Jesteśmy 1 z 4 uczelni w Polsce posiadającą uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku górnictwo i geologia! Od nowego roku akademickiego lubińscy studenci będą mogli kształcić się, by po 1,5 roku studiów zdobyć tytuł magistra inżyniera górnictwa!

1 czerwca, w dniu uruchomienia rekrutacji na studia, odbyła się w Polkowicach konferencja prasowa, w której wzięli udział m.in. Arleta Chorąży, Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników z KGHM Polska Miedź S.A. oraz władze UJW, w tym rektor i dziekan Wydziału Zamiejscowego.

– To dla nas bardzo ważny moment. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Uczelnia nasza uczelnia otrzymała pozwolenie na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia. Studia inżynierskie na tym kierunku prowadzimy od 2008 roku- mówi dr Tadeusz Kierzyk, rektor UJW. – Pierwsi absolwenci opuścili mury uczelni w 2012 roku. Łącznie dyplomy inżynierów górnictwa otrzymało 625 osób. Od 1 października będziemy kształcić magistrów inżynierów górnictwa. Wniosek do Ministra opracował zespół pracowników uczelni i KGHM Polska Miedź S.A., z którym wspólnie prowadzimy ten kierunek studiów. Wniosek pozytywnie opiniował Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Studia mają charakter praktyczny- dodaje rektor.

Wsparcie dla naszej uczelni płynie z miedziowej spółki, która ceni wykwalikowanych pracowników. Jak podczas konferencji podkreśliła Arleta Chorąży, studia pierwszego i drugiego stopnia to element strategii budowania ścieżki zawodowej pracowników miedziowego giganta.

Zaczynamy od szkoły branżowej pierwszego stopnia i techników, które mamy pod patronatem. No a potem możliwość zdobycia wyższego wykształcenia, które jest konieczne, aby dalej funkcjonować zdobywając kolejne szczeble kariery. Bardzo się z tego cieszymy i gratulujemy uczelni uruchomienia tych studiów- mówiła podczas konferencji Dyrektor.

Rekrutacja na studia I i II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia już się rozpoczęła i potrwa do 30 września. Osoby, które złożą dokumenty na studia do 22 lipca br. skorzystają z promocji i za pierwszy semestr studiów zapłacą 500 zł mniej. Rekrutacja na studia jest dwuetapowa, w pierwszej kolejności należy przejśc proces e-rekrutacji a następnie wydrukowane dokumenty dostarczyć do Biura rekrutacji (w przypadku studiów górniczych dokumenty składa się w dziekanacie w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21, pok. 114).

Dowiedz się więcej o zasadach rekrutacji.

Dowiedz się więcej o studiach II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia.

Dowiedz się więcej o studiach inżynierskich na kierunku Górnictwo i geologia

Sprawdź godziny pracy dziekanatu w Lubinie.

Skontaktuj się z dziekanatem w Lubinie:

Decyzja Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nadania uprawnień