In English – go to the website.

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Współczesne wyzwania zarządzania samorządem lokalnym – analiza wieloaspektowa”. Wydarzenie ma charakter hybrydowy. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych oraz dobrych praktyk i dyskusja, które będą dotyczyły przemian społecznych w obszarze zastosowań nowoczesnych działań wspólnot samorządowych w Polsce i na świecie. 

Ponadto zamierzeniem konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji naukowców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz liderów społecznych nad czynnikami determinującymi współczesny rozwój społeczno-gospodarczy w różnej skali przestrzennej. Interesująca dla tematyki konferencji może się okazać zarówno perspektywa nauk humanistycznych, społecznych, jak i ścisłych.

Komunikat

Pobierz komunikat w języku polskim.

Organizator

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Miejsce i termin konferencji

Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice

 15 maja 2024 r.

Tematyka

 1. Rozwój samorządów lokalnych
  • prawo i administracja;
  • samorządy wobec wyzwań współczesnej gospodarki;
  • kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w lokalnej i regionalnej przestrzeni społeczno-gospodarczej;
  • współczesne wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym i administracją publiczną w procesie kształtowania i monitorowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego;
  • zarządzanie ludźmi w samorządach terytorialnych;
  • rozwój przestrzenny w ujęciu lokalnym i regionalnym;
  • diagnoza i rozwiązywanie problemów społecznych;
  • zarządzanie strategiczne;
  • edukacja;
  • promocja i budowa wizerunku samorządu lokalnego;
  • pozycjonowanie produktu samorządów terytorialnych;
  • polityka migracyjna i demografia;
  • ekologia i zrównoważony rozwój;
  • energooszczędność i OZE;
  • cyfryzacja i rozwój technologiczny.
 2. Zarządzanie finansami oraz pozyskiwanie środków przez samorządy lokalne
  • finansowanie, ubezpieczenia i controlling finansowy samorządów;
  • środki zewnętrzne i współpraca międzynarodowa;
  • realizacja inwestycji w partnerstwie publiczno – prywatnym.
 3. Zrównoważona mobilność – planowanie i rozwój transportu w samorządach lokalnych 
  • rozwój miast, obszarów funkcjonalnych a Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej- wady i zalety wspólnego planowania;
  • miasta 15 minutowe, Smart City krok po kroku;
  • wykluczenie komunikacyjne – planowanie transportu zbiorowego; kolej, autobus, rower, ruch pieszy;
  • elektromobilność jako jeden z podstawowych aspektów zrównoważonego rozwoju;
  • logistyka miejska, polityka parkingowa jako elementy konieczne do wdrażania w jednostkach samorządowych.
 4. Rola obszarów funkcjonalnych w rozwoju samorządów lokalnych
  • partycypacja w zarządzaniu samorządem;
  • modele współpracy w ramach obszarów funkcjonalnych – rola lidera, stowarzyszenia.

Liczymy na obecność przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych i sektorów społecznych – naukowców, doktorantów, studentów, praktyków samorządu lokalnego, przedstawicieli sektora gospodarczego. Nasza konferencja korzysta z różnorodności teorii, badań i metodologii, ale także wiedzy różnych środowisk lokalnych, organizacji obywatelskich i przedstawicieli samorządów.  Serdecznie zapraszamy.

Ustalenia organizacyjne

 1. Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z krótkim abstraktem (formularz zgłoszeniowy online) należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2024 r.
 2. Referaty prezentowane w trakcie konferencji, po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów, zostaną opublikowane w publikacji – wydawnictwo punktowane. Termin nadsyłania tekstów do publikacji – 31 maja 2024 r.
 3. Wymagania redakcyjne zostaną przesłane do autorów, którzy zadeklarują chęć publikacji.
 4. Organizatorzy przewidują wystąpienia w formie referatów, komunikatów z badań oraz dyskusji, wskazując określony czas na poszczególne typy prezentacji:
  • referat 15 minut,
  • komunikat 10 minut,
  • głos w dyskusji 5 minut.
 5. Szczegółowy program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie rozesłany zainteresowanym do dnia: 6 maja 2024 r.

Koszt udziału

Bez opłat.

Formularz zgłoszeniowy
  * obligatory / pole obowiązkowe

  Kontakt/ Biuro Konferencji

  Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  ul. Skalników 6b, pok. A402, 59-101 Polkowice

  dr Jan Walczakj.walczak@ujw.pl, tel. +48 76 746 53 37, +48 504 900 746.

