Uczelni Jana Wyżykowskiego >>

Prezydium Rady Studentów

Przewodniczący
Michał Maziej

Zastępca
Karolina Agatowska

Sekretarz
Radosław Gniewosz

Masz pytanie, ciekawy temat lub jakiś problem?

Napisz do nas na e-mail: samorzadstudencki@ujw.pl

Dłonie symbolizujące współpracę
Dłonie symbolizujące współpracę

Wszyscy studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego tworzą Samorząd Studencki. Organem reprezentującym Samorząd jest Rada Studentów. Studenci zgodnie ze Statutem Uczelni mają swoich przedstawicieli w Senacie UJW i w Radach Wydziałów. Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. W tym celu Rada Studentów Samorządu Studenckiego UJW ściśle współpracuje z organami Uczelni.

Staramy się nieść pomoc koleżeńską tam, gdzie jest to tylko możliwe. Kreujemy życie kulturalne środowiska studenckiego, uczestniczymy w elekcji władz uczelni, jesteśmy inicjatorami kultury studenckiej. Samorząd jest organizatorem największej imprezy, jaką jest święto studentów – Juwenalia oraz Otrzęsiny  i wiele innych.

Mamy wpływ na pracę ciał decydujących o programie i toku studiów.

Samorząd Studencki UJW wspiera działania zmierzające do wzrostu liczby osób studiujących, doinwestowania uczelni, podniesienia poziomu kształcenia, reformy programu i toku studiów. Organem Samorządu Studenckiego jest Rada Studentów, w skład której wchodzą starości poszczególnych lat. Rada Studentów wyłania spośród siebie Prezydium.

Regulamin Samorządu Studenckiego >>

Kodeks Etyki Studenta Uczelni Jana Wyżykowskiego >>