Sąsiedztwo wielkich, nowoczesnych zakładów pracy, determinuje działania UJW na rzecz rozwoju kształcenia nowoczesnego, spełniającego najnowsze standardy dydaktyczne i naukowe. Uczelnia stawia sobie za cel, aby stać się jednostką wysokospecjalistyczną, kształcącą studentów na najwyższym poziomie. Ten cel z powodzeniem realizuje nawiązując bliskie partnerstwa ze światowymi koncernami.

uściśnięte dłonie
uściśnięte dłonie

Lokalizacja Uczelni na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego jest jednym z jej największych atutów.  W Regionie działa ponad tysiąc przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A., spółka znajdująca się w czołówce producentów miedzi i srebra na świecie. W KGHM, spółkach holdingu oraz w firmach związanych z przemysłem górniczym, zatrudnienie znajduje blisko 40 tyś. osób.

O sile gospodarczej Regionu stanowi dodatkowo Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, z podstrefami w Lubinie i w Polkowicach. Tylko w polkowickiej podstrefie LSSE zlokalizowane są fabryki takich koncernów jak: Volkswagen Motor Polska, Sitech, CCC S.A, CCC Factory oraz Sanden Manufacturing Poland i inne. Usytuowanie tych firm w najbliższym otoczeniu Uczelni sprawia, że UJW jest naturalnym i oczywistym źródłem kadr zasilających owe koncerny, a także przygotowuje studentów do samodzielnej działalności gospodarczej często w ramach kooperacji z tymi podmiotami.

Uczelnia podpisała szereg porozumień o współpracy w tym dwie znaczące umowy partnerskie, które podniosły prestiż studiowania w murach UJW.

KGHM Polska Miedź S.A.

Logo KGHM

Na początku roku 2020 Uczelnia nawiązała ścisłą współpracę z potęgą światowej produkcji miedzi KGHM Polska Miedź S.A. Spółka jest liderem branży górniczej, prowadzi projekty na trzech kontynentach (w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej) i obecnie zajmuje ósmą pozycję na świecie pod względem posiadanych zasobów eksploatacyjnych miedzi, które zawierają 38 mln ton metalu w złożu oraz jest wiceliderem światowej produkcji srebra.

Uczelnia prowadzi wspólnie z KGHM studia dualne na kierunku Górnictwo i geologia. Zgodnie z umową KGHM ma realny wpływ na program studiów, który jest sukcesywnie dostosowywany i modyfikowany do potrzeb przemysłu miedziowego, a tym samym studentom przekazywana jest wiedza najbardziej aktualna i pożądana z perspektywy przyszłego pracodawcy.  Pracownicy Polskiej Miedzi biorą bezpośredni udział zarówno w procesie dydaktycznym prowadząc zajęcia, jak i w procesie dyplomowania – uczestniczą w egzaminach dyplomowych, biorą udział w pracach komisji jako recenzenci prac inżynierskich.

Wspólnie z KGHM Uczelnia organizuje także praktyki zawodowe dla studentów kierunku, podczas których studenci mają możliwość poznania pełnego procesu technologicznego wydobywczego. Studenci piszą także prace dyplomowe na tematy zgłoszone przez KGHM biorąc tym samym udział w rozwiązywaniu bieżących problemów badawczych spółki. Patron każdego roku  przyznaje stypendia naukowe dla studentów kierunku w celu mobilizowania ich do osiągnięcia przez nich jak najlepszych wyników w nauce i kształtowania postaw zgodnych z wartościami KGHM. Absolwenci kierunku Górnictwo mają możliwość otrzymania Certyfikatu Stypendysty wydawanego przez KGHM, który skraca drogę do zatrudnienia w tym światowym koncernie przemysłowym.

Porozumienia ze spółkami holdingu

Logo KGHM
Logo PEBEKA
logo KGHM ZANAM
logo CBJ
logo MERCUS LOGISTYKA

Brose Sitech Sp. z o. o.

logo spółki brose sitech

Spółka dołączyła do grona podmiotów współpracujących z Uczelnią Jana Wyżykowskiego 4 stycznia 2023r. Od początku roku akademickiego 2023/2024 UJW i Brose Sitech realizować będą studia dualne na kierunku Pedagogika w specjalności HR Business Partner.

