Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Drodzy studenci, przypominamy, że w najbliższy piątek, tj. 18 października 2019 r. odbędzie się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 połączona z Wręczeniem Dyplomów magisterskich i licencjackich. Uroczystość rozpocznie się o godz. 13.00 w Sali Audytoryjnej B 107. Jednym z punktów programu Inauguracji będzie uroczyste ślubowanie studentów I roku, wszystkich kierunków. Podczas uroczystości wykład inauguracyjny nt. […]

XXII Dolnośląski Festiwal Nauki w UJW

Bezpłatne wykłady otwarte odbywają się w ramach XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w UJW. W dniach 10-11 października br. wezmą w nich udział uczniowie z polkowickich szkół oraz zainteresowane osoby.   Program DFN Uczelnia Jana Wyżykowskiego (Polkowice) 10 października 2019 r., czwartek, aula B107 8.00-8.45 Stres – jak zaproponować mu współpracę?, mgr Marta Ambroziak-Sieradzka, Uczelnia Jana […]

Wręczenie Dyplomów

Drodzy Absolwenci! W imieniu Władz Uczelni Jana Wyżykowskiego zapraszamy na Wręczenie Dyplomów. Uroczystość odbędzie się 18 października 2019 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Uczelni przy ul. Skalników 6b w Polkowicach, sala audytoryjna B107, podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020. W programie uroczystości między innymi: Przekazanie władzy rektorskiej. Przemówienie JM Rektora. Immatrykulacja. Wręczenie nagród i wyróżnień. […]

Rektor patronuje konkursowi historycznemu

Rektor UJW prof. dr Tadeusz Kierzyk objął patronat honorowy nad II Gminnym Turniejem Historycznym „Rozpoczęła się osiemdziesiąt lat temu …”. Turniej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Chocianów. Honorowy patronat nad turniejem objęli także: Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski, Tomasz Kulczyński – Burmistrz Miasta i […]