Wyprawa naukowo-badawcza pn. AFRYKA POŁUDNIOWA 2018 organizowana jest przez Koło Naukowe Prawa Finansowego oraz Koło Naukowe Administratywistów UJW

Wyjazd grupy studentów wraz z opiekunami planowany jest na listopad 2018 r. (ok. 2 tyg.).

Wstępny program:

 1. Transport samolotowy (kl. ekon.) z Niemiec do RPA (Johannesburg).
 2. Zakwaterowanie w hotelach (ok 1 tydz.).
 3. Prowadzenie badań. Uczestnictwo w konferencji naukowej oraz w spotkaniach na lokalnych uniwersytetach.
 4. Wizyta w polskiej ambasadzie w Pretorii.
 5. Transfer z RPA do Namibii.
 6. Zakwaterowanie w hotelach (ok 1 tydz.).
 7. Uczestnictwo w spotkaniach na lokalnych uniwersytetach.
 8. Fakultatywne wizyty w Lesotho/Swaziland.
 9. Powrót do Polski.
 10. Prezentacja wyników przeprowadzonych badań (m.in. w specjalnym numerze Zeszytów Naukowych UJW)
 11. Przygotowanie wystawy ze zdjęciami

O udziale studentów/-ek w wyprawie decydować będzie:

 1. Złożenie listu motywacyjnego.
 2. CV z rozbudowaną informacją o:
  1. dotychczasowych osiągnięciach naukowych (publikacje/konferencje),
  2. odbytych ważniejszych krajowych i zagranicznych podróżach/wycieczkach,
  3. kompetencjach językowych,
  4. braku przeciwwskazań natury zdrowotnej do wyjazdu (niezbędne jest posiadanie tzw. żółtej książeczki z wykonanymi na dzień wyjazdu stosownymi szczepieniami
   i ew. poddanie się profilaktyce antymalarycznej).
 3. Średnia ocen z przebiegu studiów w UJW – złożenie zaświadczenia.
 4. Aktywne członkostwo, w tym pełnione funkcje w kole naukowym prowadzonym na UJW.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna.
 6. Pozytywna decyzja komisji kwalifikacyjnej.

Koszty

Koszty transportu do Afryki i ubezpieczenia finansuje UJW.

Studenci pokrywają pozostałe swoje wydatki, w tym wyżywienie i noclegi.

Terminy

Termin składania aplikacji w dziekanacie w Polkowicach upływa 13 lipca 2018 r.

Więcej informacji udzielają opiekunowie kół naukowych: prof. R. Czachor r.czachor@ujw.pl lub dr D. Zając d.zajac@ujw.pl.

 

Ogłoszenie – pdf.