Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., przy wsparciu KGHM Polska Miedź S.A i jedenastu innych partnerów, utworzy Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego. Wśród nich znajdują się cztery samorządy, cztery uczelnie wyższe, klaster lotniczy, a także organizacje wspierające biznes. Właśnie podpisano porozumienie o współpracy w siedzibie LSSE w Legnicy.

Ma to być jeden z najważniejszych nowych projektów w subregionie legnicko-głogowskim. Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego (MCRG) ma stać się miejscem, które umożliwi rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz pobudzi gospodarczo region. Zaowocuje to nowymi miejscami pracy, w tym dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. W swoim założeniu, MCRG ma wspierać cały obszar gospodarczy od inkubatora przedsiębiorczości, startup-ów po dużych inwestorów chcących lokować swoje zakłady w regionie.

Sygnatariuszami porozumienia o współpracy są:

 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, przy udziale Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego LSSE, Dolnośląskiego Klastra Lotniczego.
 • KGHM Polska Miedź,
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie,
 • Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy,
 • Politechnika Wrocławska wraz z filią w Legnicy,
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej,
 • Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG”,
 • Gmina Miejska Głogów,
 • Gmina Głogów,
 • Gmina Kotla,
 • Gmina Jerzmanowa.