ZASADY DYPLOMOWANIA

Zasady zostały określone w załączniku do Zarządzenia Rektora nr 25/2022 z dnia 27 września 2022 r. – pobierz tekst jednolity.

Młoda kobieta trzyma książki w rękach
Młoda kobieta trzyma książki w rękach

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

Egzamin inżynierski – Górnictwo i geologia, Maszyny i urządzenia górnicze

Egzamin inżynierski – Górnictwo i geologia, Techniki eksploatacji złóż

Egzamin inżynierski– Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria procesów produkcji

Egzamin inżynierski – Mechatronika, Informatyka

Egzamin inżynierski – Mechatronika, Informatyka

Egzamin licencjacki – Zarządzanie, Zarządzanie kadrami

Egzamin licencjacki – Zarządzanie, Zarządzanie kadrami i marketing

Egzamin licencjacki – Zarządzanie, Rachunkowość i zarządzanie finansami

Egzamin magisterski – Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia II stopnia

Egzamin magisterski – Zarządzanie, Zarządzanie w Administracji- studia II stopnia

Egzamin magisterski – Zarządzanie, Zarządzanie w przemyśle i administracji – studia II stopnia

Egzamin inżynierski – Logistyka

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY OBOWIĄZUJĄCE OD LATA 2021/2022

Egzamin licencjacki – Administracja

Egzamin licencjacki – Pedagogika

Egzamin inżynierski – Informatyka

Egzamin inżynierski – Logistyka

Egzamin inżynierski – Mechatronika

ZASADY DYPLOMOWANIA

Zasady zostały określone w załączniku do Zarządzenia Rektora nr 25/2022 z dnia 27 września 2022 r. – pobierz tekst jednolity.

Młoda kobieta trzyma książki w rękach
Młoda kobieta trzyma książki w rękach

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

Egzamin inżynierski – Górnictwo i geologia, Maszyny i urządzenia górnicze

Egzamin inżynierski – Górnictwo i geologia, Techniki eksploatacji złóż

Egzamin inżynierski– Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria procesów produkcji

Egzamin inżynierski – Mechatronika, Informatyka

Egzamin inżynierski – Mechatronika, Informatyka

Egzamin licencjacki – Zarządzanie, Zarządzanie kadrami

Egzamin licencjacki – Zarządzanie, Zarządzanie kadrami i marketing

Egzamin licencjacki – Zarządzanie, Rachunkowość i zarządzanie finansami

Egzamin magisterski – Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia II stopnia

Egzamin magisterski – Zarządzanie, Zarządzanie w Administracji- studia II stopnia

Egzamin magisterski – Zarządzanie, Zarządzanie w przemyśle i administracji – studia II stopnia

Egzamin inżynierski – Logistyka

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY OBOWIĄZUJĄCE OD LATA 2021/2022

Egzamin licencjacki – Administracja

Egzamin licencjacki – Pedagogika

Egzamin inżynierski – Informatyka

Egzamin inżynierski – Logistyka

Egzamin inżynierski – Mechatronika

ZASADY DYPLOMOWANIA

Zasady zostały określone w załączniku do Zarządzenia Rektora nr 25/2022 z dnia 27 września 2022 r. – pobierz tekst jednolity.

Młoda kobieta trzyma książki w rękach
Młoda kobieta trzyma książki w rękach

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

Egzamin inżynierski – Górnictwo i geologia, Maszyny i urządzenia górnicze

Egzamin inżynierski – Górnictwo i geologia, Techniki eksploatacji złóż

Egzamin inżynierski– Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria procesów produkcji

Egzamin inżynierski – Mechatronika, Informatyka

Egzamin inżynierski – Mechatronika, Informatyka

Egzamin licencjacki – Zarządzanie, Zarządzanie kadrami

Egzamin licencjacki – Zarządzanie, Zarządzanie kadrami i marketing

Egzamin licencjacki – Zarządzanie, Rachunkowość i zarządzanie finansami

Egzamin magisterski – Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia II stopnia

Egzamin magisterski – Zarządzanie, Zarządzanie w Administracji- studia II stopnia

Egzamin magisterski – Zarządzanie, Zarządzanie w przemyśle i administracji – studia II stopnia

Egzamin inżynierski – Logistyka

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY OBOWIĄZUJĄCE OD LATA 2021/2022

Egzamin licencjacki – Administracja

Egzamin licencjacki – Pedagogika

Egzamin inżynierski – Informatyka

Egzamin inżynierski – Logistyka

Egzamin inżynierski – Mechatronika