11 dyplomantów promotorów: prof. dra hab. Antoniego Mitusia, dra inż. Stefana Giżewskiego, prof. UJW, dra inż. Grzegorza Łomotowskiego oraz dra inż. Antoniego Izworskiego, obroniło swoje prace dyplomowe na kierunku Mechatronika. Prace miały wymiar praktyczny i charakteryzowała je duża różnorodność. Były to m.in stanowiska dydaktyczne, stanowiska pracy dedykowane konkretnym zakładom pracy, programy komputerowe czy ploter laserowy. Tematem pracy inż. Piotra Pępkowskiego była “Automatyzacja i zdalne sterowanie wybranymi urządzeniami w inteligentnym mieszkaniu”. Pan inżynier przedstawił swoje autorskie oprogramowanie, którego używa za pomocą telefonu komórkowego służące do zarządzania urządzeniami znajdującymi się w mieszaniu, niezależnie od użytej technologii czy producenta.  Z kolei inżynier Robert Szustek wykonał stanowisko dydaktyczne, dzięki któremu studenci UJW w sposób praktyczny będą mogli zapoznać się z zadnieniem pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej, a także ze zjawiskiem kompensacji mocy biernej.

W komisji egzaminacyjnej zasiadał także Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych dr Jan Walczak.

Panowie, zapraszamy Was już jesienią na studia II stopnia: Zarządzanie lub Górnictwo i geologię.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

Grupa mężczyzn

Inżynierowie mechatroniki z komisją egzaminacyjną

Mężczyzna stoi przy stanowisku dydaktycznym

inż. Robert Szustek

Stanowisko dydaktyczne

Praca dyplomowa inż. Roberta Szustka