Tabela pozostałych opłat

Rodzaj opłaty zł
Wpisowe0,00
Nauka na drugim kierunku studiów I stopnia prowadzonym przez UJW0,00
Dodatkowe godziny z języka lub nauka kolejnego języka obcego135 zł/h dyd.
Powtarzanie przedmiotu² (warunek)150,00
Powtarzanie pozostałych semestrów niezależnie od trybu studiowaniawg tabeli czesnego
Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej500,00
Zmiana formy studiów ze stacjonarnego na niestacjonarny100,00
Zmiana studiowanej specjalności lub kierunku100,00
Duplikat dyplomu ukończenia studiów20,00
Dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym20,00
Duplikat suplementu do dyplomu20,00
Dodatkowy odpis suplementu do dyplomu w języku obcym20,00
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej22,00
Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej33,00
  
1 Przy grupie min. 5 osób. Przy innej liczbie cena może ulec zmianie. 
2 Dotyczy dodatkowych przedmiotów, wyrównywania różnic programowych.