Studenckie Koło Naukowe Pedagogów „Wolontariusze” organizuje zbiórkę słodyczy w ramach akcji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach  MIKOŁAJKOWA ZBIÓRKA SŁODYCZY dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Termin składania darów w wyznaczonych miejscach w UJW w Polkowicach i Lubinie – do 26 listopada  2023 r. (niedziela).