To program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu studenci i pracownicy UJW mogą uczyć się, praktykować, prowadzić zajęcia lub szkolić się, za granicą. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Karta ERASMUS+

Decyzją Komisji Europejskiej, Uczelnia Jana Wyżykowskiego otrzymała Kartę Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) na lata 2021-2027. Karta uprawnia do realizacji działań w ramach Programu Erasmus+.

Zobacz kartę w języku polskim

View the charter in English

Deklaracja polityki ERASMUS+

Zgodnie ze strategią rozwoju uczelni, UJW rozszerza międzynarodową współpracę z uczelniami wyższymi.

Zasady współpracy międzynarodowej

 • nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu tworzenia partnerstw, wspierania międzynarodowej mobilności i współpracy;
 • współpraca międzynarodowa powinna przynieść korzyści studentom i pracownikom akademickim. To część przygotowania studentów do przyszłej działalności zawodowej w środowisku międzynarodowym;
 • w celu zapewnienia efektywnej współpracy nasza uczelnia współpracuje z zagranicznymi uczelniami o odpowiednim profilu, charakterze technicznym i społecznym, z podobnymi specjalizacjami dydaktycznymi;
 • prowadzenie badań w dziedzinie technologii informatycznych, mechatroniki, a także stosunków międzynarodowych, studiów europejskich, bezpieczeństwa międzynarodowego, pedagogiki, zarządzania i administracji.

Partnerzy

Ze względu na lokalny charakter, Uczelnia Jana Wyżykowskiego współpracuje z partnerami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Uczelnia chciałaby podpisać umowy z uczelniami z Europy Zachodniej. Proces internacjonalizacji i rozwoju badań naukowych przyczynia się do rozszerzenia współpracy międzynarodowej w dziedzinie dydaktyki i badań.

Projekty realizowane w ramach kontraktów międzynarodowych muszą być zgodne ze strategią rozwoju naszej uczelni. Powinny również spełniać następujące cele:

 • poszerzać wiedzę i umiejętności ucznia, zwłaszcza te praktyczne,
 • przyczynia się do rozwoju zawodowego i kariery pracowników uczelni,
 • podnieść jakość edukacji i przeprowadzonych badań,
 • tworzyć i wspierać długoterminowe partnerstwa międzynarodowe,
 • tworzyć i wspierać ścisłą współpracę między uniwersytetami a przedsiębiorcami.

Podpisane umowy

Kraje Programu

 1. Bułgaria – University of Economics – Varna, kod Erasmusa: BG VARNA04
 2. Cypr – University of Nicosia, kod Erasmusa: CY NICOSIA14
 3. Portugalia – Pollytechnic Institute of Portalegre – kod Erasmusa: P PORTALE01
 4. Republika Czeska – University of West Bohemia, KOD ERASMUSA: CZ PLZEN01
 5. Rumunia – University of Pitesti, kod Erasmusa: RO PITESTI01
 6. Rumunia –  University of TargovisteKod Erasmusa: RO TARGOVI01
 7. Węgry –  University of Debrecen, kod Erasmusa: HU DEBRECE01

Kraje Partnerskie

 1. Albania – University College of Business
 2. Kirgistan (Republika Kirgiska) – International Alatoo University

Grupa docelowa

Główną grupą docelową mobilności są studenci pierwszego i drugiego stopnia. Mobilność jest uważana za ważną część programu nauczania, dla najlepszych studentów, który daje możliwość zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, a także lepszego zrozumienia między narodami i kulturami.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego ma na celu podpisanie wielostronnych umów z uniwersytetami europejskimi i zwiększenia mobilności studentów i kadry akademickiej.

Dowiedz się więcej

Erasmus+ dla studentów UJW

Erasmus+ dla pracowników UJW

Oficjalna strona internetowa Programu

Przewodnik po Programie 2022

Przewodnik po Programie 2023

Ulotka – Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego

Regulamin Programu

Stawki stypendialne – wyjazdy w ramach umowy finansowejKA131-2022

Stawki stypendialne – wyjazdy w ramach umowy finansowej KA131-2023

About UJW in english – see the brochure

To program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu studenci i pracownicy UJW mogą uczyć się, praktykować, prowadzić zajęcia lub szkolić się, za granicą. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Karta ERASMUS+

Decyzją Komisji Europejskiej, Uczelnia Jana Wyżykowskiego otrzymała Kartę Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) na lata 2021-2027. Karta uprawnia do realizacji działań w ramach Programu Erasmus+.

