Nawet 16 tys. stypendium na studia za granicą w ramach Erasmus+

Pozyskaliśmy dodatkowe środki z programu ERASMUS+ na wyjazd studentów UJW za granicę. Kwota stypendium to ponad 16 tys. zł na pokrycie kosztów wyjazdu jednego studenta. Celem wyjazdu jest realizacja części studiów w wybranej uczelni partnerskiej UJW – 1 semestr, letni lub zimowy (4-6 miesięcy). Wykaz uczelni partnerskich UJW: http://ujw.pl/index.php/erasmus/.  Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i […]

PRAWO – prestiżowy kierunek z najniższym czesnym!

W ofercie UJW są studia o profilu praktycznym na kierunku Prawo. Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie, bez egzaminów wstępnych, z dowolnymi przedmiotami zdawanymi na maturze. Studia stacjonarne na pierwszym roku są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych czesne za semestr wynosi tylko 1900,00 zł (najniższe opłaty w regionie!). Dodatkowo UJW nie pobiera opłaty z tytułu wpisowego. A co […]

Międzynarodowa komisja egzaminacyjna w Lubinie

W Wydziale Zamiejscowym UJW w Lubinie odbyły się ostatnie w tym semestrze egzaminy dyplomowe. Do obron przystąpili absolwenci kierunku Zarządzanie – studiów licencjackich i magisterskich. W tym roku komisja egzaminacyjna była wyjątkowa, bo oprócz Dziekana, dra Tadeusza Kierzyka, i innych pracowników naukowo-dydaktycznych UJW, za stołem prezydialnym zasiadł Prof. Nitul Dutta – współpracujący z naszą Uczelnią […]

Kolejni licencjaci wypromowani w UJW

Na kierunku Administracja 1 lipca 2018 r. odbyły się obrony prac licencjackich. W zgodnej ocenie promotorów i recenzentów reprezentowały one wysoki poziom merytoryczny. Studenci swoje rozprawy poświęcili m.in. zagadnieniom prawnoadministracyjnym, ustrojowym i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Serdecznie gratulujemy wszystkim tegorocznym absolwentom UJW.