Zarządzanie – studia I stopnia

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21.

lic-zarzadzanieSpecjalności:

  • Zarządzanie Kadrami i marketing
  • Rachunkowość i zarządzanie finansami

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw czy instytucji publicznych) oraz zdolności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w nich zachodzących. Kierunek rozwija umiejętności interpersonalne i społeczne oraz przygotowuje do pracy, szczególnie jako kadrę kierowniczą średniego szczebla, w firmach z różnych branż i zakresów działalności. Absolwent jest menadżerem potrafiącym wykorzystywać najnowsze rozwiązania wspomagające zarządzanie i metody wpływające na efektywność zarządzania zespołem pracowniczym. To także dobry koordynator integrujący wszystkie interesy i działania organizacji, posiadający także odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające mu na założenie własnej firmy.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Zarządzanie kadrami i marketing

Jest to specjalność adresowana do osób pracujących lub zainteresowanych podjęciem pracy w działach zajmujących się zarządzaniem kadrami (m.in. prowadzeniem dokumentacji, harmonogramowaniem czasu pracy, doborem pracowników do zadań czy projektowaniem i wdrażaniem systemów motywowania). Wiedza pozyskana w trakcie studiów przyda się także każdej osobie, która prowadzi własną działalność gospodarczą i chce ją rozwijać zgodnie z aktualnymi trendami, wykorzystując nowoczesne narzędzia marketingowe.

Program specjalności przygotowany został tak, aby studenci dobrze poznali polskie i europejskie regulacje prawne dotyczące prawa pracy, w tym także orzecznictwo NSA, działanie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej, zasady rozliczania się z US i ZUS, obowiązki wobec instytucji nadzorujących stosowanie prawa pracy w praktyce. Studenci specjalności rozwiną także umiejętności interpersonalne i społeczne poprzez uczestnictwo w bloku zajęć i treningów psychologicznych. Poznają zasady różnych systemów wynagradzania, metody doboru pracowników do zadań i stanowisk oraz nowoczesne formy organizacji pracy. Zdobędą wiedzę oraz rozwiną umiejętności w zakresie teorii i praktyki motywowania (płacowych i pozapłacowych metod motywowania) oraz zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie. Przeanalizują nowoczesne i klasyczne metody wspierania rozwój pracowników – w tym sposoby strategie organizacji i metody prowadzenia szkoleń pracowniczych.

Wiedza i kompetencje zdobyte w ramach tej specjalności przydatne będą także w organizowaniu pracy małych zespołów np. we własnej firmie, jak również w pełnieniu funkcji menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania.

Celem kształcenia jest przygotowanie menedżerów i specjalistów do rozwiązywania problemów z obszaru zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem problemów o charakterze marketingowym. W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę oraz rozwiną umiejętności z zakresu prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności działań ze sfery badań rynku, reklamy, sprzedaży, komunikacji rynkowej i marketingowej, budowania relacji z klientami, zarządzania marką, public relations, strategii budowania wizerunku.

Po ukończeniu studiów absolwenci dysponują wiedzą z zakresu podstaw szeroko rozumianego marketingu i sprzedaży, psychospołecznych aspektów zachowań konsumentów, a także posiadają umiejętności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w marketingu. Wiedza ta zostanie przez nich wykorzystana profesjonalnie w marketingu, komunikacji rynkowej, PR, badaniach rynku, e-commerce i reklamie.

Rachunkowość i zarządzanie finansami

administracja-2Specjalność ta pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów oraz kompetencji niezbędnych w zarządzaniu finansami.

Studia umożliwiają poznanie zasad rachunkowości oraz zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości i różnego rodzaju analiz finansowych przeprowadzanych w przedsiębiorstwach. Pozwalają także na pogłębienie wiedzy na temat podatków i innych zobowiązań publiczno-prawnych. Studia ułatwiają zdobycie pracy w działach księgowości i biurach rachunkowych. Zajęcia prowadzone są w takich obszarach jak m.in.: rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, prawo gospodarcze, analiza finansowa, bankowość, finanse publiczne, marketing usług finansowych, zarządzanie finansami, ekonometria, finanse międzynarodowe.

Absolwent specjalności posiada kompetencje do pracy na stanowisku specjalisty ds. księgowości. Umiejętnie podejmuje zadania i rozwiązuje problemy występujące w zarządzaniu finansami, przygotowuje dokumenty, sprawozdania finansowe i dokonuje analiz, potrafi także dobierać właściwe źródła finansowania. Absolwent specjalności jest przygotowany do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i umożliwiającego zdobycie certyfikatu księgowego.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Przejdź do rekrutacji online

Sprawdź ofertę studiów II stopnia >>