Niby wakacje, a jednak za sprawą Programu Erasmus+ lipiec w UJW zapowiada się bardzo intensywnie!
 
Od 1 lipca swoje wizyty studyjne w partnerskich Uczelniach realizują nasi pracownicy. Prorektor, Dr Miłosz Czopek, prof. UJW, przebywa obecnie w Centrum Uniwersyteckim w Pitesti Narodowego Uniwersytetu Nauki i Technologii POLITEHNICA w Bukareszcie, gdzie spotkał się już z władzami Uniwersytetu i władzami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawa. Głównym celem wizyty było omówienie kwestii związanych z zarządzaniem, a także wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w tym zakresie. Poruszono również tematy dotyczące współpracy naukowej, rozwoju programów dydaktycznych oraz możliwości przyszłych projektów międzynarodowych.
 
Z kolei na Uniwersytecie Ekonomicznym w Warnie trwa V Międzynarodowy Tydzień Kadr – 5th International Staff Week, gdzie UJW wystawiła mocną ekipę w składzie: dr Magdalena Skorobogata, dr Renata Socha oraz dr Jan Walczak. Program tego wydarzenia obejmuje szkolenie kadry akademickiej w zakresie budowania relacji międzynarodowych i współpracy w zespole. Uczestnicy zapoznają się także z dobrymi praktykami i możliwościami rozwoju w środowisku akademickim, w obszarach dydaktycznym oraz badawczym. Część programu przeznaczona jest na wizyty studyjne. International Staff Week trwa od 1 do 5 lipca i zakończy się uroczystym wręczeniem certyfikatów udziału w szkoleniu międzynarodowym, które zaplanowano w Muzeum w Warnie.
 
Na tym jednak nie koniec! Pracownicy administracyjni Uczelni także odwiedzają partnerskie uczelnie. Renata Wallis, Ewa Zięcina i Monika Jabłko są obecnie w trakcie spotkań i rozmów z odpowiednikami swoich stanowisk na Uniwersytecie Alanya w Turcji. 
 
Takie spotkania są nieocenioną okazją do zacieśnienia więzi między naszymi instytucjami oraz poszerzenia horyzontów akademickich. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza i nawiązane kontakty przyczynią się do dalszego rozwoju naszej uczelni oraz wzmocnienia międzynarodowej współpracy.