Oligofrenopedagogika – kwalifikacyjne studia podyplomowe w UJW

Oligofrenopedagogika to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadziło obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, […]

Na semestr do Warny

Aneta Hodyas, studentka Zarządzania w UJW, wyjechała na jeden semestr studiów do Bułgarii. W ramach programu Erasmus+ przez najbliższe miesiące będzie brała udział w ćwiczeniach i wykładach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Warnie. Wyjazd był możliwy dzięki dodatkowym środkom pozyskanym przez UJW z programu POWER w ramach programu Erasmus+. Relację naszej studentki można śledzić na stronie […]

Konferencja UJW – nauki techniczne w Zagłębiu

W dniach 13-14 czerwca 2019 r. Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach będzie organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod nazwą „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału. Głównym celem III Konferencji będzie zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk, dotyczących relacji nauk technicznych i przemysłu regionu […]

Legia Akademicka dla studentów

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, to prestiż. Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w 2017 roku […]