Konferencje

12287038_788046781300336_2139690811_o    KONFERENCJE CYKLICZNE – ZOBACZ

 

 

 

 

 

 

NAJBLIŻSZE KONFERENCJE UJW


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”
22-23 czerwca 2017 r., UJW w Polkowicach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. zw. dr hab. inż. Wacław Kasprzak
Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Patronat honorowy: Związek Powiatów Polskich, Burmistrz Polkowic, Starosta Powiatu Polkowickiego.
Partnerzy: Gmina Polkowice, Powiat Polkowicki,  Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, SITECH, Centrum Badań Jakości, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case studies) dotyczących relacji nauk technicznych i przemysłu regionu dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego. Drugim celem było zbliżenie środowisk naukowych i przemysłowych oraz wskazanie możliwości wspólnych działań naukowych w najbliższych latach. Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nią zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Założeniem konferencji było zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają doskonalić proces zarządzania produkcją, mogą posłużyć do przygotowania prac inżynierskich użytecznych dla firm Zagłębia Miedziowego.

Szczegóły na stronie internetowej konferencji – zobacz

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Wielkie zmiany małych Polkowic – 50 lat”
22 września 2017 r., UJW w Polkowicach

Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Urząd Gminy Polkowice
Patronat honorowy: Burmistrz Polkowic, Rektor UJW.

Głównym celem konferencji, zorganizowanej w 50. rocznicę odzyskania praw miejskich przez Polkowice,  jest zaprezentowanie przemian, jakie zaszły w Polkowicach na przestrzeni minionego półwiecza po roku 1967. Przeanalizowane zostaną obszary z zakresu historii, gospodarki, samorządu lokalnego, edukacji, kultury i sportu, demografii oraz życia religijnego.

OSTATNIE ZREALIZOWANE KONFERENCJE

Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczności lokalne. Praca-mobilność obywatelstwo”

Kobierzyce, 17 listopada 2016 r.
Organizator: Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Patronat: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Związek Powiatów Polskich, Starosta Powiatu Wrocławskiego, Wójt Gminy Kobierzyce, Fundacja Instytut Lecha Wałęsy w Warszawie.

Do najważniejszych zadań konferencji należy wskazanie przez studia teoretyczne, badania empiryczne i opisy praktyk realizowanych w środowiskach lokalnych, co jest źródłem rozwoju, sprawnego funkcjonowania i dobrobytu lokalnego. Współczesne społeczności lokalne muszą funkcjonować na styku gospodarki, przyrody i kultury, powiązań globalnych i lokalnych identyfikacji oraz wyspecjalizowanych interesów (instytucji) lokalnych czy oddolnej partycypacji mieszkańców. Te trzy wskazane napięcia są immanentną cechą współczesnych społeczności lokalnych, a sposoby ich współwystępowania generują i kształtują praktyczne rozwiązania stosowane w środowisku lokalnym.

Szczegóły na stronie internetowej konferencji – zobacz

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga Polski do Europy – wnioski dla Ukrainy”, 2-3 czerwca 2016, UJW, Polkowice

W trakcie konferencji podjęta zostanie próba wskazania obecnych i przyszłych wyzwań dla integracji Ukrainy ze strukturami europejskimi. Podstawą do dyskusji będą doświadczenia ostatnich 26 lat reformowania systemu społeczno-polityczno-gospodarczego w Polsce. Konferencja podzielona została na cztery panele/obszary badawcze: bezpieczeństwo, gospodarka, kwestie prawno-ustrojowe, reforma szkolnictwa. Więcej w Komunikacie konferencyjnym poniżej.

Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych UJW, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina.

Komunikat konferencyjny – pobierz, (4.04.2016 r.)
Formularz zgłoszeniowy – pobierz
Program konferencji – pobierz (1.06.2016 r)

 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności”, 25 listopada 2015 r., DWSPiT w Polkowicach

Organizowana przez:
Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Dolnośląską Szkołę Wyższą, Wydział Zamiejscowy w Kłodzku

Patronat:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Związek Powiatów Polskich, Starosta Powiatu Polkowickiego, Burmistrz Polkowic, Fundacja Instytut Lecha Wałęsy w Warszawie.

