Drodzy kandydaci na studia w UJW. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby edukacyjne, Wasze oczekiwania i wyzwania wynikające z rozwijających się technologii informacyjnych, stworzyliśmy możliwość nauki hybrydowej dla studentów, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2023/2024.

Co to oznacza? Studenci, którzy od października 2023 będę na pierwszym roku, część zajęć realizować będą tradycyjnie na uczelni, a część online (np. niektóre wykłady). Tradycyjne nauczanie nadal uważamy za niezwykle cenne, jednak współcześni studenci oczekują większej elastyczności i szerszego dostępu do wiedzy, a dzięki formule hybrydowej taką możliwość zyskamy.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Studentów w Lubinie lub Polkowicach.