Kontakt

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice
ujw@ujw.pl
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51
fax: 76 746 53 52

Filia Uczelni Jana Wyżykowskiego
Wydział Zamiejscowy w Lubinie
ul. Odrodzenia 21, 23

59-300 Lubin
wz@ujw.pl
tel. 887 380 098


Konto uczelni:
Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2109 0000 0005 5006 4774

NIP: 692-23-02-020
REGON: 020035320

Nr 231 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Rektorat

Polkowice, A 302, II piętro
rektor@ujw.pl
poniedziałek – piątek
w godz.: 7.30 – 15.30
tel. 76 746 53 58,

inż. Agnieszka Nowak
Asystent Biura Rektora
tel. 76 746 53 58
agnieszka.nowak@ujw.pl


Władze UJW

Rektor
dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW
tel.  76  746 53 58
rektor@ujw.pl

Prorektor ds. rozwoju i nauki
dr Paweł Greń, prof. UJW
tel.  76  746 53 58
rektor@ujw.pl

Prorektor ds. zapewniania jakości kształcenia
dr Jerzy Widerski, prof. UJW
tel. 76 746 53 53
ujw@ujw.pl

Dyrektor administracyjno-finansowy
mgr Leszek Cybulski
tel. 76 746 53 58
rektor@ujw.pl


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Technicznych

Polkowice, pok. A202, I piętro
ujw@ujw.pl
tel. 76  746 53 53, 76 746 53 51
Faks:  76  746 53 52

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.30 – 15.30
środa w godz.: 7.30 – 17.00
piątek w godz.: 7.30 – 14.00
sobota, niedziela w godz.: 08.00 – 14.00*

*czynne w dni zjazdów

dr hab. inż. Stanisław Piesiak, prof. UJW
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych
tel. 76 746 53 53
s.piesiak@ujw.pl

dr Jan Walczak
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
tel. 76 746 53 30
j.walczak@ujw.pl

mgr Agnieszka Karmelita
Kierownik działu nauczania, Kierownik Dziekanatu
tel.  76  746 53 41
a.karmelita@ujw.pl

mgr Małgorzata Sekuła
Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel.  76 746 53 53
m.sekula@ujw.pl

mgr Agnieszka Wietuszyńska
Referent ds. administracyjno-biurowych
tel. 76 746 53 51
a.wietuszynska@ujw.pl


Dziekanat Wydziału Zamiejscowego w Lubinie

Lubin, pok. 114, parter
tel. 887 380 093887 380 098887 380 094
wz@ujw.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.30 – 15.30
środa w godz.: 7.30 – 17.00
piątek w godz.: 7.30 – 14.00
sobota, niedziela w godz.: 8.00 – 14.00*

*czynne w dni zjazdów

dr inż. Anna Wojciechowicz
Dziekan Wydziału Zamiejscowego
tel. 887 380 095
a.wojciechowicz@ujw.pl

mgr Mariusz Rogowski
Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
tel. 887 380 094

mgr Iwona Budka-Oborska
Kierownik Dziekanatu Wydziału Zamiejscowego
tel. 887 380 094
i.oborska@ujw.pl

mgr inż. Monika Ciosłowska-Grycz
Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel. 887 380 093
m.grycz@ujw.pl

Agnieszka Dębska
Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel.  887 380 098
a.debska@ujw.pl


Kwestura (opłaty za studia)

Polkowice, B207, I piętro

poniedziałek-piątek w godz.: 7.00 – 15.30
kwestura@ujw.pl

mgr Renata Wallis
Kwestor
tel. 76 746 53 56
r.wallis@ujw.pl

Elżbieta Bieniek
Starszy specjalista ds. księgowości
tel. 76 746 53 05
e.bieniek@ujw.pl

mgr Iwona Głowińska
Specjalista ds. księgowości
tel. 76 746 53 40
i.glowinska@ujw.pl


Kadry i Płace

Polkowice, B206, I piętro
poniedziałek-piątek w godz.: 7.30 – 15.30

mgr Agnieszka Nowak
Starszy specjalista ds. kadr i płac
tel.  76 746 53 42
a.nowak@ujw.pl

mgr Monika Jabłko
Specjalista ds. kadrowo-płacowych i archiwum
tel.  76 746 53 39
m.jablko@ujw.pl


Dział Informatyki

Polkowice, A104, parter
poniedziałek – piątek w godz.: 7.30 – 15.30
it@ujw.pl

mgr inż. Paweł Zimkowski
Specjalista ds. informatyki
tel.  76 746 53 48
p.zimkowski@ujw.pl


Ochrona danych osobowych

Polkowice, A104, parter
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.30 – 15.30
środa w godz.: 7.30 – 17.00
piątek w godz.: 7.30 – 14.00

mgr inż. Ewa Zięcina
Koordynator ds. ochrony danych osobowych
tel.: 76 746 53 33, kom. 605 309 605
kodo@ujw.pl


