26 października br. w siedzibie głównej Uczelni odbyło się spotkanie Rektora z wykładowcami, pracownikami administracji oraz najlepszymi studentami i absolwentami Uczelni Jana Wyżykowskiego. Podczas tego spotkania Rektor nagrodził nie tylko studentów, ale także najlepszych nauczycieli akademickich i wyróżnił pracowników administracji.

Tytułem „Wykładowca Roku 2021/2022” wyróżnionych zostało 8 nauczycieli akademickich, którzy zostali wyłonieni na podstawie wyników ankiet przeprowadzanych wśród studentów. Na każdym kierunku wybrano tego wykładowcę, który osiągnął najwyższą ocenę. Statuetkę oraz list gratulacyjny otrzymali:

 1. dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW
 2. dr Miłosz Czopek, prof. UJW
 3. dr Grzegorz Haręża
 4. dr Grzegorz Jastrzębski
 5. dr Jolanta Dmowska
 6. dr inż. Anna Krug-Żarnowska
 7. dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW
 8. dr inż. Anna Wojciechowicz

Rektor nagrodził także pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy w zeszłym roku akademickim wyróżnili się dzięki pracy naukowej lub naukowo-badawczej.

Za pracę naukowo-badawczą nagrodę otrzymali:

 1. dr Paweł Greń, prof. UJW
 2. dr Miłosz Czopek, prof. UJW

za pracę naukową:

 1. dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW
 2. dr inż. Annę Wojciechowicz
 3. dra Jana Walczaka
 4. dra inż. Mirosława Lewickiego

Kolejną grupą nagrodzonych byli najlepsi studenci, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli najwyższą średnią ocen. W jedenastoosobowej grupie znaleźli się:

 1. Na kierunku Administracja – Pani Sara Berger (4,86)
 2. Na kierunku Pedagogika – Pani Anna Balon (5,15)
 3. Na kierunku Informatyka – Pan Marek Żołubak (4,57)
 4. Na kierunku Mechatronika – Pan Łukasz Myrna (4,62)
 5. Na kierunku Logistyka – Pani Monika Kuczak (5,03)
 6. Na kierunku Prawo – Pani Pamela Morawska (4,86)
 7. Na kierunku Górnictwo i geologia -Pan Albert Bodek (5,03)
 8. Na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji – Pan Mateusz Mila (4,83)
 9. Na kierunku Zarządzanie, studia I stopnia – Pani Justyna Gorczakowska (4,60)
 10. Na kierunku Zarządzanie, studia II stopnia ex aequo – Pani Marta Kazusek
 11. i Julita Śledź (5,07)

Nagrodzona również pracownice administracji:

Panią mgr Renatę Wallis – Kwestora, Panią mgr inż. Monikę Ciosłowską-Grycz – Starszego specjalistę ds. administracyjno-biurowych, która na co dzień pracuje w dziekanacie w Wydziale Zamiejscowym w Lubinie oraz Panią mgr Małgorzatę Sekułę – Asystentkę Biura Rektora.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna nagrodziła absolwentów, którzy napisali świetne prace dyplomowe i obronili je właśnie w naszej uczelni. Spółka co roku organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach oraz na Wydziale Zamiejscowym w Lubinie. Prezes LSSE Pan Przemysław Bożek osobiście gratulował absolwentom i promotorom najlepszych prac dyplomowych.

WZ w Lubinie:

 1. I miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową zdobyła Pani Katarzyna Żyła za pracę pt. “Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności w przedsiębiorstwach”, napisaną pod kierunkiem dra Miłosza Czopka.
 2. II miejsce zajęła Pani Paula Krynicka za pracę pt. “Zarządzanie kapitałem intelektualnym w INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.”, napisaną pod kierunkiem dra Roberta Balcerzyka.
 3. III miejsce zajął Pan Sebastian Składnik za pracę pt. “Ocena wpływu pustek eksploatacyjnych na aktywność sejsmiczną w KGHM Polska Miedź S.A. – Zakłady Górnicze „Lubin” “, napisaną pod kierunkiem dr inż. Anny Wojciechowicz.
 4. Wyróżnienie otrzymała Pani Anna Jedynak za pracę pt. “Stres w miejscu pracy a koncepcja work-life balance na przykładzie firmy Brose Sitech Sp. z o.o.”, napisaną pod kierunkiem dra Jana Walczaka.

WNSiT w Polkowicach:

 1. I miejsce w konkursie zajął Pan Jacek Bancerz, za pracę dyplomową pt. “Inteligentne mieszkanie”. Praca napisana pod kierunkiem dra inż. Zdzisława Pólkowskiego, prof. UJW.
 2. II miejsce w konkursie zajął Pan Paweł Łebek za pracę dyplomową pt. “Programowanie układów automatyki z wykorzystaniem sterowników PLC komunikujących się za pośrednictwem Ethernetu przemysłowego” , którą napisał pod kierunkiem dra inż. Grzegorza Łomotowskiego.
 3. III miejsce zajęła Pani Magdalena Ślebioda za pracę dyplomową pt. “Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej w ocenie pracowników samorządowych na przykładzie Urzędu Miejskiego w Głogowie”, napisaną pod kierunkiem dra Łukasza Mikowskiego.
 4. Wyróżnienie – Pan Łukasz Młodzia za pracę pt. “Projekt optymalizacji logistyki wewnętrznej (produkcji) na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa”, napisaną pd kierunkiem dra Roberta Kaszuby.
 5. Wyróżnienie – Pan Dominik Szymczak za pracę pt. “Modelowanie numeryczne i analiza wytrzymałościowa stalowego zbiornika ciśnieniowego”, napisaną pod kierunkiem dra Piotra Krysiaka.

Dodatkowo, Pani Arleta Chorąży, Dyrektor Departamentu efektywności zawodowej pracowników KGHM Polska Miedź S.A., razem z Panią Dziekan WZ dr inż. Anną Wojciechowicz, wręczyły certyfikaty stypendystom KGHM, czyli najlepszym studentom na kierunku Górnictwo i geologia, studia I stopnia (inżynierskie). Warto nadmienić, że stypendyści co semestr są nagradzani przez Spółkę stypendiami w wysokości semestralnego czesnego.

I rok II semestr

 1. Pan Kamil Szmalenberg
 2. Pani Marta Gąska
 3. Pani Magdalena Zawadzka

II rok IV semestr

 1. Pani Martyna Kaczmarek
 2. Pani Justyna Żołnierczyk
 3. Pan Krzysztof Krzyszczak

III rok VI semestr

 1. Pan Marcin Bajger
 2. Pan Albert Bodek
 3. Pan Radosław Wysocki

Na koniec Rektor podziękował lektorkom i nauczycielkom, które od kilku lat prowadzą w naszej uczelni zajęcia językowe i matematyczne dla dzieci z Uniwersytetu dziecięcego UJW, projekcie prowadzonym wspólnie z Gminą Polkowice.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia, która znajduję się w naszej Galerii.