Decyzją Ministra Edukacji i Nauki nasza uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia w Polkowicach jednolitych, 5-letnich, studiów magisterskich na kierunku Psychologia. Startujemy z najbardziej poszukiwaną specjalnością: psychologia dziecka i rodziny.

W obecnych czasach coraz trudniej jest znaleźć stabilną pracę, dlatego tak ważne jest, by już na etapie studiów myśleć o swojej przyszłości zawodowej. Według dostępnych statystyk, zawód psychologa to tzw. zawód przyszłości, który zapewnia dobre perspektywy na rynku pracy, rozwija się w szybkim tempie, a specjaliści są cenieni i dobrze opłacani.

Zgodnie z wyliczeniami w Polsce brakuje 27,32% psychologów i psycholożek na rok szkolny 2023/2024. Aż 450 gmin deklaruje, że na ten moment nie mają ani jednego obsadzonego etatu. Nasze studia są odpowiedzią na realne zapotrzebowanie rynku pracy na psychologów – praktyków. Profil praktyczny oznacza, że od pierwszych zajęć student będzie miał kontakt z praktykami, co niewątpliwie przełoży się na przyszłą pracę w zawodzie.

W trakcie studiów

Nasi studenci będą poznawać motywy ludzkiego zachowania, dowiedzą się w jaki sposób człowiek gromadzi doświadczenie, co dzieje się z jego emocjami, jak można wspierać innych w rozwoju zarówno osobistym jak i zawodowym.  Zdobędą wiedzę na temat różnych etapów rozwojowych dziecka, zarówno fizycznego, jak i psychospołecznego, od okresu prenatalnego aż do dorosłości. Poznają metody diagnozy i oceny trudności emocjonalnych, behawioralnych czy rozwojowych u dzieci. W ramach kierunku analizowane będą relacje w rodzinie, dynamika między członkami, funkcjonowanie systemu rodzinnego oraz wpływ rodzinnych interakcji na rozwój dziecka. Ważnym aspektem będzie także nauka o skutecznych technikach terapeutycznych, które wspierają zdrowe relacje rodzinne i rozwiązywanie konfliktów. Studenci nauczą się także, jak efektywnie komunikować się z rodzicami, opiekunami i innymi instytucjami, takimi jak szkoły czy placówki opieki, aby wspólnie zapewnić najlepsze wsparcie dzieciom.

Po studiach

Absolwenci psychologii mają szerokie możliwości kariery. Mogą pracować w różnych sektorach, takich jak zdrowie, edukacja, biznes, medycyna, doradztwo zawodowe, marketing, badania społeczne i wiele innych. Mogą także pracować jako psycholodzy dziecięcy, specjaliści ds. rozwoju dziecka, doradcy rodzinni, czy eksperci ds. wychowania w różnych instytucjach, takich jak szkoły, ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczne, a także w organizacjach zajmujących się promocją zdrowia psychicznego dzieci i rodzin.

E-rekrutacja

Formularz rekrutacyjny dostępny będzie od 26 lipca 2023r.