Będzie nowocześniej w laboratoriach UJW

„Doposażenie laboratoriów technicznych Uczelni Jana Wyżykowskiego” to nazwa projektu, na realizację którego UJW uzyskała 91,7 tys. zł od Fundacji Polska Miedź.                                           Celem projektu, który jest realizowany przez UJW do końca marca 2019 r. jest poprawa jakości kształcenia poprzez doposażenie zaplecza dydaktycznego i rozwój laboratoriów technicznych UJW. – Zakup nowoczesnej aparatury jak i oprogramowania przyczyni […]

Nawet 16 tys. zł stypendium na studia za granicą w ramach Erasmus+

UJW posiada dodatkowe środki z programu ERASMUS+ na wyjazd studentów UJW za granicę. Kwota stypendium to ponad 16 tys. zł na pokrycie kosztów wyjazdu jednego studenta. Celem wyjazdu jest realizacja części studiów w wybranej uczelni partnerskiej UJW – 1 semestr, letni lub zimowy (4-6 miesięcy). Wykaz uczelni partnerskich UJW: http://ujw.pl/index.php/erasmus/.  Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił […]

Drugie życie Mateuszka Cichonia

Rok temu na naszej uczelni odbyła się akcja charytatywna, której celem było zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację wówczas 8-letniego Mateuszka Cichonia z Lubina. Chłopiec cierpiący na czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce jest w rodzinie zastępczej, którą stworzyła mu nasza absolwentka Renata Poradzewska wraz z mężem i dziećmi. Minął rok. Przez ten czas wiele wydarzyło się […]