Głównym celem jaki przyświeca stronom przy nawiązaniu współpracy jest chęć i wola podniesienia jakości, efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku. Połączenie wiedzy teoretycznej z aspektami praktycznymi umożliwi studentom skrócenie okresu adaptacji zawodowej i przygotowania ich do wykonywania zadań w pełnym zakresie na danym stanowisku, bezpośrednio po zakończeniu studiów.

W ramach realizacji umowy Patron zobowiązuje się do umożliwienia studentom Uczelni odbywania praktyk studenckich w zakładach Brose Sitech. Dodatkowo Patron może, wedle swojego uznania, ufundować stypendia dla studentów kierunku „pedagogika o spec. HR Business Partner” prowadzonej wspólnie z Uczelnią oraz udzielić finansowego wsparcia Uczelni we wspólnym prowadzeniu kierunku.

Dlaczego właśnie HR Business Partner?

Studia w specjalności HR Business Partner powstały z myślą o nowoczesnej organizacji, przyjaznej pracownikom, z sukcesem konkurującej na rynku pracy dzięki integracji strategii firmy ze strategią zarządzania zasobami ludzkimi.

Warto zaznaczyć, że Spółka Brose Sitech była wielokrotnie nagradzana za najwyższe standardy zarządzania zasobami ludzkimi m.in. Złotą Statuetką i tytułem Lidera zarządzania zasobami ludzkimi czy Certyfikatem HR Najwyższej Jakości.

Spółka ma w Polsce trzy zakłady produkcyjne, w tym jeden w Polkowicach, w których zatrudnia blisko 2000 pracowników. Specjalizuje się w produkcji siedzisk samochodowych, ich konstrukcji i elementów ich konstrukcji oraz kompleksowych rozwiązaniach w zakresie wnętrz samochodowych. Brose Sitech, przy ścisłej współpracy z takimi markami jak: Volkswagen, Audi i Volkswagen Samochody Użytkowe, pracuje nad innowacyjnymi siedzeniami dla wybranych modeli samochodów Koncernu Volkswagen.

Bosch Rexroth S.A.

Spółka wspiera światowy przemysł budowy maszyn i urządzeń zaawansowaną technologią oraz fachową wiedzą. Firma pracuje nad rozwiązaniami, które cechuje dopasowanie do potrzeb użytkowników, bezpieczeństwo i oszczędność. Ich nowatorskie pomysły można odnaleźć w licznych udoskonaleniach, z których korzystają producenci i użytkownicy maszyn (m.in. ograniczanie emisji szkodliwego dwutlenku węgla i jednoczesne zwiększanie efektywności produkcji).

Głównym założeniem umowy zawartej z Bosch Rexroth jest zacieśnienie współpracy na płaszczyźnie dydaktycznej oraz popularyzacja nauki. Spółka objęła także swoim patronatem dwa kierunki inżynierskie prowadzone na Uczelni, tj. Mechatronika oraz Zarzadzanie i inżynieria produkcji. Dzięki tej umowie studenci mają szansę odbywać praktyki zawodowe u najlepszych. Nie bez znaczenia jest także wsparcie laboratoriów mechatronicznych i fachowa pomoc w kształtowaniu treści programowych w zakresie nowych rozwiązań technologicznych, związanych także z Przemysłem 4.0.

Inne porozumienia o współpracy

Nasza Uczelnia podpisała szereg porozumień o współpracy z różnymi instytucjami nie tylko z terenu Zagłębia Miedziowego, ale także z terenu Dolnego Śląska. Wśród partnerów Uczelni znajdują się m.in. Fundacja Eudajmonia i Spółka Scanway. Uczelnia jest także członkiem Związku Pracodawców Polska Miedź.

Uczelnia współpracuje także z samorządem województwa dolnośląskiego, co oznacza realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych, włączanie pracowników samorządu województwa w określanie potrzeb zawodowych, możliwość odbywania praktyk studenckich w Urzędzie Marszałkowskim, czy też organizację tematycznych seminariów, konferencji i szkoleń.

Marszałek województwa dolnośląskiego objął patronatem kształcenie na kierunku Administracja.

W roku 2022 podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Klubem Piłkarskim Zagłębie Lubin. To baza do podejmowania wspólnych wyzwań i przedsięwzięć oraz do wymiany wiedzy i doświadczeń, transfer technologii i wdrażanie projektów badawczych, promowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, umożliwianie odbywania staży i praktyk, oraz organizowanie konferencji, seminariów naukowych, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. 

