Uczelnia Jana Wyżykowskiego podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze. Dla uczelni jest to kolejna placówka oświatowa, dzięki której realizowane będą wspólne projekty i przedsięwzięcia. Dla młodzieży jest to cenne doświadczenie nie tylko w rozwijaniu swoich zainteresowań, ale też wyborze drogi zawodowej. 

Podpisy na dokumentach złożyli dr Miłosz Czopek, prof. UJW – p.o. Rektora oraz dr inż. Ewa Gano – Dyrektor Zespołu Szkół. W spotkaniu udział  wziął także dr Jan Walczak  – Pełnomocnik ds. współpracy ze szkołami średnimi.
Kobieta i mężczyzna stoją uśmiechnięci przy stole i ściskają sobie dłonie

dr Miłosz Czopek, prof. UJW – p.o. Rektora oraz dr inż. Ewa Gano – Dyrektor Zespołu Szkół