Od 1 czerwca br. zapraszamy na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, a także podyplomowe. Nabór na studia potrwa do 30 września 2022 r.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego oferuje kształcenie na 10 kierunkach w zakresie ponad 20 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Uczelnia zapewnia także edukację umożliwiającą dalszy rozwój i doskonalenie zawodowe na 14 kierunkach na studiach podyplomowych.

Od nowego roku akademickiego 2022/2023 uruchamiamy długo oczekiwany kierunek: Górnictwo i geologia II. stopnia. Są to 3-semestralne studia po ukończeniu których otrzymuje się tytuł magistra inżyniera.

Kandydaci na studia zobowiązani są zarejestrować się drogą elektroniczną w systemie teleinformatycznym Uczelni, a następnie złożyć komplet wymaganych dokumentów w dziekanacie w siedzibie głównej w Polkowicach lub w filii UJW w Lubinie. Wszystkie informacje o terminach, opłatach, potrzebnych dokumentach znajdują się na stronie w zakładce Zasady rekrutacji .

 
UWAGA! PROMOCJA CZESNEGO.
Osoby, które w terminie do 22 lipca br. zarejestrują się w systemie i złożą podanie na studia we właściwym dla kierunku biurze rekrutacji (Polkowice lub Lubin), za pierwszy semestr studiów zapłacą o 500 zł mniej.
Zapraszamy!