Wykłady piątkowe w UJW

28 lutego (piątek) w Filii UJW w Lubinie rozpoczynamy cykl wykładów otwartych. Na spotkanie może przyjść każdy: studenci, młodzież szkolna i osoby dorosłe. Wstęp jest wolny. Pierwszy z wykładów pt. „Moja przyszłość na emeryturze- czy jestem w stanie coś zmienić?” wygłosi mgr Andrzej Hajduk, partner Aegon Polska, wieloletni doradca ds. Programów Emerytalnych i Ubezpieczeniowych, absolwent […]

Zawarliśmy kolejne porozumienie o współpracy

W dniu dzisiejszym Uczelnia Jana Wyżykowskiego podpisała porozumienie o współpracy z trzema szkołami ponadpodstawowymi z Głogowa. Tym razem do grona współpracujących placówek oświatowych dołączyły: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Dyrektorzy partnerskich szkół wymienili się z Rektorem UJW, dr Tadeuszem Kierzykiem, spostrzeżeniami dotyczącymi aktualnej sytuacji uczniów w […]

Porozumienie partnerskie UJW i Bosch Rexroth

Wspólne opracowywanie programów kształcenia i organizacja praktyk zawodowych dla studentów to tylko niektóre z obszarów, które zostały zawarte w Porozumieniu partnerskim pomiędzy Uczelnią Jana Wyżykowskiego a spółką Bosch Rexroth. Porozumienie podpisali: Rektor UJW, dr Tadeusz Kierzyk oraz Dyrektor BR, dr inż. Arkadiusz Gierczak. Głównym celem obu podmiotów jest zacieśnianie współpracy na płaszczyźnie dydaktycznej oraz popularyzacja […]

Współpraca dla osób z niepełnosprawnościami

„Fundacja Eudajmonia i Uczelnia Jana Wyżykowskiego wzajemnie deklarują chęć współpracy w zakresie szerzenia tolerancji i zrozumienia wobec osób z niepełnosprawnościami oraz niwelowanie obaw i stereotypów w postrzeganiu tej grupy osób” -czytamy w Liście intencyjnym, który Rektor oraz Prezes Fundacji, Grzegorz Jucewicz, podpisali 4 lutego br. w siedzibie UJW w Polkowicach. Przedmiotem wspólnych działań będzie szerzenie […]