Wydział Nauk Społecznych i Technicznych UJW i Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. organizują konkurs pt. ,,Najlepsza Praca Dyplomowa”.

Konkurs ma na celu motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie dyscyplin naukowych reprezentowanych na Wydziale.

Prace należy składać do 15 września 2022r. w dziekanacie Wydziału.

Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez LSSE oraz list gratulacyjny sygnowany przez Dziekana oraz Prezesa LSSE.

Regulamin znajdziesz tu:

https://ujw.pl/dir/wp-content/uploads/2022/04/Regulamin-Konkursu-Najlepsza-Praca-Dyplomowa-UJW-Polkowice.pdf

Załącznik
https://ujw.pl/dir/wp-content/uploads/2022/04/zalaczniki.pdf