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem realizowanym we współpracy z Klubem są studia podyplomowe pn. Zarzadzanie w sporcie. Patronat nad studiami objął Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

Współpraca zagraniczna

Uczelnia od wielu lat współpracuje z zagranicznymi uniwersytetami oraz uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany studentów, kadry naukowo-dydaktycznej czy pracowników administracji. W ramach programu ERASMUS+ UJW współpracuje z partnerami z Bułgarii, Cypru, Czech, Rumunii, Turcji i Węgier, natomiast w oparciu o bilateralne umowy, z uniwersytetami z Ukrainy, Armenii i Indii.

Współpraca z partnerami zagranicznymi stwarza m.in. dodatkowe pole do badań naukowych, zwłaszcza o charakterze komparatystycznym, jak i rozwijania oferty dydaktycznej w językach obcych. To także realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i organizacja międzynarodowych konferencji.

W ostatnim czasie Uczelnia była głównym wykonawcą międzynarodowego projektu DIMBI wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym z Wrocławia, Uniwersytetem Ekonomicznym z Warny i firmą z Malty a w roku 2020 Uczelnia była głównym organizatorem IV międzynarodowej konferencji „Data Analytics & Managemant, ICDAM-2020”, której współorganizatorem była indyjska uczelnia –  B.M. Institute of Engineering and Technology, Haryana (BMIET). Podczas konferencji swoje kraje reprezentowali naukowcy m.in. z Polski, Indii, USA, Australii, Włoch. Partnerem wydawniczym prac naukowych przedstawianych podczas konferencji był Springer.

Sąsiedztwo wielkich, nowoczesnych zakładów pracy, determinuje działania UJW na rzecz rozwoju kształcenia nowoczesnego, spełniającego najnowsze standardy dydaktyczne i naukowe. Uczelnia stawia sobie za cel, aby stać się jednostką wysokospecjalistyczną, kształcącą studentów na najwyższym poziomie. Ten cel z powodzeniem realizuje nawiązując bliskie partnerstwa ze światowymi koncernami.

uściśnięte dłonie
uściśnięte dłonie

Lokalizacja Uczelni na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego jest jednym z jej największych atutów.  W Regionie działa ponad tysiąc przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A., spółka znajdująca się w czołówce producentów miedzi i srebra na świecie. W KGHM, spółkach holdingu oraz w firmach związanych z przemysłem górniczym, zatrudnienie znajduje blisko 40 tyś. osób.

O sile gospodarczej Regionu stanowi dodatkowo Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, z podstrefami w Lubinie i w Polkowicach. Tylko w polkowickiej podstrefie LSSE zlokalizowane są fabryki takich koncernów jak: Volkswagen Motor Polska, Sitech, CCC S.A, CCC Factory oraz Sanden Manufacturing Poland i inne. Usytuowanie tych firm w najbliższym otoczeniu Uczelni sprawia, że UJW jest naturalnym i oczywistym źródłem kadr zasilających owe koncerny, a także przygotowuje studentów do samodzielnej działalności gospodarczej często w ramach kooperacji z tymi podmiotami.

Uczelnia podpisała szereg porozumień o współpracy w tym dwie znaczące umowy partnerskie, które podniosły prestiż studiowania w murach UJW.

KGHM Polska Miedź S.A.

Logo KGHM

Na początku roku 2020 Uczelnia nawiązała ścisłą współpracę z potęgą światowej produkcji miedzi KGHM Polska Miedź S.A. Spółka jest liderem branży górniczej, prowadzi projekty na trzech kontynentach (w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej) i obecnie zajmuje ósmą pozycję na świecie pod względem posiadanych zasobów eksploatacyjnych miedzi, które zawierają 38 mln ton metalu w złożu oraz jest wiceliderem światowej produkcji srebra.

Uczelnia prowadzi wspólnie z KGHM studia dualne na kierunku Górnictwo i geologia. Zgodnie z umową KGHM ma realny wpływ na program studiów, który jest sukcesywnie dostosowywany i modyfikowany do potrzeb przemysłu miedziowego, a tym samym studentom przekazywana jest wiedza najbardziej aktualna i pożądana z perspektywy przyszłego pracodawcy.  Pracownicy Polskiej Miedzi biorą bezpośredni udział zarówno w procesie dydaktycznym prowadząc zajęcia, jak i w procesie dyplomowania – uczestniczą w egzaminach dyplomowych, biorą udział w pracach komisji jako recenzenci prac inżynierskich.

