Erasmus+ dla studentów

Od roku 2014/2015 zagraniczne wyjazdy na studia częściowe i praktyki zawodowe realizowane będą w ramach programu Erasmus + (Akcja 1 – Mobilność edukacyjna). Na danym stopniu studiów będzie można wyjechać maksymalnie na 12 miesięcy (na studia i praktykę łącznie). Oznacza to, że ta sama osoba będzie mogła ubiegać się o kilkukrotny wyjazd na studia i praktykę. Możliwości wyjazdu na praktykę otwarte będą również dla absolwentów uczelni – do kwalifikacji należy przystąpić na ostatnim roku studiów, natomiast wyjazd należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Stawki stypendiów

W roku akademickim 2018/2019 nastąpią zmiany w grupach państw oraz stawkach stypendium. Wg wstępnych informacji z Narodowej Agencji programu Erasmus+ kształtować się będą one następująco:

GRUPA KRAJE STAWKA MIESIĘCZNA
(W EURO)
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  500,00
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy  450,00
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 400,00

Dokumenty niezbędne przed wyjazdem:

Dokumenty niezbędne do przedłożenia po powrocie:

  • Transcript of Records – wykaz zaliczeń (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
  • Zaświadczenie o pobycie (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
  • Ankieta stypendysty (on-line)

 

Powrót