Dziś Rektor dr Paweł Greń, prof. UJW podpisał porozumienie partnerskie o współpracy z Zakładem Karnym w Głogowie. Na mocy dokumentu m.in. w zakresie działalności dydaktycznej i praktycznej, nasz Partner objął patronatem NOWĄ specjalność na kierunku Pedagogika: RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ.
Ze strony naszych gości dokument podpisał Dyrektor Zakładu Karnego – ppłk Henryk Haryk.
W spotkaniu udział wzięli także : dr Miłosz Czopek, prof. UJW – Prorektor, st.szer. Małgorzata Sobków – Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Głogowie, a także dr Magdalena Skorobogata – nauczyciel akademicki na kierunku Pedagogika oraz Psychologia.