Wspólnie z KGHM Uczelnia organizuje także praktyki zawodowe dla studentów kierunku, podczas których studenci mają możliwość poznania pełnego procesu technologicznego wydobywczego. Studenci piszą także prace dyplomowe na tematy zgłoszone przez KGHM biorąc tym samym udział w rozwiązywaniu bieżących problemów badawczych spółki. Patron każdego roku  przyznaje stypendia naukowe dla studentów kierunku w celu mobilizowania ich do osiągnięcia przez nich jak najlepszych wyników w nauce i kształtowania postaw zgodnych z wartościami KGHM. Absolwenci kierunku Górnictwo mają możliwość otrzymania Certyfikatu Stypendysty wydawanego przez KGHM, który skraca drogę do zatrudnienia w tym światowym koncernie przemysłowym.

Porozumienia ze spółkami holdingu

Logo KGHM
Logo PEBEKA
logo KGHM ZANAM
logo CBJ
logo MERCUS LOGISTYKA

Brose Sitech Sp. z o. o.

logo spółki brose sitech

Spółka dołączyła do grona podmiotów współpracujących z Uczelnią Jana Wyżykowskiego 4 stycznia 2023r. Od początku roku akademickiego 2023/2024 UJW i Brose Sitech realizować będą studia dualne na kierunku Pedagogika w specjalności HR Business Partner.

Głównym celem jaki przyświeca stronom przy nawiązaniu współpracy jest chęć i wola podniesienia jakości, efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku. Połączenie wiedzy teoretycznej z aspektami praktycznymi umożliwi studentom skrócenie okresu adaptacji zawodowej i przygotowania ich do wykonywania zadań w pełnym zakresie na danym stanowisku, bezpośrednio po zakończeniu studiów.

W ramach realizacji umowy Patron zobowiązuje się do umożliwienia studentom Uczelni odbywania praktyk studenckich w zakładach Brose Sitech. Dodatkowo Patron może, wedle swojego uznania, ufundować stypendia dla studentów kierunku „pedagogika o spec. HR Business Partner” prowadzonej wspólnie z Uczelnią oraz udzielić finansowego wsparcia Uczelni we wspólnym prowadzeniu kierunku.

Dlaczego właśnie HR Business Partner?

Studia w specjalności HR Business Partner powstały z myślą o nowoczesnej organizacji, przyjaznej pracownikom, z sukcesem konkurującej na rynku pracy dzięki integracji strategii firmy ze strategią zarządzania zasobami ludzkimi.

Warto zaznaczyć, że Spółka Brose Sitech była wielokrotnie nagradzana za najwyższe standardy zarządzania zasobami ludzkimi m.in. Złotą Statuetką i tytułem Lidera zarządzania zasobami ludzkimi czy Certyfikatem HR Najwyższej Jakości.

Spółka ma w Polsce trzy zakłady produkcyjne, w tym jeden w Polkowicach, w których zatrudnia blisko 2000 pracowników. Specjalizuje się w produkcji siedzisk samochodowych, ich konstrukcji i elementów ich konstrukcji oraz kompleksowych rozwiązaniach w zakresie wnętrz samochodowych. Brose Sitech, przy ścisłej współpracy z takimi markami jak: Volkswagen, Audi i Volkswagen Samochody Użytkowe, pracuje nad innowacyjnymi siedzeniami dla wybranych modeli samochodów Koncernu Volkswagen.

Bosch Rexroth S.A.

Spółka wspiera światowy przemysł budowy maszyn i urządzeń zaawansowaną technologią oraz fachową wiedzą. Firma pracuje nad rozwiązaniami, które cechuje dopasowanie do potrzeb użytkowników, bezpieczeństwo i oszczędność. Ich nowatorskie pomysły można odnaleźć w licznych udoskonaleniach, z których korzystają producenci i użytkownicy maszyn (m.in. ograniczanie emisji szkodliwego dwutlenku węgla i jednoczesne zwiększanie efektywności produkcji).

Głównym założeniem umowy zawartej z Bosch Rexroth jest zacieśnienie współpracy na płaszczyźnie dydaktycznej oraz popularyzacja nauki. Spółka objęła także swoim patronatem dwa kierunki inżynierskie prowadzone na Uczelni, tj. Mechatronika oraz Zarzadzanie i inżynieria produkcji. Dzięki tej umowie studenci mają szansę odbywać praktyki zawodowe u najlepszych. Nie bez znaczenia jest także wsparcie laboratoriów mechatronicznych i fachowa pomoc w kształtowaniu treści programowych w zakresie nowych rozwiązań technologicznych, związanych także z Przemysłem 4.0.

