Erasmus+

About Erasmus+ in Jan Wyzykowski University   >>

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus

 • 27 krajów Unii Europejskiej,
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • kraj kandydujący: Turcja.

Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN-owskie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Uczelnie, które zamierzają brać udział w Erasmusie w najbliższych latach są zobowiązane złożyć wniosek o Kartę do Komisji Europejskiej. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

Uczestnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach w Programie ERASMUS od roku akademickiego 2010/2011 umożliwia:

 1. prowadzenie wymiany studentów obejmującej wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni (w uczelni goszczącej studenci realizują uzgodniony program studiów trwający od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego);
 2. prowadzenie wymiany pracowników uczelni:
  • nauczycieli akademickich – wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęc dydaktycznych;
  • innych pracowników uczelni (np. pracowników administracji) – wysyłanie pracowników do partnerskich uczelni i przyjmowanie pracowników tych uczelni w celu umożliwienia im doskonalenia własnych umiejętnosci (np. podczas wizyt studyjnych).

1 stycznia 2014 roku ruszył program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje:

 • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
 • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
 • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie programu.

W ramach programu Erasmus + Uczelnia Jana Wyżykowskiego podpisała już umowy bilateralne z następującymi krajami:

 

Państwo Uczelnia Kierunek Terminy składania dokumentów
CYPR University of Nicosia
WWW.UNIC.AC.CY
KOD ERASMUS: CY NICOSIA14
International Relations and European Studies Semester zimowy:
nominacja: 30. kwietnia; aplikacja: 30. maja
Semestr letni:
nominacja: 25. października; aplikacja: 7. listopada
RUMUNIA University of Pitesti
WWW.UPIT.RO
KOD ERASMUS: RO PITESTI01
Political Science and civics, Law, Electronics and automation, Computer Science Semester zimowy:
czerwiec
Semestr letni:
listopad
TURCJA Izmir University
WWW.IZMIR.EDU.TR
KOD ERASMUS:TR IZMIR06
Social sciences, Business administration and law, Information and Communication Technologies (ICTs), Engineering, manufacturing and construction Semester zimowy:
31. sierpnia
Semestr letni:
31. stycznia
CZECHY University of West Bohemia
WWW.ZCU.CZ
KOD ERASMUS: CZ PLZEN 01
Computer Science Semester zimowy:
15. maja
Semestr letni:
30. listopada
WĘGRY University of Debrecen
WWW.UNIDEB.HU
KOD ERASMUS: HU DEBRECE01
Faculty od Informatics: Computer Science, Faculty of Economics and Business Administration: Administration, International Relations, European Studies Semester zimowy:
1. czerwca
Semestr letni:
1. listopada
BUŁGARIA University of Economics – Varna
WWW.UE-VARNA.BG/EN
KOD ERASMUS: BG VARNA04
Business and administration, International Relations, Information and Communication Technologies, Manufacturing and processing (Materials) Semester zimowy:
15. czerwca
Semestr letni:
15. listopada

 

Uczestnictwo w Programie Erasmus +

STUDENCI

PRACOWNICY

Dokumenty

Kontakt

Biuro Erasmus+

ul. Skalników 6 b
59-101 Polkowice

dr inż. Zdzisław Pólkowski
Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+
e-mail: z.polkowski@ujw.pl
tel. + 48 76 746 53 58

Osoba do kontaktu:
mgr Ewelina Szumska
e-mail: e.szumska@ujw.pl
tel. + 48 76 746 53 58