Studia Podyplomowe

Polkowice, B204, I piętro 
poniedziałek-piątek w godz.: 7.30 – 15.30

mgr Ewelina Szumska
Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel. 76 746 53 37
e.szumska@ujw.pl


Biuro Promocji i Rozwoju Inicjatyw Lokalnych

Polkowice, B204, I piętro
promocja@ujw.pl
poniedziałek-piątek w godz.: 7.30 – 15.30

mgr Marta Ambroziak-Sieradzka
Starszy specjalista ds. promocji,
Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
tel. 76 746 53 45
m.sieradzka@ujw.pl

mgr Iwona Mierzwiak
Specjalista ds. promocji
i.mierzwiak@ujw.pl

mgr Ewelina Szumska
Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych
Koordynator ds. programu Erasmus+
tel.  76 746 53 37
e.szumska@ujw.pl

mgr Ksenia Stępień
Specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel.  76 746 53 02
k.stepien@ujw.pl

mgr inż. Maria Paszkowska
Kierownik biura promocji i rozwoju inicjatyw lokalnych
tel. 76 746 53 24
m.paszkowska@ujw.pl


Pełnomocnicy

mgr Marek Tramś
Pełnomocnik ds. rozwoju i współpracy samorządowej
tel. 76 746 53 12
m.trams@ujw.pl
poniedziałek-piątek w godz.: 7.00 – 15.00

mgr Kamila Ożóg
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym
tel. 76 746 53 03
k.ozog@ujw.pl
poniedziałek-piątek w godz.: 7.30 – 14.30

mgr Marta Ambroziak-Sieradzka
Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
tel. 76 746 53 45
m.sieradzka@ujw.pl
poniedziałek-piątek w godz.: 7.30 – 15.30

mgr Anna Chlebińska
Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel.76 746 53 04
a.chlebinska@ujw.pl
poniedziałek-piątek w godz.: 7.30 – 15.30


Studium Języków Obcych

Polkowice, A307, II piętro
sjo@ujw.pl

mgr Małgorzata Walczak
Kierownik SJO
tel. 76 746 53 21
m.walczak@ujw.pl


Planowanie

mgr Małgorzata Sekuła
Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel.  76 746 53 53
m.sekula@ujw.pl

Agnieszka Dębska
Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel.  887 380 098
a.debska@ujw.pl


Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Polkowice, A216, I piętro
poniedziałek – czwartek w godz.: 9.00-14.00

mgr Ksenia Stępień
Specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel.  76 746 53 02
k.stepien@ujw.pl


Uniwersytet dziecięcy UJW

Polkowice, B204, I piętro
poniedziałek – piątek w godz.: 7.30-15.30

mgr Ksenia Stępień
Specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel.  76 746 53 02
k.stepien@ujw.pl


Dziecięca Akademia Języka Angielskiego

mgr Dorota Paszkiewicz
Specjalista ds. administracyjno-biurowych
d.paszkiewicz@ujw.pl


Biuro Karier/Pracodawcy

Polkowice, B204, I piętro
poniedziałek – piątek w godz.: 8.00 – 14.00

mgr Marta Ambroziak-Sieradzka
Doradca zawodowy

tel.  76 746 53 45
biurokarier@ujw.pl


Wsparcie osób z niepełnosprawnością

Polkowice, B204, I piętro
poniedziałek – piątek w godz.: 8.00 – 14.00

mgr Marta Ambroziak-Sieradzka
Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
tel. 76 746 53 45
m.sieradzka@ujw.pl


Samorząd Studencki

Polkowice, B211, I piętro
Lubin, pok. 14
samorzadstudencki@ujw.pl


Biblioteka UJW

Polkowice, A205, I piętro
biblioteka@ujw.pl

wtorek w godz. 8.00-10.00
środa w godz. 16.00-18.00
sobota w godz. 9.00-15.00*
niedziela w godz. 10.00-14.00*

*czynne w dni zjazdów

Anna Przychodzeń
tel. 76 746 53 22
a.przychodzen@ujw.pl


Lubin, ul. Odrodzenia 21,23, pok. 08
biblioteka.wz@ujw.pl

środa w godz. 15.15 – 18.15
piątek w godz. 08.00 – 11.00
sobota w godz. 10.00 – 16.00*
niedziela w godz. 10.00 – 16.00*

*czynne w dni zjazdów

mgr Dorota Kowalik
tel. 887 380 096


Dział obsługi

mgr inż. Ewa Zięcina
Kierownik działu gospodarczego
tel.: 76 746 53 33, kom. 605 309 605
e.ziecina@ujw.pl

Wioletta Drobina
Portier
tel. 76 746 53 32
w.drobina@ujw.pl
poniedziałek-piątek w godz. 7.00 – 15.00

Zdzisław Sobol
Konserwator
tel. 76 746 53 47

Portiernia
tel. 76 746 53 01