Inne porozumienia o współpracy

Nasza Uczelnia podpisała szereg porozumień o współpracy z różnymi instytucjami nie tylko z terenu Zagłębia Miedziowego, ale także z terenu Dolnego Śląska. Wśród partnerów Uczelni znajdują się m.in. Fundacja Eudajmonia i Spółka Scanway. Uczelnia jest także członkiem Związku Pracodawców Polska Miedź.

Uczelnia współpracuje także z samorządem województwa dolnośląskiego, co oznacza realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych, włączanie pracowników samorządu województwa w określanie potrzeb zawodowych, możliwość odbywania praktyk studenckich w Urzędzie Marszałkowskim, czy też organizację tematycznych seminariów, konferencji i szkoleń.

Marszałek województwa dolnośląskiego objął patronatem kształcenie na kierunku Administracja.

W roku 2022 podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Klubem Piłkarskim Zagłębie Lubin. To baza do podejmowania wspólnych wyzwań i przedsięwzięć oraz do wymiany wiedzy i doświadczeń, transfer technologii i wdrażanie projektów badawczych, promowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, umożliwianie odbywania staży i praktyk, oraz organizowanie konferencji, seminariów naukowych, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. 

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem realizowanym we współpracy z Klubem są studia podyplomowe pn. Zarzadzanie w sporcie. Patronat nad studiami objął Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

Współpraca zagraniczna

Uczelnia od wielu lat współpracuje z zagranicznymi uniwersytetami oraz uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany studentów, kadry naukowo-dydaktycznej czy pracowników administracji. W ramach programu ERASMUS+ UJW współpracuje z partnerami z Bułgarii, Cypru, Czech, Rumunii, Turcji i Węgier, natomiast w oparciu o bilateralne umowy, z uniwersytetami z Ukrainy, Armenii i Indii.

Współpraca z partnerami zagranicznymi stwarza m.in. dodatkowe pole do badań naukowych, zwłaszcza o charakterze komparatystycznym, jak i rozwijania oferty dydaktycznej w językach obcych. To także realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i organizacja międzynarodowych konferencji.

W ostatnim czasie Uczelnia była głównym wykonawcą międzynarodowego projektu DIMBI wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym z Wrocławia, Uniwersytetem Ekonomicznym z Warny i firmą z Malty a w roku 2020 Uczelnia była głównym organizatorem IV międzynarodowej konferencji „Data Analytics & Managemant, ICDAM-2020”, której współorganizatorem była indyjska uczelnia –  B.M. Institute of Engineering and Technology, Haryana (BMIET). Podczas konferencji swoje kraje reprezentowali naukowcy m.in. z Polski, Indii, USA, Australii, Włoch. Partnerem wydawniczym prac naukowych przedstawianych podczas konferencji był Springer.

Sąsiedztwo wielkich, nowoczesnych zakładów pracy, determinuje działania UJW na rzecz rozwoju kształcenia nowoczesnego, spełniającego najnowsze standardy dydaktyczne i naukowe. Uczelnia stawia sobie za cel, aby stać się jednostką wysokospecjalistyczną, kształcącą studentów na najwyższym poziomie. Ten cel z powodzeniem realizuje nawiązując bliskie partnerstwa ze światowymi koncernami.

uściśnięte dłonie
uściśnięte dłonie

Lokalizacja Uczelni na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego jest jednym z jej największych atutów.  W Regionie działa ponad tysiąc przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A., spółka znajdująca się w czołówce producentów miedzi i srebra na świecie. W KGHM, spółkach holdingu oraz w firmach związanych z przemysłem górniczym, zatrudnienie znajduje blisko 40 tyś. osób.

O sile gospodarczej Regionu stanowi dodatkowo Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, z podstrefami w Lubinie i w Polkowicach. Tylko w polkowickiej podstrefie LSSE zlokalizowane są fabryki takich koncernów jak: Volkswagen Motor Polska, Sitech, CCC S.A, CCC Factory oraz Sanden Manufacturing Poland i inne. Usytuowanie tych firm w najbliższym otoczeniu Uczelni sprawia, że UJW jest naturalnym i oczywistym źródłem kadr zasilających owe koncerny, a także przygotowuje studentów do samodzielnej działalności gospodarczej często w ramach kooperacji z tymi podmiotami.

