Podpisaliśmy porozumienie z Zespołem Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Tym samym sfinalizowaliśmy dwudziestoletnią, dotychczasową współpracę z jednostką.

Porozumienie podpisane zostało w jubileuszowym dla obu stron roku:  50-lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego i 30-lecia istnienia Zespołu Szkół oraz 20-lecia działalności uczelni.

– Biorąc pod uwagę rolę szkoły, jaką wypełnia, a więc dydaktyczną, opiekuńczą oraz wychowawczą to jest bardzo dużo obszarów współpracy – mówi Jolanta Rubiś-Kulczycka, dyrektor Zespołu Szkół. – Szczególnie chcielibyśmy się skupić na tej dydaktycznej, ponieważ uczelnia i szkoła, którą reprezentuję, kształci w zawodach bardzo potrzebnych w naszym środowisku. Dużo czasu poświęcaliśmy również na działania proekologiczne. Jako szkoła idziemy bardzo mocno w kierunku edukacji klimatycznej. Mam nadzieję, że to jest taka przestrzeń, w której też znajdziemy siebie wzajemnie – dodaje.

Absolwenci Zespołu Szkół będą mogli kontynuować kierunkową naukę na UJW.

– Niewątpliwie technik informatyk jest jakby na wprost – odpowiada dyrektor ZS. – Kształcimy również w zawodach technik reklamy i technik elektryk, a uczelnia też ma zawód pokrewny, w którym kształci – mechatronik, to przecież jest część zawodu elektryka. Tak więc wydaje się, że jesteśmy rozwojowi, zarówno my, jako szkoła, jak i uczelnia, jako nasz partner.

– Nasze instytucje funkcjonują obok siebie, w jednym mieście, na rzecz społeczności lokalnej, wspierane przez te samy organy administracji publicznej – zaznacza dr Tadeusz Kierzyk, rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego. – Jesteśmy zainteresowani tworzeniem takich warunków, które zapewniłyby kontynuację nauki młodzieży z Zespołu Szkół w naszej uczelni. To spotkania, także z wykładowcami z zagranicy, zajęcia, udział w konferencjach. Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy. Robimy wszystko, aby jak najwięcej młodzieży po maturze przychodziło do naszej uczelni – dodaje.

Wcześniej podpisaliśmy porozumienia o współpracy z I LO im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie.

Rektor UJW dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW oraz Dyrektor Szkoły – dr Jolanta Rubiś-Kulczycka

Rektor UJW dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW, Dyrektor Szkoły – dr Jolanta Rubiś-Kulczycka oraz mgr Sylwia Szeliga-Gawrońska Wicedyrektor ds. Liceum Ogólnokształcącego