Miło jest nam poinformować, że w tym roku akademickim ruszamy kolejną edycję studiów podyplomowych z Przygotowania pedagogicznego!

Studia przygotowują do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Absolwent zdobędzie kwalifikacje z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne w efektywnej, profesjonalnej pracy nauczyciela – wychowawcy, niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły i innych placówek oświatowych.

Pierwsze zajęcia zostały zaplanowane na 4-5 listopada br.

Są jeszcze wolne miejsca! 

Napisz podyplomowe@ujw.pl lub zadzwoń 76 746 53 24.