Kontakt

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice
ujw@ujw.pl
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51
fax: 76 746 53 52

Filia Uczelni Jana Wyżykowskiego
Wydział Zamiejscowy w Lubinie
ul. Odrodzenia 21,23

59-300 Lubin
wz@ujw.pl
tel. 887 380 094


Konto uczelni: Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2109 0000 0005 5006 4774

NIP: 692-23-02-020
REGON: 020035320

Nr 231 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Rektorat

UJW, Polkowice, A 302, II piętro
rektor@ujw.pl
poniedziałek – piątek
w godz.: 7:30 – 15:30
tel. 76 746 53 58,

inż. Agnieszka Nowak
tel.  76  746 53 58


Władze UJW

Rektor
dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW
tel.  76  746 53 58
rektor@ujw.pl

Prorektor ds. rozwoju i nauki
dr Paweł Greń, prof. UJW
tel.  76  746 53 58
rektor@ujw.pl

Prorektor ds. zapewniania jakości kształcenia
dr Jerzy Widerski, prof. UJW
tel. 76 746 53 53
ujw@ujw.pl


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Technicznych

UJW, Polkowice, pok. A202, I piętro
ujw@ujw.pl
tel.:  76  746 53 53, 76 746 53 51
Faks:  76  746 53 52

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:30 – 15:30
środa w godz.: 7.30 – 17.00
piątek w godz.: 7.30 – 14.00
sobota, niedziela w godz.: 08:00 – 14:00*

*czynne w dni zjazdów

dr hab. inż. Stanisław Piesiak, prof. UJW
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych
tel. 76 746 53 53
s.piesiak@ujw.pl

dr Jan Walczak
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
tel. 76 746 53 53
j.walczak@ujw.pl

mgr Agnieszka Karmelita
Kierownik działu nauczania, Kierownik Dziekanatu
tel.  76  746 53 41
a.karmelita@ujw.pl

mgr Monika Jabłko
Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel.  76  746 53 51
m.jablko@ujw.pl

mgr Małgorzata Sekuła
Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel.  76 746 53 53
m.sekula@ujw.pl

mgr Agnieszka Wietuszyńska
Referent ds. administracyjno-biurowych
tel.  76  746 53 39
a.wietuszynska@ujw.pl

mgr Magdalena Marczewska
Referent ds. administracyjno-biurowych
tel.  76 746 53 53
m.marczewska@ujw.pl


Dziekanat Wydziału Zamiejscowego w Lubinie

UJW, ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin, pok. 114, parter
tel. 887 380 093887 380 098887 380 094
wz@ujw.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:30 – 15:30
środa w godz.: 7:30 – 17.00
piątek w godz.: 7:30 – 14.00
sobota, niedziela w godz.: 8:00-14:00*

*czynne w dni zjazdów

dr inż. Anna Wojciechowicz
Dziekan Wydziału Zamiejscowego
tel. 887 380 095
a.wojciechowicz@ujw.pl

mgr Mariusz Rogowski
Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
tel. 887 380 094

mgr Iwona Budka-Oborska
Kierownik Dziekanatu Wydziału Zamiejscowego
tel. 887 380 094
i.oborska@ujw.pl

mgr inż. Monika Ciosłowska-Grycz
Specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel. 887 380 093
m.grycz@ujw.pl

Agnieszka Dębska
Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel.  887 380 098
a.debska@ujw.pl


Kwestura (opłaty za studia)

UJW, Polkowice, B207, I piętro

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz.: 7:30 – 15:30
środa w godz.: 7.30 – 17.00
piątek w godz.: 7.30 – 14.00
kwestura@ujw.pl

Elżbieta Bieniek
Starszy spec. ds. księgowości
tel 76 746 53 05
e.bieniek@ujw.pl

mgr Iwona Głowińska
Asystent ds. księgowości
tel. 76 746 53 40
i.glowinska@ujw.pl

mgr Anna Jaślar
Kwestor
tel.  76  746 53 56
a.jaslar@ujw.pl


Kadry i Płace

UJW, Polkowice, A419, III piętro
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz.: 7:30 – 15:30
środa w godz.: 7.30 – 17.00
piątek w godz.: 7.30 – 14.00

mgr Agnieszka Nowak
Spec. ds. kadr i płac
tel.  76 746 53 42
a.nowak@ujw.pl


Dział Informatyki

UJW, Polkowice, A104, parter
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz.: 7:30 – 15:30
środa w godz.: 7.30 – 17.00
piątek w godz.: 7.30 – 14.00
it@ujw.pl

inż. Rafał Rafałowicz
Kierownik Działu IT – Administrator sieci i systemów komputerowych
tel.  76 746 53 48
r.rafalowicz@ujw.pl

mgr inż. Ewa Zięcina
Specjalista ds. informatyzacji
tel.  76 746 53 33
e.ziecina@ujw.pl


