Spółka Brose Sitech dołącza do grona podmiotów współpracujących z naszą Uczelnią. Od roku akademickiego 2023/2024 wspólnie realizować będziemy studia dualne  w specjalności HR Business Partner na kierunku Pedagogika.

Umowę o współpracy podpisali 4 stycznia 2023 r. w siedzibie UJW dr Tadeusza Kierzyk (rektor) prof. UJW, i Edyta Zarecka (prokurent samoistny, dyrektor zarządzający ds. personalnych, IT i organizacyjnych). Głównym celem jaki przyświeca stronom przy nawiązaniu współpracy jest chęć i wola podniesienia jakości, efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku. Połączenie wiedzy teoretycznej z aspektami praktycznymi umożliwi studentom skrócenie okresu adaptacji zawodowej i przygotowania ich do wykonywania zadań w pełnym zakresie na danym stanowisku, bezpośrednio po zakończeniu studiów.

Dlaczego właśnie HR Business Partner?

Studia w specjalności HR Business Partner powstały z myślą o nowoczesnej organizacji, przyjaznej pracownikom, z sukcesem konkurującej na rynku pracy dzięki integracji strategii firmy ze strategią zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwent studiów w specjalności HR Business Partner (Partner Biznesowy) to specjalista potrafiący skutecznie łączyć sferę operacyjną i personalną w organizacji, patrzący na procesy HR z perspektywy biznesu. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom potrafi projektować rozwiązania i narzędzia dla biznesu, zbudować politykę rekrutacyjną oraz stworzyć model kompetencyjny oparty na rzeczywistych potrzebach organizacji. HR Business Partner stwarza pracownikom możliwości rozwoju, rozbudza wewnętrzną motywację i buduje więź z organizacją, co w konsekwencji przyczynia się do tworzenia kultury organizacyjnej, która daje poczucie wyjątkowości, przy jednoczesnym kreowaniu pożądanego wizerunku firmy czy marki. Partner Biznesowy buduje zespoły pracowników skuteczne w powierzonych zadaniach, a także kreuje politykę personalną, której celem jest zatrzymanie dobrych pracowników wykorzystujących swoje umiejętności i motywację do codziennej pracy i budowania sukcesu zarówno firmy, jak i osobistego.

Stawiamy na praktyczne kształcenie

W ramach realizacji umowy Patron zobowiązuje się do umożliwienia studentom Uczelni odbywania praktyk studenckich w zakładach Brose Sitech. Dodatkowo Patron może, wedle swojego uznania, ufundować stypendia dla studentów kierunku „pedagogika o spec. HR Business Partner” prowadzonej wspólnie z Uczelnią oraz udzielić finansowego wsparcia Uczelni we wspólnym prowadzeniu kierunku.

Brose Sitech posiada w Polsce trzy zakłady produkcyjne, w tym jeden w Polkowicach, w których zatrudnia blisko 2000 pracowników. Specjalizuje się w produkcji siedzisk samochodowych, ich konstrukcji i elementów ich konstrukcji oraz kompleksowych rozwiązaniach w zakresie wnętrz samochodowych. Brose Sitech, przy ścisłej współpracy z takimi markami jak: Volkswagen, Audi i Volkswagen Samochody Użytkowe, pracuje nad innowacyjnymi siedzeniami dla wybranych modeli samochodów Koncernu Volkswagen.

Spółka była wielokrotnie nagradzana za najwyższe standardy zarządzania zasobami ludzkimi m.in. Złotą Statuetką i tytułem Lidera zarządzania zasobami ludzkimi czy Certyfikatem HR Najwyższej Jakości.