Logistyka

Studia I stopnia – inżynierskie – 3,5 letnie

Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Nauk Technicznych w głównej siedzibie Uczelni w Polkowicach, przy ul. Skalników 6b.

lic-logistykaSpecjalności:

  • Logistyka transportu kolejowego NOWOŚĆ
  • Logistyka przedsiębiorstw

Jest to kierunek interdyscyplinarny składający się z elementów różnych dziedzin wiedzy jak transport, ekonomia, informatyka oraz zarządzanie jest ciągle na rynku bardzo poszukiwany i pożądany. Kształcenie na kierunku dla nowoczesnego społeczeństwa oraz dynamicznie rozwijającej gospodarki jest podstawą mobilności w globalnym społeczeństwie.

Absolwent kierunku uzyskuje odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności wymaganych od specjalistów nowoczesnej logistyki w zakresie zagadnień zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania firmami logistycznymi oraz zarządzania efektywnością ekonomiczną procesów logistycznych. Uzyskane wykształcenie umożliwia absolwentom rozwiązywać interdyscyplinarne problemy, odnoszące się m.in. do: logistyki (w tym logistyki zwrotnej, tzw. ekologistyki), ekonomiki transportu, spedycji, analizy i projektowania systemów logistycznych, czy podejmowania wyzwań wchodzących w zakres międzynarodowych kontaktów gospodarczych i logistyki międzynarodowej. Wykształceni w ten sposób specjaliści stanowią potencjalne kadry dla wszystkich działów gospodarki, w których występują problemy przemieszczania ludzi oraz przemieszczania i magazynowania towarów (także w wymiarze międzynarodowym).

Absolwenci są także przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się różnorodną działalnością wytwórczą i usługową, w których występuje konieczność planowania, koordynowania i efektywnego ekonomicznie zaspokajania realnych potrzeb rynku. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej będą umiejętności praktyczne, nabyte w trakcie realizacji zajęć praktycznych.

Specjalności

  • Logistyka przedsiębiorstw
  • Logistyka transportu kolejowego NOWOŚĆ

Logistyka przedsiębiorstw

Po ukończeniu studiów na specjalności Logistyka przedsiębiorstw absolwenci potrafią wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów logistycznych w organizacji i jej otoczeniu rynkowym, potrafią właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, w szczególności w branży TSL, potrafią również wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w projektowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

logistyka-2

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w działach logistycznych przedsiębiorstw, związanych ze spedycją, dystrybucją, magazynowaniem, transportem czy produkcją. Będą też mieli możliwość podejmowania własnej działalności gospodarczej (ten rodzaj aktywności będzie szczególnie wspierany w programie studiów poprzez kreowanie kompetencji przedsiębiorczych i przygotowywanie absolwentów do zakładania własnych podmiotów gospodarczych).
Oprócz wiedzy zdobytej na modułach: podstawowym i kierunkowym, w ramach modułu specjalnościowego będą realizowali m. in. takie przedmioty jak: logistyka miejska, systemy transportowe, podstawy spedycji, negocjacje w logistyce, controlling w logistyce, marketing w handlu i usługach, systemy i procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, logistyczna obsługa klienta, ubezpieczenia w logistyce, zarządzanie zapasami, technologie usług magazynowania i innowacje techniczne w logistyce.

Logistyka transportu kolejowego

Opis specjalności w przygotowaniu


<< Wróć do oferty studiów inżynierskich

Sprawdź ofertę studiów II stopnia (magisterskich) >>