  In English – go to the website.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Współczesne wyzwania zarządzania samorządem lokalnym – analiza wieloaspektowa”. Wydarzenie ma charakter hybrydowy. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych oraz dobrych praktyk i dyskusja, które będą dotyczyły przemian społecznych w obszarze zastosowań nowoczesnych działań wspólnot samorządowych w Polsce i na świecie. 

  Ponadto zamierzeniem konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji naukowców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz liderów społecznych nad czynnikami determinującymi współczesny rozwój społeczno-gospodarczy w różnej skali przestrzennej. Interesująca dla tematyki konferencji może się okazać zarówno perspektywa nauk humanistycznych, społecznych, jak i ścisłych.

  Komunikat

  Pobierz komunikat w języku polskim.

  Organizator

  Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

  Miejsce i termin konferencji

  Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice

   15 maja 2024 r.

  Tematyka

  1. Rozwój samorządów lokalnych
   • prawo i administracja;
   • samorządy wobec wyzwań współczesnej gospodarki;
   • kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w lokalnej i regionalnej przestrzeni społeczno-gospodarczej;
   • współczesne wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym i administracją publiczną w procesie kształtowania i monitorowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego;
   • zarządzanie ludźmi w samorządach terytorialnych;
   • rozwój przestrzenny w ujęciu lokalnym i regionalnym;
   • diagnoza i rozwiązywanie problemów społecznych;
   • zarządzanie strategiczne;
   • edukacja;
   • promocja i budowa wizerunku samorządu lokalnego;
   • pozycjonowanie produktu samorządów terytorialnych;
   • polityka migracyjna i demografia;
   • ekologia i zrównoważony rozwój;
   • energooszczędność i OZE;
   • cyfryzacja i rozwój technologiczny.
  2. Zarządzanie finansami oraz pozyskiwanie środków przez samorządy lokalne
   • finansowanie, ubezpieczenia i controlling finansowy samorządów;
   • środki zewnętrzne i współpraca międzynarodowa;
   • realizacja inwestycji w partnerstwie publiczno – prywatnym.
  3. Zrównoważona mobilność – planowanie i rozwój transportu w samorządach lokalnych 
   • rozwój miast, obszarów funkcjonalnych a Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej- wady i zalety wspólnego planowania;
   • miasta 15 minutowe, Smart City krok po kroku;
   • wykluczenie komunikacyjne – planowanie transportu zbiorowego; kolej, autobus, rower, ruch pieszy;
   • elektromobilność jako jeden z podstawowych aspektów zrównoważonego rozwoju;
   • logistyka miejska, polityka parkingowa jako elementy konieczne do wdrażania w jednostkach samorządowych.
  4. Rola obszarów funkcjonalnych w rozwoju samorządów lokalnych
   • partycypacja w zarządzaniu samorządem;
   • modele współpracy w ramach obszarów funkcjonalnych – rola lidera, stowarzyszenia.

  Liczymy na obecność przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych i sektorów społecznych – naukowców, doktorantów, studentów, praktyków samorządu lokalnego, przedstawicieli sektora gospodarczego. Nasza konferencja korzysta z różnorodności teorii, badań i metodologii, ale także wiedzy różnych środowisk lokalnych, organizacji obywatelskich i przedstawicieli samorządów.  Serdecznie zapraszamy.

  Ustalenia organizacyjne

  1. Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z krótkim abstraktem (formularz zgłoszeniowy online) należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2024 r.
  2. Referaty prezentowane w trakcie konferencji, po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów, zostaną opublikowane w publikacji – wydawnictwo punktowane. Termin nadsyłania tekstów do publikacji – 31 maja 2024 r.
  3. Wymagania redakcyjne zostaną przesłane do autorów, którzy zadeklarują chęć publikacji.
  4. Organizatorzy przewidują wystąpienia w formie referatów, komunikatów z badań oraz dyskusji, wskazując określony czas na poszczególne typy prezentacji:
   • referat 15 minut,
   • komunikat 10 minut,
   • głos w dyskusji 5 minut.
  5. Szczegółowy program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie rozesłany zainteresowanym do dnia: 6 maja 2024 r.

  Koszt udziału

  Bez opłat.

  Formularz zgłoszeniowy
   * obligatory / pole obowiązkowe

   Kontakt/ Biuro Konferencji

   Uczelnia Jana Wyżykowskiego
   ul. Skalników 6b, pok. A402, 59-101 Polkowice

   dr Jan Walczakj.walczak@ujw.pl, tel. +48 76 746 53 37, +48 504 900 746.

   In English – go to the website.

   Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Współczesne wyzwania zarządzania samorządem lokalnym – analiza wieloaspektowa”. Wydarzenie ma charakter hybrydowy. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych oraz dobrych praktyk i dyskusja, które będą dotyczyły przemian społecznych w obszarze zastosowań nowoczesnych działań wspólnot samorządowych w Polsce i na świecie. 

   Ponadto zamierzeniem konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji naukowców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz liderów społecznych nad czynnikami determinującymi współczesny rozwój społeczno-gospodarczy w różnej skali przestrzennej. Interesująca dla tematyki konferencji może się okazać zarówno perspektywa nauk humanistycznych, społecznych, jak i ścisłych.

   Komunikat

   Pobierz komunikat w języku polskim.

   Organizator

   Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

   Miejsce i termin konferencji

   Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice

    15 maja 2024 r.

   Tematyka

   1. Rozwój samorządów lokalnych
    • prawo i administracja;
    • samorządy wobec wyzwań współczesnej gospodarki;
    • kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w lokalnej i regionalnej przestrzeni społeczno-gospodarczej;
    • współczesne wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym i administracją publiczną w procesie kształtowania i monitorowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego;
    • zarządzanie ludźmi w samorządach terytorialnych;
    • rozwój przestrzenny w ujęciu lokalnym i regionalnym;
    • diagnoza i rozwiązywanie problemów społecznych;
    • zarządzanie strategiczne;
    • edukacja;
    • promocja i budowa wizerunku samorządu lokalnego;
    • pozycjonowanie produktu samorządów terytorialnych;
    • polityka migracyjna i demografia;
    • ekologia i zrównoważony rozwój;
    • energooszczędność i OZE;
    • cyfryzacja i rozwój technologiczny.
   2. Zarządzanie finansami oraz pozyskiwanie środków przez samorządy lokalne
    • finansowanie, ubezpieczenia i controlling finansowy samorządów;
    • środki zewnętrzne i współpraca międzynarodowa;
    • realizacja inwestycji w partnerstwie publiczno – prywatnym.
   3. Zrównoważona mobilność – planowanie i rozwój transportu w samorządach lokalnych 
    • rozwój miast, obszarów funkcjonalnych a Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej- wady i zalety wspólnego planowania;
    • miasta 15 minutowe, Smart City krok po kroku;
    • wykluczenie komunikacyjne – planowanie transportu zbiorowego; kolej, autobus, rower, ruch pieszy;
    • elektromobilność jako jeden z podstawowych aspektów zrównoważonego rozwoju;
    • logistyka miejska, polityka parkingowa jako elementy konieczne do wdrażania w jednostkach samorządowych.
   4. Rola obszarów funkcjonalnych w rozwoju samorządów lokalnych
    • partycypacja w zarządzaniu samorządem;
    • modele współpracy w ramach obszarów funkcjonalnych – rola lidera, stowarzyszenia.

   Liczymy na obecność przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych i sektorów społecznych – naukowców, doktorantów, studentów, praktyków samorządu lokalnego, przedstawicieli sektora gospodarczego. Nasza konferencja korzysta z różnorodności teorii, badań i metodologii, ale także wiedzy różnych środowisk lokalnych, organizacji obywatelskich i przedstawicieli samorządów.  Serdecznie zapraszamy.

   Ustalenia organizacyjne

   1. Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z krótkim abstraktem (formularz zgłoszeniowy online) należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2024 r.
   2. Referaty prezentowane w trakcie konferencji, po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów, zostaną opublikowane w publikacji – wydawnictwo punktowane. Termin nadsyłania tekstów do publikacji – 31 maja 2024 r.
   3. Wymagania redakcyjne zostaną przesłane do autorów, którzy zadeklarują chęć publikacji.
   4. Organizatorzy przewidują wystąpienia w formie referatów, komunikatów z badań oraz dyskusji, wskazując określony czas na poszczególne typy prezentacji:
    • referat 15 minut,
    • komunikat 10 minut,
    • głos w dyskusji 5 minut.
   5. Szczegółowy program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie rozesłany zainteresowanym do dnia: 6 maja 2024 r.

   Koszt udziału

   Bez opłat.

   Formularz zgłoszeniowy
    * obligatory / pole obowiązkowe

    Kontakt/ Biuro Konferencji

    Uczelnia Jana Wyżykowskiego
    ul. Skalników 6b, pok. A402, 59-101 Polkowice

    dr Jan Walczakj.walczak@ujw.pl, tel. +48 76 746 53 37, +48 504 900 746.