Erasmus+ dla studentów

Od roku 2014/2015 zagraniczne wyjazdy na studia częściowe i praktyki zawodowe realizowane będą w ramach programu Erasmus + (Akcja 1 – Mobilność edukacyjna). Na danym stopniu studiów będzie można wyjechać maksymalnie na 12 miesięcy (na studia i praktykę łącznie). Oznacza to, że ta sama osoba będzie mogła ubiegać się o kilkukrotny wyjazd na studia i praktykę. Możliwości wyjazdu na praktykę otwarte będą również dla absolwentów uczelni – do kwalifikacji należy przystąpić na ostatnim roku studiów, natomiast wyjazd należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Stawki stypendiów dla studentów w programie ERASMUS+ w roku akad. 2016/2017

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w „Przewodniku programu Erasmus+” polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła następujące stawki stypendiów:

GRUPA KRAJE KWOTA STYPENDIUM /MIESIĄC
(W EURO)
WYJAZD NA STUDIA WYJAZD NA PRAKTYKI
I Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500,00 600,0
II Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400,00 500,0
III Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia)Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300,00 400,0

Dokumenty niezbędne przed wyjazdem:

Dokumenty niezbędne do przedłożenia po powrocie:

  • Transcript of Records – wykaz zaliczeń (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
  • Zaświadczenie o pobycie (oryginał) – wydaje uczelnia partnerska
  • Ankieta stypendysty (on-line)

 

Powrót