Tytułowa kategoria społeczności lokalnej wyznacza perspektywę teoretyczną i praktyczną stronę badań, opisując dialektyczną relację „człowiek – przestrzeń – zmiany”. To właśnie tu, w społecznościach lokalnych, zachodzą zdarzenia i procesy, na które owe wspólnoty mają wpływ i które decydują o rozwoju tych wspólnot (czynniki wewnętrzne), ale również uwzględnić należy czynniki zewnętrzne, niezależne od wspólnot, a mające na nie wpływ. Terytorium wspólnoty jako obszar zmian jest kategorią wieloaspektową, dając przyczynek do szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywy dociekań. W tym roku mija 25 lat od przywrócenia samorządu terytorialnego, który na początku niedoceniany, z czasem stał się jedną z największych zdobyczy wolnej Polski. Czy zatem społeczności lokalne wyposażone w odpowiednie kompetencje stanowią najlepszy sposób zarządzania państwem i są gwarantem jego rozwoju? 25 lat to wystarczający okres, aby poddać interdyscyplinarnej refleksji pozytywne i negatywne strony samorządności lokalnej na różnych płaszczyznach.

XVII Seminarium problemowe WOD „Przemiany programowania aplikacji w świecie cyfrowym”, 6-8 maja 2015 r., DWSPiT w Polkowicach

XVII Seminarium problemowe WOD i poprzedzająca je V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu (SKOS) „Nowoczesna infrastruktura informatyczna i wzajemna wymiana wiedzy” (Łódź, 6–7 lutego 2015) organizowane były jako przedsięwzięcia naukowe w ramach obchodów w Polsce tegorocznego Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI’2015). Obydwa przedsięwzięcia nawiązywały do hasła ŚDTiSI’2015, ogłoszonego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU International Telecommunication Union), które brzmiało: Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne w rozwoju innowacji.

Program konferencji WOD

1st International Conference on Emerging Trends and Approaches – University of Pitesti, Romania, the 17th-18th October 2015

The 1st ETAEc Conference is organized by The Economics Faculty, University of Pitesti, Romania in collaboration with The European Business School, Paris, France, The Eastern Macedonia and Thrace Institute, Kavala, Greece and The Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology Polkowice, Poland.

The purpose of the ETAEc 2015 Conference is to create the opportunity for academics and researchers worldwide to connect and share their recent findings in all aspects of methodological, conceptual, applied or theoretical in the economic fields regarding new trends and approaches in the context of a knowledge based economy. Also, this scientific event aims to become a scientific forum to discuss the most recent trends, approaches and findings regarding new developments in various economics fields, with an interdisciplinary focus in order to bridge the knowledge gaps between theory and practice and promote excellence in economic research.

Important dates:

10th April – 28th May – Abstract submission
30th May – Abstract – Notification of Acceptance/ Rejection
28th July – Full paper submission
28th August – Notification of Acceptance/ Rejection
28th August – 28th September – Conference fee payment & Registration

More information 

I Konferencja Naukowa pn. „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”, 18-19 czerwca 2015 r., DWSPiT w Polkowicach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. zw. dr hab. inż. Wacław Kasprzak

Organizatorzy:

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach,Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Patronat honorowy: Związek Powiatów Polskich, Burmistrz Polkowic , Starosta Powiatu Polkowickiego.

Partnerzy: Gmina Polkowice, Powiat Polkowicki, Bank Zachodni WBK, SITECH, Sanden, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, KGHM Letia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case studies) dotyczących relacji nauk technicznych i przemysłu regionu dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego. Drugim celem było zbliżenie środowisk naukowych i przemysłowych oraz wskazanie możliwości wspólnych działań naukowych w najbliższych latach. Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nią zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Założeniem konferencji było zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają doskonalić proces zarządzania produkcją, mogą posłużyć do przygotowania prac inżynierskich użytecznych dla firm Zagłębia Miedziowego.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „1915-2015 Zbrodnie wojenne i ludobójstwo w XX i XXI wieku”, 16-17 kwietnia 2015 r., Gdańsk, ul. Piastowska 206

Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (w wersji zeskanowanej oraz w oryginale – adresy w formularzu, do pobrania poniżej, oraz w dziale „Kontakt”) zawierającego tytuł artykułu (wystąpienia) i jego streszczenie oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej na konto organizatora (nr rachunku bankowego w formularzu).