Zobacz kartę w języku polskim

View the charter in English

Deklaracja polityki ERASMUS+

Zgodnie ze strategią rozwoju uczelni, UJW rozszerza międzynarodową współpracę z uczelniami wyższymi.

Zasady współpracy międzynarodowej

 • nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu tworzenia partnerstw, wspierania międzynarodowej mobilności i współpracy;
 • współpraca międzynarodowa powinna przynieść korzyści studentom i pracownikom akademickim. To część przygotowania studentów do przyszłej działalności zawodowej w środowisku międzynarodowym;
 • w celu zapewnienia efektywnej współpracy nasza uczelnia współpracuje z zagranicznymi uczelniami o odpowiednim profilu, charakterze technicznym i społecznym, z podobnymi specjalizacjami dydaktycznymi;
 • prowadzenie badań w dziedzinie technologii informatycznych, mechatroniki, a także stosunków międzynarodowych, studiów europejskich, bezpieczeństwa międzynarodowego, pedagogiki, zarządzania i administracji.

Partnerzy

Ze względu na lokalny charakter, Uczelnia Jana Wyżykowskiego współpracuje z partnerami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Uczelnia chciałaby podpisać umowy z uczelniami z Europy Zachodniej. Proces internacjonalizacji i rozwoju badań naukowych przyczynia się do rozszerzenia współpracy międzynarodowej w dziedzinie dydaktyki i badań.

Projekty realizowane w ramach kontraktów międzynarodowych muszą być zgodne ze strategią rozwoju naszej uczelni. Powinny również spełniać następujące cele:

 • poszerzać wiedzę i umiejętności ucznia, zwłaszcza te praktyczne,
 • przyczynia się do rozwoju zawodowego i kariery pracowników uczelni,
 • podnieść jakość edukacji i przeprowadzonych badań,
 • tworzyć i wspierać długoterminowe partnerstwa międzynarodowe,
 • tworzyć i wspierać ścisłą współpracę między uniwersytetami a przedsiębiorcami.

Podpisane umowy

Kraje Programu

 1. Bułgaria – University of Economics – Varna, kod Erasmusa: BG VARNA04
 2. Cypr – University of Nicosia, kod Erasmusa: CY NICOSIA14
 3. Portugalia – Pollytechnic Institute of Portalegre – kod Erasmusa: P PORTALE01
 4. Republika Czeska – University of West Bohemia, KOD ERASMUSA: CZ PLZEN01
 5. Rumunia – University of Pitesti, kod Erasmusa: RO PITESTI01
 6. Rumunia –  University of TargovisteKod Erasmusa: RO TARGOVI01
 7. Węgry –  University of Debrecen, kod Erasmusa: HU DEBRECE01

Kraje Partnerskie

 1. Albania – University College of Business
 2. Kirgistan (Republika Kirgiska) – International Alatoo University

Grupa docelowa

Główną grupą docelową mobilności są studenci pierwszego i drugiego stopnia. Mobilność jest uważana za ważną część programu nauczania, dla najlepszych studentów, który daje możliwość zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, a także lepszego zrozumienia między narodami i kulturami.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego ma na celu podpisanie wielostronnych umów z uniwersytetami europejskimi i zwiększenia mobilności studentów i kadry akademickiej.

Dowiedz się więcej

Erasmus+ dla studentów UJW

Erasmus+ dla pracowników UJW

Oficjalna strona internetowa Programu

Przewodnik po Programie 2022

Przewodnik po Programie 2023

Ulotka – Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego

Regulamin Programu

Stawki stypendialne – wyjazdy w ramach umowy finansowejKA131-2022

Stawki stypendialne – wyjazdy w ramach umowy finansowej KA131-2023

About UJW in english – see the brochure

To program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu studenci i pracownicy UJW mogą uczyć się, praktykować, prowadzić zajęcia lub szkolić się, za granicą. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Karta ERASMUS+

Decyzją Komisji Europejskiej, Uczelnia Jana Wyżykowskiego otrzymała Kartę Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) na lata 2021-2027. Karta uprawnia do realizacji działań w ramach Programu Erasmus+.