Uczelnia podpisała szereg porozumień o współpracy w tym dwie znaczące umowy partnerskie, które podniosły prestiż studiowania w murach UJW.

KGHM Polska Miedź S.A.

Logo KGHM

Na początku roku 2020 Uczelnia nawiązała ścisłą współpracę z potęgą światowej produkcji miedzi KGHM Polska Miedź S.A. Spółka jest liderem branży górniczej, prowadzi projekty na trzech kontynentach (w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej) i obecnie zajmuje ósmą pozycję na świecie pod względem posiadanych zasobów eksploatacyjnych miedzi, które zawierają 38 mln ton metalu w złożu oraz jest wiceliderem światowej produkcji srebra.

Uczelnia prowadzi wspólnie z KGHM studia dualne na kierunku Górnictwo i geologia. Zgodnie z umową KGHM ma realny wpływ na program studiów, który jest sukcesywnie dostosowywany i modyfikowany do potrzeb przemysłu miedziowego, a tym samym studentom przekazywana jest wiedza najbardziej aktualna i pożądana z perspektywy przyszłego pracodawcy.  Pracownicy Polskiej Miedzi biorą bezpośredni udział zarówno w procesie dydaktycznym prowadząc zajęcia, jak i w procesie dyplomowania – uczestniczą w egzaminach dyplomowych, biorą udział w pracach komisji jako recenzenci prac inżynierskich.

Wspólnie z KGHM Uczelnia organizuje także praktyki zawodowe dla studentów kierunku, podczas których studenci mają możliwość poznania pełnego procesu technologicznego wydobywczego. Studenci piszą także prace dyplomowe na tematy zgłoszone przez KGHM biorąc tym samym udział w rozwiązywaniu bieżących problemów badawczych spółki. Patron każdego roku  przyznaje stypendia naukowe dla studentów kierunku w celu mobilizowania ich do osiągnięcia przez nich jak najlepszych wyników w nauce i kształtowania postaw zgodnych z wartościami KGHM. Absolwenci kierunku Górnictwo mają możliwość otrzymania Certyfikatu Stypendysty wydawanego przez KGHM, który skraca drogę do zatrudnienia w tym światowym koncernie przemysłowym.

Porozumienia ze spółkami holdingu

Logo KGHM
Logo PEBEKA
logo KGHM ZANAM
logo CBJ
logo MERCUS LOGISTYKA

Brose Sitech Sp. z o. o.

logo spółki brose sitech

Spółka dołączyła do grona podmiotów współpracujących z Uczelnią Jana Wyżykowskiego 4 stycznia 2023r. Od początku roku akademickiego 2023/2024 UJW i Brose Sitech realizować będą studia dualne na kierunku Pedagogika w specjalności HR Business Partner.

Głównym celem jaki przyświeca stronom przy nawiązaniu współpracy jest chęć i wola podniesienia jakości, efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku. Połączenie wiedzy teoretycznej z aspektami praktycznymi umożliwi studentom skrócenie okresu adaptacji zawodowej i przygotowania ich do wykonywania zadań w pełnym zakresie na danym stanowisku, bezpośrednio po zakończeniu studiów.

W ramach realizacji umowy Patron zobowiązuje się do umożliwienia studentom Uczelni odbywania praktyk studenckich w zakładach Brose Sitech. Dodatkowo Patron może, wedle swojego uznania, ufundować stypendia dla studentów kierunku „pedagogika o spec. HR Business Partner” prowadzonej wspólnie z Uczelnią oraz udzielić finansowego wsparcia Uczelni we wspólnym prowadzeniu kierunku.

Dlaczego właśnie HR Business Partner?

Studia w specjalności HR Business Partner powstały z myślą o nowoczesnej organizacji, przyjaznej pracownikom, z sukcesem konkurującej na rynku pracy dzięki integracji strategii firmy ze strategią zarządzania zasobami ludzkimi.

Warto zaznaczyć, że Spółka Brose Sitech była wielokrotnie nagradzana za najwyższe standardy zarządzania zasobami ludzkimi m.in. Złotą Statuetką i tytułem Lidera zarządzania zasobami ludzkimi czy Certyfikatem HR Najwyższej Jakości.

