Erasmus+

About Erasmus+ in Jan Wyzykowski University   >>

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus

 • 27 krajów Unii Europejskiej,
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • kraj kandydujący: Turcja.

Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN-owskie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Uczelnie, które zamierzają brać udział w Erasmusie w najbliższych latach są zobowiązane złożyć wniosek o Kartę do Komisji Europejskiej. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

Uczestnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach w Programie ERASMUS od roku akademickiego 2010/2011 umożliwia:

 1. prowadzenie wymiany studentów obejmującej wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni (w uczelni goszczącej studenci realizują uzgodniony program studiów trwający od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego);
 2. prowadzenie wymiany pracowników uczelni:
  • nauczycieli akademickich – wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęc dydaktycznych;
  • innych pracowników uczelni (np. pracowników administracji) – wysyłanie pracowników do partnerskich uczelni i przyjmowanie pracowników tych uczelni w celu umożliwienia im doskonalenia własnych umiejętnosci (np. podczas wizyt studyjnych).

1 stycznia 2014 roku ruszył program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje:

 • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
 • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
 • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie programu.

W ramach programu Erasmus + Uczelnia Jana Wyżykowskiego podpisała już umowy bilateralne z następującymi krajami:

PAŃSTWO UCZELNIA KIERUNEK TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
CYPR University of Nicosia

www.unic.ac.cy/international-students

KOD ERASMUS:
CY NICOSIA14

International Relations and European Studies Semestr zimowy:

nominacja:
30. kwietnia; aplikacja:
30. maja

Semestr letni:

nominacja:
25. października; aplikacja:
15. listopada

RUMUNIA University of Pitesti

www.upit.ro

KOD ERASMUS:
RO PITESTI01

Political Science and Civics, Law, Electronics and Automation, Software and Applications Development Analysis Semestr zimowy:
czerwiecSemestr letni:
listopad
RUMUNIA University of Targoviste

www.valahia.ro/en/international-relations

KOD ERASMUS:
RO TARGOVI01

Management Information&Comunication Technology, Engineering, Education, Administration, Fundraising Semestr zimowy:
30. lipcaSemestr letni:
30. listopada
TURCJA Izmir University

www.izmir.edu.tr/ibp/

KOD ERASMUS:TR IZMIR06

Social Sciences, Business Administration and Law, Information and Communication Technologies (ICTs), Engineering, Manufacturing and Construction Semestr zimowy:
31. sierpniaSemestr letni:
31. stycznia
CZECHY University of West Bohemia www.zcu.cz/en/

KOD ERASMUS: CZ PLZEN01

Computer Science Semestr zimowy:
15. majaSemestr letni:
30. listopada

WĘGRY

University of Debrecen

www.mobi.unideb.hu/en/

for_incoming_students

KOD ERASMUS: HU DEBRECE01

Faculty od Informatics: Computer Science,

Faculty of Economics and Business Administration: Administration, International Relations, European Studies

Semestr zimowy:
1.       czerwca

Semestr letni:
1.       listopada

BUŁGARIA University of Economics – Varna

www.ue-varna.bg/en

KOD ERASMUS: BG VARNA04

Business and Administration, International Relations, Information and Communication Technologies, Manufacturing and Processing (Materials) Semestr zimowy:
15. czerwcaSemestr letni:
15. listopada

KIRGISTAN

(REPUBLIKA KIRGISKA)

International Alatoo University

http://www.iaau.edu.kg/

Information&Comunication Technology, Engineering, Education, Administration, Management Semestr zimowy:
15.   lipcaSemestr letni:
15. grudnia

Uczestnictwo w Programie Erasmus +

STUDENCI

PRACOWNICY

Dokumenty

Kontakt

Biuro Erasmus+

ul. Skalników 6 b
59-101 Polkowice

dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW
Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+
e-mail: z.polkowski@ujw.pl
tel. + 48 76 746 53 37

Osoba do kontaktu:
mgr Ewelina Szumska
e-mail: e.szumska@ujw.pl
tel. + 48 76 746 53 37