Prace dyplomowe

Informujemy, że Uczelnia na wniosek absolwenta wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z języków obcych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) oraz odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.

Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania w Uczelni Jana Wyżykowskiego – zobacz

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Pliki do pobrania