Zasady dyplomowania

Studentów obu wydziałów obowiązują Zasady dyplomowania w Uczelni Jana Wyżykowskiego przyjęte Zarządzeniem Rektora nr 13/2023.

Od 1 października 2024 r. obowiązywać będą nowe Zasady określone Zarządzeniem Rektora nr 7/2024.

Młoda kobieta trzyma książki w rękach
Młoda kobieta trzyma książki w rękach

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Lubinie

Górnictwo i geologia, Maszyny i urządzenia górnicze – pobierz

Górnictwo i geologia, Techniki eksploatacji złóż – pobierz

Górnictwo i geologia, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa – studia II stopnia – pobierz

Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria procesów produkcji – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie kadrami i marketing – pobierz

Zarządzanie, Rachunkowość i zarządzanie finansami – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia II stopnia – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie w przemyśle i administracji – studia II stopnia – pobierz

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach

Administracja – pobierz

Pedagogika – pobierz

Informatyka – pobierz

Logistyka – pobierz

Mechatronika – pobierz

Zasady dyplomowania

Studentów obu wydziałów obowiązują Zasady dyplomowania w Uczelni Jana Wyżykowskiego przyjęte Zarządzeniem Rektora nr 13/2023.

Od 1 października 2024 r. obowiązywać będą nowe Zasady określone Zarządzeniem Rektora nr 7/2024.

Młoda kobieta trzyma książki w rękach
Młoda kobieta trzyma książki w rękach

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Lubinie

Górnictwo i geologia, Maszyny i urządzenia górnicze – pobierz

Górnictwo i geologia, Techniki eksploatacji złóż – pobierz

Górnictwo i geologia, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa – studia II stopnia – pobierz

Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria procesów produkcji – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie kadrami i marketing – pobierz

Zarządzanie, Rachunkowość i zarządzanie finansami – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia II stopnia – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie w przemyśle i administracji – studia II stopnia – pobierz

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach

Administracja – pobierz

Pedagogika – pobierz

Informatyka – pobierz

Logistyka – pobierz

Mechatronika – pobierz

Zasady dyplomowania

Studentów obu wydziałów obowiązują Zasady dyplomowania w Uczelni Jana Wyżykowskiego przyjęte Zarządzeniem Rektora nr 13/2023.

Od 1 października 2024 r. obowiązywać będą nowe Zasady określone Zarządzeniem Rektora nr 7/2024.

Młoda kobieta trzyma książki w rękach
Młoda kobieta trzyma książki w rękach

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Lubinie

Górnictwo i geologia, Maszyny i urządzenia górnicze – pobierz

Górnictwo i geologia, Techniki eksploatacji złóż – pobierz

Górnictwo i geologia, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa – studia II stopnia – pobierz

Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria procesów produkcji – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie kadrami i marketing – pobierz

Zarządzanie, Rachunkowość i zarządzanie finansami – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia II stopnia – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie w przemyśle i administracji – studia II stopnia – pobierz

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach

Administracja – pobierz

Pedagogika – pobierz

Informatyka – pobierz

Logistyka – pobierz

Mechatronika – pobierz