Podsumowanie Akcji Charytatywnej dla Mateusza Cichonia

W dniach 18-19 grudnia 2017 oraz 20-21 stycznia 2018 roku, w siedzibie Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym UJW w Lubinie, odbyła się Akcja Charytatywna, której celem było zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację Mateuszka Cichonia, 8-letniego chłopca z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym. Zbiórkę przeprowadzono przez Fundację „Złotowianka” (ulica Widokowa 1, 77-400 […]

Wyjedź na studencką Konferencję Naukową do Lwowa

Lwowski Uniwersytet Narodowy im I. Franki przy udziale Uczelni Jana Wyżykowskiego organizuje studencką Konferencję Naukową: IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE: PUBLIC AND PRIVATE LAW ASPECTS Wyjazd grupy studentów wraz z opiekunami planowany jest w dniach: 18-21 kwietnia 2018 r. Wstępny program wyjazdu: Transport (kolej/autobus) z Wrocławia do Lwowa. Zakwaterowanie […]

ERASMUS + Zagraniczna mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W związku z możliwością ubiegania się przez UJW o dodatkowe środki zewnętrzne na wsparcie wyjazdu na zagraniczne mobilności studentów niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji materialnej prosimy o kontakt studentów zainteresowanych takimi wyjazdami i spełniającymi poniższe kryteria.   SZCZEGÓŁY PROGRAMU Udział w projekcie  „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, realizowanym w […]