W dniach 19-25 lutego 2023r. prof. Miłosz Czopek wziął udział w wizycie studyjnej na Uniwersytecie Kolońskim, podczas której uczestniczył w projekcie pn. „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Celem szkolenia była poprawa kompetencji zarządczych kadry zarządzającej Polskich uczelni dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie:
  • konsolidacji uczelni,
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry zarządzającej,
  • internacjonalizacji uczelni,
  • komercjalizacji wyników badań,
  • modeli uczelni,
  • rozwoju kluczowych kompetencji uczelni.

Program szkolenia był bardzo bogaty i zapewniał pięć dni maksymalnie wypełnionych zajęciami od rana do późnego popołudnia. Podczas wystąpień poruszane były m.in. kwestie współpracy międzynarodowej, udziału w programie Erasmus+, absolwentów uczelni, innowacyjnej edukacji, planowania strategicznego, strategii badawczych i zarządczych, zarządzania różnorodnością, współpracy z pozauczelnianymi instytutami badawczymi, komunikacji naukowej, rozwoju kariery, programów zatrudniania pracowników, budowania potencjału, globalnej odpowiedzialności, uchodźców akademickich czy kształcenia nauczycieli. 

Uniwersytet Koloński jest jednym z najstarszych w Europie i największych w Niemczech, zajmuje 245 miejsce w rankingu najlepszych światowych uniwersytetów, zapewnia edukację dla ok. 45 tys. studentów. Uniwersytet dysponuje środkami zewnętrznymi w wysokości 105,7 mln. Euro oraz całkowitymi środkami finansowymi w wysokości 807,7 mln. Euro. Jego misją jest tworzenie, zachowanie i przekazywanie wiedzy, aby zaoferować swoim studentom i początkującym pracownikom naukowym wybitne wykształcenie akademickie, aby zakwalifikować ich zarówno do kariery akademickiej, jak i zawodowej.