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr Mirosław Borkowski, gsw@gsw.gda.pl z dopiskiem w temacie „Konferencja – kwiecień”.

Organizatorzy: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Gdańska Szkoła Wyższa, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Społeczności lokalne jako miejsca zmian. Teoria i praktyka”, Kłodzko, 20 listopada 2014 r.

Głównym celem VIII konferencji było zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case study) dotyczących społeczności lokalnych, w tym społecznej odpowiedzialności uczelni, władz lokalnych oraz organizacji rządowych i pozarządowych, przedsiębiorców i grup oraz kreacji miejsc ich współpracy.

Program konferencji

Patronat honorowy: Związek Powiatów Polskich, Starosta Powiatu Kłodzkiego, Burmistrz Miasta Kłodzka.

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Polityka zagraniczna Polski w latach 2004-2011 wobec sąsiadów – uwarunkowania i kierunki”, 21 listopada 2013 r. DWSPiT w Polkowicach

Program konferencji

Konferencja naukowa pt. „Uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej 2004-2011 – struktury i koncepcje”, 17 maja 2013 r., DWSPiT w Polkowicach

Zostało wygłoszonych pięć referatów. Wystąpienia wygłosili wysokiej klasy specjaliści, badacze zajmujący się profesjonalnie studiami nad uwarunkowaniami i kierunkami polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej oraz nad funkcjonowaniem polskich służb dyplomatycznych i konsularnych. Obrady dotoczyły w sali audytoryjnej nr 107, w budynku DWSPiT przy ul. Skalników 6b.

Konferencja „Rozwój społeczno-gospodarczy Polkowic w latach 1990-2010”, 26 kwietnia 2013 r., DWSPiT w Polkowicach

Konferencja podsumowała kompleksowe badania poświęcone przemianom zaistniałym w Polkowicach po reformie samorządowej. Ich efektem była publikacja 9 monografii, dotyczących głównych dziedzin życia społeczno-gospodarczego miasta. Patronat nad konferencją objął Burmistrz Polkowic Pan Wiesław Wabik.

Program konferencji

Ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne w regulacjach publicznoprawnych” organizowana w ramach IV Forum Ekoenegretycznego, 21-22 września 2012 r., DWSPiT w Polkowicach

Celem konferencji była analiza i ocena regulacji publicznoprawnych dotyczących odnawialnych i nieodnawialnych zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem publicznoprawnych aspektów eksploatacji i obrotu kopalinami, problemów finansowania OZE, wspierania przez samorządy programów ekoenergetycznych, prawnych aspektów przyłączania się wytwórców energii odnawialnej do sieci energetycznej. Konferencja była miejscem wymiany idei i doświadczeń pomiędzy światem nauki a praktyką.

Ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Energetyka rozproszona – partner samorządu lokalnego” organizowana w ramach III Forum Ekoeneregtycznego, 16-17 września 2011 r., DWSPiT w Polkowicach

Program konferencji

„Społeczności lokalne – problemy, zmiany, rozwój”, 23 listopada 2011 r., DWSPiT w Polkowicach

Organizowana przez: Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Dolnośląska Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Związek Powiatów Polskich

Patronat: Starosta Powiatu Polkowickiego, Burmistrz Polkowic

Ustalenia organizacyjne

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Opieka, edukacja i resocjalizacja – wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej”, UZZM w Lubinie

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Rafała Jurkowlańca – Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz prof. dra hab. Stanisława A. Witkowskiego – Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

W trakcie konferencji, która miała miejsce 11-12 października 2012 roku na naszej Uczelni zostały poruszone zagadnienia z następujących trzech obszarów:

Opieki. Aktualne tendencje w teorii i praktyce pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Współczesna opieka rodzinna i jej zagrożenia. Wyzwania opieki instytucjonalnej nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi.

Edukacji. Wyzwania teorii i praktyki całożyciowej edukacji człowieka. Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie specjalnym, integracyjnym i inkluzywnym. Paradygmaty i koncepcje we współczesnej edukacji w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Resocjalizacji. Aktualne tendencje rozwoju teorii i praktyki resocjalizacyjnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Indywidualny i społeczny wymiar niedostosowania społecznego – problemy profilaktyki, diagnozy i terapii. Resocjalizacja w instytucjach penitencjarnych i w środowisku otwartym – współczesne strategie oddziaływań.

