Zapraszamy na studia do Uczelni Jana Wyżykowskiego. Trwa rekrutacja letnia na studia magisterskie.
Studiuj na kierunku Górnictwo i geologia, które prowadzimy wspólnie z KGHM.
Studia II stopnia z Górnictwa trwają 1,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera i prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.
Kandydaci na studia zobowiązani są zarejestrować się drogą elektroniczną w systemie teleinformatycznym Uczelni, a następnie złożyć komplet wymaganych dokumentów w dziekanacie w filii UJW w Lubinie. Wszystkie informacje o terminach, opłatach, potrzebnych dokumentach znajdują się na stronie w zakładce Zasady rekrutacji .

Do zobaczenia w murach naszej uczelni.

Dowiedz się więcej o studiach II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia.