Nowe studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

Oferta kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy. W związku z tym wprowadzamy dwie nowości, kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli biologii i geografii oraz wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. Realizacja studiów wrzesień 2018-czerwiec 2019! (pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej liczby chętnych). Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 76 746 53 24, e-mail: podyplomowe@ujw.pl. Celem studiów jest zdobycie […]

Nowy doktor w UJW

Jan Walczak, pracownik Uczelni Jana Wyżykowskiego, uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Na co dzień w UJW pracuje jako główny specjalista ds. promocji i wydawnictw. Rozprawa doktorska zatytułowana „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Działalność na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej wolności słowa i demokratyzacji po stronie polskiej 1989-2016” została obroniona 26 czerwca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu […]

Doradztwo zawodowe i personalne – NOWOŚĆ w UJW

W naszej ofercie studiów podyplomowych pojawiła się nowość – Doradztwo zawodowe i personalne. Jest to ciekawa propozycja dla: pracowników lub kandydatów do pracy w agencjach doradztwa personalnego i działach HR, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach, Urzędach Pracy, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, klubach pracy, CIZ-ach oraz ośrodkach młodzieżowych. Wymagania […]

Rekrutacja na studia trwa

1 czerwca rozpoczęła  się rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w UJW Kandydaci mogą  aplikować drogą elektroniczną poprzez system E-dziekanat dostępny na stronie ujw.pl. Dalsze etapy rekrutacji opisane są na stronie internetowej ujw.pl w zakładce Kandydaci. Studia można podjąć na kierunkach magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich. Nowością jest magisterskie Prawo. Pozostałe kierunki w ofercie UJW to: […]