Zasady dyplomowania

Zasady zostały określone w załączniku do Zarządzenia Rektora nr 25/2022 z dnia 27 września 2022 r. – pobierz tekst jednolity.

UWAGA STUDENCI!

Od 1 października 2023 r. obowiązywać będą nowe Zasady dyplomowania dotyczące obu wydziałów Uczelni Jana Wyżykowskiego. Poniżej znajdują się dokumenty w przedmiotowej sprawie:

Młoda kobieta trzyma książki w rękach
Młoda kobieta trzyma książki w rękach

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Lubinie

Górnictwo i geologia, Maszyny i urządzenia górnicze – pobierz

Górnictwo i geologia, Techniki eksploatacji złóż – pobierz

Górnictwo i geologia, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa – studia II stopnia – pobierz

Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria procesów produkcji – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie kadrami i marketing – pobierz

Zarządzanie, Rachunkowość i zarządzanie finansami – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia II stopnia – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie w przemyśle i administracji – studia II stopnia – pobierz

Prawo – pobierz

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach

Administracja – pobierz

Pedagogika – pobierz

Informatyka – pobierz

Logistyka – pobierz

Mechatronika – pobierz

 

Zasady dyplomowania

Zasady zostały określone w załączniku do Zarządzenia Rektora nr 25/2022 z dnia 27 września 2022 r. – pobierz tekst jednolity.

UWAGA STUDENCI!

Od 1 października 2023 r. obowiązywać będą nowe Zasady dyplomowania dotyczące obu wydziałów Uczelni Jana Wyżykowskiego. Poniżej znajdują się dokumenty w przedmiotowej sprawie:

Młoda kobieta trzyma książki w rękach
Młoda kobieta trzyma książki w rękach

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Lubinie

Górnictwo i geologia, Maszyny i urządzenia górnicze – pobierz

Górnictwo i geologia, Techniki eksploatacji złóż – pobierz

Górnictwo i geologia, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa – studia II stopnia – pobierz

Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria procesów produkcji – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie kadrami i marketing – pobierz

Zarządzanie, Rachunkowość i zarządzanie finansami – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia II stopnia – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie w przemyśle i administracji – studia II stopnia – pobierz

Prawo – pobierz

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach

Administracja – pobierz

Pedagogika – pobierz

Informatyka – pobierz

Logistyka – pobierz

Mechatronika – pobierz

 

Zasady dyplomowania

Zasady zostały określone w załączniku do Zarządzenia Rektora nr 25/2022 z dnia 27 września 2022 r. – pobierz tekst jednolity.

UWAGA STUDENCI!

Od 1 października 2023 r. obowiązywać będą nowe Zasady dyplomowania dotyczące obu wydziałów Uczelni Jana Wyżykowskiego. Poniżej znajdują się dokumenty w przedmiotowej sprawie:

Młoda kobieta trzyma książki w rękach
Młoda kobieta trzyma książki w rękach

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Lubinie

Górnictwo i geologia, Maszyny i urządzenia górnicze – pobierz

Górnictwo i geologia, Techniki eksploatacji złóż – pobierz

Górnictwo i geologia, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa – studia II stopnia – pobierz

Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria procesów produkcji – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie kadrami i marketing – pobierz

Zarządzanie, Rachunkowość i zarządzanie finansami – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia II stopnia – pobierz

Zarządzanie, Zarządzanie w przemyśle i administracji – studia II stopnia – pobierz

Prawo – pobierz

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach

Administracja – pobierz

Pedagogika – pobierz

Informatyka – pobierz

Logistyka – pobierz

Mechatronika – pobierz