Logistyka

Studia I stopnia – inżynierskie – 3,5 letnie

Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Nauk Technicznych w głównej siedzibie Uczelni w Polkowicach, przy ul. Skalników 6b.

lic-logistykaSpecjalności:

  • Logistyka międzynarodowa
  • Logistyka przedsiębiorstw

Jest to kierunek interdyscyplinarny składający się z elementów różnych dziedzin wiedzy jak transport, ekonomia, informatyka oraz zarządzanie jest ciągle na rynku bardzo poszukiwany i pożądany. Kształcenie na kierunku dla nowoczesnego społeczeństwa oraz dynamicznie rozwijającej gospodarki jest podstawą mobilności w globalnym społeczeństwie.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Absolwent kierunku uzyskuje odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności wymaganych od specjalistów nowoczesnej logistyki w zakresie zagadnień zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania firmami logistycznymi oraz zarządzania efektywnością ekonomiczną procesów logistycznych. Uzyskane wykształcenie umożliwia absolwentom rozwiązywać interdyscyplinarne problemy, odnoszące się m.in. do: logistyki (w tym logistyki zwrotnej, tzw. ekologistyki), ekonomiki transportu, spedycji, analizy i projektowania systemów logistycznych, czy podejmowania wyzwań wchodzących w zakres międzynarodowych kontaktów gospodarczych i logistyki międzynarodowej. Wykształceni w ten sposób specjaliści stanowią potencjalne kadry dla wszystkich działów gospodarki, w których występują problemy przemieszczania ludzi oraz przemieszczania i magazynowania towarów (także w wymiarze międzynarodowym).

Absolwenci są także przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się różnorodną działalnością wytwórczą i usługową, w których występuje konieczność planowania, koordynowania i efektywnego ekonomicznie zaspokajania realnych potrzeb rynku. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej będą umiejętności praktyczne, nabyte w trakcie realizacji zajęć praktycznych.

Logistyka międzynarodowa

Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności Logistyka międzynarodowa powinien uzyskać odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności wymaganych od specjalistów nowoczesnej logistyki w zakresie zagadnień zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania firmami logistycznymi oraz zarządzania efektywnością ekonomiczną procesów logistycznych. Uzyskane wykształcenie umożliwia absolwentom specjalności Logistyka międzynarodowa rozwiązywać interdyscyplinarne problemy, odnoszące się m.in. do: logistyki (w tym logistyki zwrotnej, tzw. ekologistki), ekonomiki transportu, spedycji, analizy i projektowania systemów logistycznych, czy podejmowania wyzwań wchodzących w zakres międzynarodowych kontaktów gospodarczych i logistyki międzynarodowej.logistyka-3

Potencjalne miejsce zatrudnienia absolwenta stanowić mogą wszelkie podmioty zajmujące się procesami fizycznego przemieszczania produktów i osób, tj. np.: firmy transportowe, spedycyjne, centra usług logistycznych, firmy komunikacyjne, firmy i sklepy internetowe (ten rodzaj aktywności będzie szczególnie wspierany w programie studiów poprzez kreowanie kompetencji przedsiębiorczych i przygotowywanie absolwentów do zakładania własnych podmiotów gospodarczych).

Oprócz wiedzy zdobytej na modułach: podstawowym i kierunkowym, w ramach modułu specjalnościowego będą realizowali m. in. takie przedmioty jak: logistyka międzynarodowa i globalna, spedycja w handlu zagranicznym, systemy transportowe w logistyce międzynarodowej, negocjacje i komunikacja międzykulturowa, marketing międzynarodowy i handel zagraniczny, strategie w logistyce międzynarodowej, systemy i procesy logistyczne w działalności międzynarodowej, ubezpieczenia w logistyce międzynarodowej, międzynarodowe i europejskie prawo gospodarcze, zarządzanie zapasami w biznesie międzynarodowym, technologie usług magazynowania w działalności międzynarodowej, innowacje techniczne w logistyce międzynarodowej i globalnej.

Logistyka przedsiębiorstw

Po ukończeniu studiów na specjalności Logistyka przedsiębiorstw absolwenci potrafią wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów logistycznych w organizacji i jej otoczeniu rynkowym, potrafią właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, w szczególności w branży TSL, potrafią również wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w projektowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

logistyka-2

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w działach logistycznych przedsiębiorstw, związanych ze spedycją, dystrybucją, magazynowaniem, transportem czy produkcją. Będą też mieli możliwość podejmowania własnej działalności gospodarczej (ten rodzaj aktywności będzie szczególnie wspierany w programie studiów poprzez kreowanie kompetencji przedsiębiorczych i przygotowywanie absolwentów do zakładania własnych podmiotów gospodarczych).
Oprócz wiedzy zdobytej na modułach: podstawowym i kierunkowym, w ramach modułu specjalnościowego będą realizowali m. in. takie przedmioty jak: logistyka miejska, systemy transportowe, podstawy spedycji, negocjacje w logistyce, controlling w logistyce, marketing w handlu i usługach, systemy i procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, logistyczna obsługa klienta, ubezpieczenia w logistyce, zarządzanie zapasami, technologie usług magazynowania i innowacje techniczne w logistyce.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Przejdź do rekrutacji online

<< Wróć do oferty studiów inżynkierskich

Sprawdź ofertę studiów II stopnia (magisterskich) >>