Polkowicki Festiwal Nauki – działo się w UJW!!!

13 czerwca 2018 r., po raz drugi w historii naszej Uczelni, odbył się Polkowicki Festiwal Nauki. Do udziału zaprosiliśmy uczniów polkowickich szkół podstawowych. Tak jak w roku ubiegłym zainteresowanie było ogromne – w murach UJW gościliśmy ponad 850 uczniów z 52 klas! Były maluszki z I i II klas podstawówki a także młodzież z II […]

UJW wśród 50 najlepszych uczelni w kraju

Uczelnia Jana Wyżykowskiego pozostaje w gronie 50 najlepszych polskich uczelni niepublicznych według rankingu opublikowanego przez czasopismo „Perspektywy” w maju 2018. W sumie Polsce działa 231 takich szkół wyższych. W rankingu opublikowanym 29 maja UJW uplasowała się na 47 pozycji i przesunęła się w tabeli w górę o jedno miejsce w porównaniu z rokiem 2017. Szczególnie […]

Uroczyste Wręczenie Dyplomów Inżynierskich

25 maja br. odbyło się Wręczenie Dyplomów absolwentom studiów inżynierskich. Dyplomy odebrali absolwenci kierunków: Górnictwo i geologia, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Mechatronika, Informatyka. Uroczystość była okazją do wręczenia nagród i wyróżnień najlepszym Absolwentom. Decyzją JM Rektora dra Włodzimierza Olszewskiego nadany został tytuł Primus Inter Pares 2018. W tym roku ten zaszczytny tytuł został przyznany Panu […]

Ciekawie o historii Polski – ostatnie 100 lat

17 maja (czwartek) w UJW odbył się drugi, otwarty wykład prof. zw. dr. hab. Jakuba Tyszkiewicza z cyklu „Polityka Zachodu wobec Polski w stulecie odzyskania niepodległości”, tym razem pt. „W cieniu Jałty. Alianci zachodni wobec kwestii polskiej w okresie II wojny światowej i po roku 1945”. Wykład odbył się dwukrotnie. Najpierw, o godz. 10.15, dla […]