Zobacz kartę w języku polskim

View the charter in English

Deklaracja polityki ERASMUS+

Zgodnie ze strategią rozwoju uczelni, UJW rozszerza międzynarodową współpracę z uczelniami wyższymi.

Zasady współpracy międzynarodowej

 • nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu tworzenia partnerstw, wspierania międzynarodowej mobilności i współpracy;
 • współpraca międzynarodowa powinna przynieść korzyści studentom i pracownikom akademickim. To część przygotowania studentów do przyszłej działalności zawodowej w środowisku międzynarodowym;
 • w celu zapewnienia efektywnej współpracy nasza uczelnia współpracuje z zagranicznymi uczelniami o odpowiednim profilu, charakterze technicznym i społecznym, z podobnymi specjalizacjami dydaktycznymi;
 • prowadzenie badań w dziedzinie technologii informatycznych, mechatroniki, a także stosunków międzynarodowych, studiów europejskich, bezpieczeństwa międzynarodowego, pedagogiki, zarządzania i administracji.

Partnerzy

Ze względu na lokalny charakter, Uczelnia Jana Wyżykowskiego współpracuje z partnerami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Uczelnia chciałaby podpisać umowy z uczelniami z Europy Zachodniej. Proces internacjonalizacji i rozwoju badań naukowych przyczynia się do rozszerzenia współpracy międzynarodowej w dziedzinie dydaktyki i badań.

Projekty realizowane w ramach kontraktów międzynarodowych muszą być zgodne ze strategią rozwoju naszej uczelni. Powinny również spełniać następujące cele:

 • poszerzać wiedzę i umiejętności ucznia, zwłaszcza te praktyczne,
 • przyczynia się do rozwoju zawodowego i kariery pracowników uczelni,
 • podnieść jakość edukacji i przeprowadzonych badań,
 • tworzyć i wspierać długoterminowe partnerstwa międzynarodowe,
 • tworzyć i wspierać ścisłą współpracę między uniwersytetami a przedsiębiorcami.

Podpisane umowy

Kraje Programu

 1. Bułgaria – University of Economics – Varna, kod Erasmusa: BG VARNA04
 2. Cypr – University of Nicosia, kod Erasmusa: CY NICOSIA14
 3. Portugalia – Pollytechnic Institute of Portalegre – kod Erasmusa: P PORTALE01
 4. Republika Czeska – University of West Bohemia, KOD ERASMUSA: CZ PLZEN01
 5. Rumunia – University of Pitesti, kod Erasmusa: RO PITESTI01
 6. Rumunia –  University of TargovisteKod Erasmusa: RO TARGOVI01
 7. Węgry –  University of Debrecen, kod Erasmusa: HU DEBRECE01

Kraje Partnerskie

 1. Albania – University College of Business
 2. Kirgistan (Republika Kirgiska) – International Alatoo University

Grupa docelowa

Główną grupą docelową mobilności są studenci pierwszego i drugiego stopnia. Mobilność jest uważana za ważną część programu nauczania, dla najlepszych studentów, który daje możliwość zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, a także lepszego zrozumienia między narodami i kulturami.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego ma na celu podpisanie wielostronnych umów z uniwersytetami europejskimi i zwiększenia mobilności studentów i kadry akademickiej.

Dowiedz się więcej

Erasmus+ dla studentów UJW

Erasmus+ dla pracowników UJW

Oficjalna strona internetowa Programu

Przewodnik po Programie 2022

Przewodnik po Programie 2023

Ulotka – Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego

Regulamin Programu

Stawki stypendialne – wyjazdy w ramach umowy finansowejKA131-2022

Stawki stypendialne – wyjazdy w ramach umowy finansowej KA131-2023

About UJW in english – see the brochure