Spółka ma w Polsce trzy zakłady produkcyjne, w tym jeden w Polkowicach, w których zatrudnia blisko 2000 pracowników. Specjalizuje się w produkcji siedzisk samochodowych, ich konstrukcji i elementów ich konstrukcji oraz kompleksowych rozwiązaniach w zakresie wnętrz samochodowych. Brose Sitech, przy ścisłej współpracy z takimi markami jak: Volkswagen, Audi i Volkswagen Samochody Użytkowe, pracuje nad innowacyjnymi siedzeniami dla wybranych modeli samochodów Koncernu Volkswagen.

Bosch Rexroth S.A.

Spółka wspiera światowy przemysł budowy maszyn i urządzeń zaawansowaną technologią oraz fachową wiedzą. Firma pracuje nad rozwiązaniami, które cechuje dopasowanie do potrzeb użytkowników, bezpieczeństwo i oszczędność. Ich nowatorskie pomysły można odnaleźć w licznych udoskonaleniach, z których korzystają producenci i użytkownicy maszyn (m.in. ograniczanie emisji szkodliwego dwutlenku węgla i jednoczesne zwiększanie efektywności produkcji).

Głównym założeniem umowy zawartej z Bosch Rexroth jest zacieśnienie współpracy na płaszczyźnie dydaktycznej oraz popularyzacja nauki. Spółka objęła także swoim patronatem dwa kierunki inżynierskie prowadzone na Uczelni, tj. Mechatronika oraz Zarzadzanie i inżynieria produkcji. Dzięki tej umowie studenci mają szansę odbywać praktyki zawodowe u najlepszych. Nie bez znaczenia jest także wsparcie laboratoriów mechatronicznych i fachowa pomoc w kształtowaniu treści programowych w zakresie nowych rozwiązań technologicznych, związanych także z Przemysłem 4.0.

Inne porozumienia o współpracy

Nasza Uczelnia podpisała szereg porozumień o współpracy z różnymi instytucjami nie tylko z terenu Zagłębia Miedziowego, ale także z terenu Dolnego Śląska. Wśród partnerów Uczelni znajdują się m.in. Fundacja Eudajmonia i Spółka Scanway. Uczelnia jest także członkiem Związku Pracodawców Polska Miedź.

Uczelnia współpracuje także z samorządem województwa dolnośląskiego, co oznacza realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych, włączanie pracowników samorządu województwa w określanie potrzeb zawodowych, możliwość odbywania praktyk studenckich w Urzędzie Marszałkowskim, czy też organizację tematycznych seminariów, konferencji i szkoleń.

Marszałek województwa dolnośląskiego objął patronatem kształcenie na kierunku Administracja.

W roku 2022 podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Klubem Piłkarskim Zagłębie Lubin. To baza do podejmowania wspólnych wyzwań i przedsięwzięć oraz do wymiany wiedzy i doświadczeń, transfer technologii i wdrażanie projektów badawczych, promowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, umożliwianie odbywania staży i praktyk, oraz organizowanie konferencji, seminariów naukowych, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. 

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem realizowanym we współpracy z Klubem są studia podyplomowe pn. Zarzadzanie w sporcie. Patronat nad studiami objął Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

Współpraca zagraniczna

Uczelnia od wielu lat współpracuje z zagranicznymi uniwersytetami oraz uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany studentów, kadry naukowo-dydaktycznej czy pracowników administracji. W ramach programu ERASMUS+ UJW współpracuje z partnerami z Bułgarii, Cypru, Czech, Rumunii, Turcji i Węgier, natomiast w oparciu o bilateralne umowy, z uniwersytetami z Ukrainy, Armenii i Indii.

Współpraca z partnerami zagranicznymi stwarza m.in. dodatkowe pole do badań naukowych, zwłaszcza o charakterze komparatystycznym, jak i rozwijania oferty dydaktycznej w językach obcych. To także realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i organizacja międzynarodowych konferencji.

W ostatnim czasie Uczelnia była głównym wykonawcą międzynarodowego projektu DIMBI wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym z Wrocławia, Uniwersytetem Ekonomicznym z Warny i firmą z Malty a w roku 2020 Uczelnia była głównym organizatorem IV międzynarodowej konferencji „Data Analytics & Managemant, ICDAM-2020”, której współorganizatorem była indyjska uczelnia –  B.M. Institute of Engineering and Technology, Haryana (BMIET). Podczas konferencji swoje kraje reprezentowali naukowcy m.in. z Polski, Indii, USA, Australii, Włoch. Partnerem wydawniczym prac naukowych przedstawianych podczas konferencji był Springer.