18 czerwca 2024 r. w Uczelni Jana Wyżykowskiego odbyło się podpisanie trójstronnego porozumienia o współpracy pomiędzy UJW a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce reprezentowanym przez dwa Oddziały: legnicki i zielonogórski.

Porozumienie zostało podpisane m.in. w celu podejmowania wspólnych działań mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie metodyki nauczania na kierunku Zarządzanie w ramach specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami, projektowania w ramach kierunku Zarządzanie nowych specjalności oraz realizacji procesu dydaktycznego i jego udoskonalania

– Jestem przekonana, że współpraca będzie korzystna dla obu stron – mówiła Barbara Rosińska, Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze. – Stowarzyszenie będzie miało przyjemność szkolić osoby już przygotowane merytorycznie do tego zawodu. Szkolenie uzupełnimy o praktyczne zajęcia tak, żeby student i nasz słuchacz, finalnie był najlepiej przygotowany do pracy w zawodzie, który sobie wybrał podejmując studia w specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami na kierunku Zarządzanie.

– Stowarzyszenie, oprócz działalności stricte edukacyjnej zajmuje się także  integracją środowiska księgowych, kadrowych czy finansistów, i wierzę, że w tym obszarze też będziemy mieli pole do współpracy. – dodał Marcin Wyrzykowski, Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Legnicy. – Dodatkowo nasze Stowarzyszenie zajmuje się promocją Kodeksu Etycznego, czyli zasad którymi powinni kierować się księgowi w swojej codziennej pracy i codziennym życiu i chcielibyśmy także na tym polu tę współpracę rozwijać.

Ze strony Uczelni porozumienie podpisał dr Miłosz Czopek, prof. UJW, Prorektor p.o. Rektora Uczelni, który podsumował wydarzenie: – Chciałbym zaznaczyć, że ta konstelacja nie jest przypadkowa, ponieważ nasi studenci są mieszkańcami województw dolnośląskiego, lubuskiego czy wielkopolskiego, stąd też ta współpraca z Oddziałami zarówno w Zielonej Górze, jak i w Legnicy stworzy optymalne warunki do tego, aby studenci mogli podnosić swoje kompetencje i uzupełniali wiedzę o bardzo istotne elementy praktyczne.

W spotkaniu wzięli udział także Dyrektorzy Biur Zarządów Oddziału Okręgowego w Legnicy Pan Wojciech Wojtysiak oraz Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze, Pani Marta Chmiel.