Tematyki warsztatów: „Rozpoznawanie przemocy wobec dziecka, wczesna interwencja” – mgr Joanna Cichla PWSZ w Głogowie.
„Metody aktywizacji osób w starszym wieku” – dr Agnieszka Nowicka UZZM w Lubinie, mgr Wioletta Baziuk kierownik Domu Dziennego Pobytu „Nestoria” w Zielonej Górze.
„Wykorzystanie elementów arteterapii (biblioterapii, muzykoterapii, terapii plastyką) w pracy z dzieckiem agresywnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – mgr Dorota Kwaśniewska, mgr Joanna Trznadel, mgr Barbara Cichosz UZZM w Lubinie.
„Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci i umieraniu?” – prof. dr hab. Józef Binnebesel WSEZiNS w Łodzi.
„Wczesna diagnoza zaburzeń autystycznych u dzieci – co warto wiedzieć?” – prof. dr hab. Jacek Błeszyński UMK Toruń.
„Wykorzystanie choreoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą” – Gudowna Natalia Ivaniwna, Hudov Voloymyr Vasylowycz Chortkiv Pedagogical College named after Alexander Barvinsky, Ukraina (warsztat prowadzony w języku polskim).

Konferencja „Chroń zdrowie swoje i najbliższych”, 3 grudnia 2010 r., UZZM w Lubinie

przygotowana we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubinie pod hasłem „Chroń zdrowie swoje i najbliższych”.

Konferencja była poświęcona  profilaktyce przeciwdziałania HIV i AIDS, ale nie zabrakło także psychologicznej analizy podejmowania przez ludzi działań prozdrowotnych. Ważnym elementem konferencji był także temat wszechobecnych dopalaczy oraz grypy i sposobów jej przeciwdziałania. Konferencję uroczyście otworzył Prorektor Uczelni prof. Stanisław Witkowski oraz dyrektor PSSE w Lubinie Janina Szelągowska. Barbara Dołbaczuk przedstawiła informacje na temat sytuacji osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, zarówno na świecie jak i w Polsce. Specjalistka w zakresie psychologii zdrowia prof. Grażyna Dolińska-Zygmunt, wykładowca UZZM, przekonywała uczestników konferencji, że granica między zachowaniami prozdrowotnymi i ryzykownymi jest bardzo płynna – te same formy zachowań mogą zdrowiu służyć lub je załamywać. Krzysztof Tkaczyk, zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii i Uzależnień w Lubinie, przybliżył słuchaczom problem dopalaczy.  Na zakończenie przedstawiciel firmy Sanofi Pasteur scharakteryzował grupy ryzyka zakażeniem wirusa grypy i przedstawił sczepienie jako jedyny z możliwych sposób jej zapobiegania.

 

Konferencja pn. „Edukacja Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii. Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia w Edukacji”, 17 czerwca 2009 r.,  UZZM w Lubinie

Współorganizatorami tego spotkania była Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach oraz Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor UZZM dr Jan Anusiak oraz Starosta Powiatu Lubińskiego Małgorzata Drygas Majka. Edukacja z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii czy problematyka bezpieczeństwo pracy i ergonomia w edukacji są zagadnieniami, których realizacja zmierza do ciągłego zapewnienia sprawnej i bezpiecznej pracy. Z jednej strony treści ich są wyznaczane przez stały postęp techniczny i organizacyjny, a z drugiej strony, treści te wkraczają do wszystkich dziedzin aktywności wytwórczej i usługowej oraz rygorystycznych regulacji prawnych. Mają one na celu minimalizację ryzyka zawodowego, zmniejszenie wypadków przy pracy czy chorób zawodowych. Różnorodność tematyki omawiana w prezentowanych referatach świadczyła o ścisłym jej powiązaniu z profilem dydaktycznym i naukowym uczelni, skąd pochodziły referaty. Pracownicy i studenci lubińskiej i łużyckiej uczelni zaprezentowali swoje dokonania w zakresie dydaktyki i badań z obszaru bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Nie zabrakło również wystąpień przedstawicieli lokalnych firm i instytucji. Podczas spotkania doszło do bezpośredniej wymiany doświadczeń z zakresu problemów podnoszonych podczas konferencji zarówno przez dydaktyków, jak i prowadzących badania w ww. zakresie.