Studia Podyplomowe

UJW, Polkowice, A102, parter 
poniedziałek-piątek w godz.: 7:30 – 15:30

mgr inż. Maria Paszkowska
Kierownik ds. promocji i studiów podyplomowych
tel. 76 746 53 24
podyplomowe@ujw.pl


Dział Promocji

UJW, Polkowice, A102, parter
promocja@ujw.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz.: 7:30 – 15:30
środa w godz.: 7.30 – 17.00
piątek w godz.: 7.30 – 14.00

mgr Marta Ambroziak-Sieradzka
Starszy spec. ds. promocji oraz osób niepełnosprawnych
tel. 76 746 53 45
m.sieradzka@ujw.pl

mgr Ewelina Szumska
Starszy spec. ds. administracyjno-biurowych
Koordynator ds. programu Erasmus+
tel.  76 746 53 37
e.szumska@ujw.pl

mgr inż. Maria Paszkowska
Kierownik ds. promocji i studiów podyplomowych
tel. 76 746 53 24
m.paszkowska@ujw.pl


Biuro Projektu

UJW, Polkowice, A222, I piętro
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz.: 7:30 – 15:30
środa w godz.: 7.30 – 17.00
piątek w godz.: 7.30 – 14.00


Studium Języków Obcych

UJW, Polkowice, A313, II piętro
sjo@ujw.pl

mgr Małgorzata Walczak
Kierownik SJO
tel. 76 746 53 21
m.walczak@ujw.pl


Planowanie

mgr Małgorzata Sekuła
Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel.  76 746 53 53
m.sekula@ujw.pl

Agnieszka Dębska
Starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych
tel.   887 380 098
a.debska@ujw.pl


Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

UJW, Polkowice, A216, I piętro
poniedziałek – czwartek w godz.: 9.00-14.00

mgr Maria Kicaj
Kierownik PUTW
tel.  76 746 53 35
m.kicaj@ujw.pl


Biuro Karier/Pracodawcy

UJW, Polkowice, A102, parter
poniedziałek – piątek w godz.: 8.00 – 14.00

mgr Marta Ambroziak-Sieradzka
tel.  76 746 53 45

biurokarier@ujw.pl


Wsparcie osób niepełnosprawnych

UJW, Polkowice, A102, parter
poniedziałek – piątek w godz.: 8.00 – 14.00

mgr Marta Ambroziak-Sieradzka
starszy spec. ds. promocji i osób niepełnosprawnych
tel.  76 746 53 45
m.sieradzka@ujw.pl


Samorząd Studencki

UJW, Polkowice, B211, I piętro
UJW, Lubin, pok. 14
samorzadstudencki@ujw.pl


Biblioteka UJW

UJW, Polkowice, A205, I piętro
biblioteka@ujw.pl

wtorek w godz. 8:00-10:00
środa w godz. 16:00-18:00
sobota w godz. 9:00-15:00*
niedziela w godz. 10:00-14:00*

* podczas zjazdów

Anna Przychodzeń
tel. 76 746 53 22
a.przychodzen@ujw.pl


UJW, Lubin, ul. Odrodzenia 21,23, pok. 08
biblioteka.wz@ujw.pl

środa w godz. 15.15 – 18.15
piątek w godz. 08.00 – 11.00
sobota w godz. 10.00 – 16.00*
niedziela w godz. 10.00 – 16.00*

*czynne w dni zjazdów

mgr Dorota Kowalik
tel. 887 380 096


Dział obsługi

mgr inż. Ewa Zięcina
Kierownik gospodarczy

tel.: 76 746 53 33, kom. 605 309 605
e.ziecina@ujw.pl

Bożena Nester
Referent ds. administracyjno-gospodarczych
tel. 76 746 53 32
b.nester@ujw.pl

Zdzisław Sobol
Konserwator
tel. 76 746 53 47

Portiernia
tel. 76 746 53 01