23 marca br. w 65 rocznicę odkrycia złóż Polskiej Miedzi, na wniosek kapituły Centrum Badań Jakości Sp. z o.o., Rektor naszej uczelni dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW, został uhonorowany wyjątkowym odznaczeniem „Zasłużony dla CBJ”, natomiast Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lubinie, dr inż. Annie Wojciechowicz nadano stopień górniczy: Inżynier Górnictwa I Stopnia.

– Jest to szczególny dzień w którym chcemy podziękować Panu Rektorowi, za całokształt współpracy. Za wysiłek, troskę i Jego wkład w rozwój Uczelni, a także za to, że możemy wspólnie działać dla dobra mieszkańców naszego regionu- powiedział w swoim wystąpieniu dr Wacław Szetelnicki, Prezes CBJ Sp. z o.o. .

– Cieszę się, że znalazły się znaczące osoby w strukturach KGHM Polska Miedź S.A., które dostrzegły wysiłek jaki uczelnia podejmuje na rzecz konsolidacji procesów kształcenia z rynkiem pracy – dodał Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW, odbierając wyróżnienie.

W uroczystości udział wzięli także: Łukasz Puźniecki – Burmistrz Polkowic, Artur Perliński –  Wiceprezes Zarządu CBJ Sp. z o.o. oraz dr Paweł Greń, prof. UJW – Prorektor uczelni.