Wprowadzone przez Redakcja

Rekrutacja do USpeak 2020

Rozpoczęła się rekrutacja do Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego USpeak, gdzie uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Polkowice mogą szlifować swoje umiejętności językowe. Zajęcia w ramach USpeak potrwają do końca roku 2020, a od roku 2021 zaproponujemy im zupełnie nową, odświeżoną i bogatszą ofertę programową. Prowadzony w UJW projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Polkowice i skierowany jest do młodych mieszkańców Gminy. Ze względów bezpieczeństwa w tym roku eliminacje do Akademii […]

Rekrutacja na podyplomowe trwa!

Przypominamy, że wciąż można składać podania na studia podyplomowe! Mamy w ofercie wiele nowości i kierunków przygotowanych w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Dla osób zainteresowanych studiami z zakresu zarządzania proponujemy: Zarządzanie projektami (w trakcie studiów dwa prestiżowe certyfikaty!!!) Nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie i administracji Menedżer jednostek administracji publicznej Zarządzanie logistyczne transportem kolejowym Zarządzanie oświatą Nowoczesne metody zarządzania firmą i przedsiębiorstwem o profilu górniczym Tych, którzy interesują […]

Studia II stopnia z podyplomowymi – nowość!

Dla absolwentów studiów I stopnia (licencjatów lub inżynierów), a także dla osób posiadających tytuł magistra ale chcących zdobyć nowe, cenne kompetencje i umiejętności, mamy nową fantastyczną ofertę! Studia magisterskie (II stopnia) na kierunku Zarządzanie w specjalności Zarządzanie w przemyśle i administracji połączone ze studiami podyplomowymi pn. NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA W FIRMIE ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWIE O PROFILU GÓRNICZYM. Dzięki połączeniu programów kształcenia, absolwent po dwóch latach i zdaniu wymaganych programem studiów egzaminów, […]

Dzieci z Uspeak odebrały dyplomy

23-24 czerwca 2020 r. odbyło się zakończenie roku akademickiego na Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego „Uspaek”, która działa przy UJW we współpracy i przy wsparciu finansowym Gminy Polkowice. Tegoroczne wręczenie dyplomów było wyjątkowe. Dzieci umówione były na konkretne godziny, obowiązywały też: dystans, maseczki ochronne, dezynfekcja rąk i zakaz gromadzenia się na terenie Uczelni. „Chcemy żeby nasi słuchacze i wszyscy odwiedzający UJW czuli się bezpieczni, stąd […]

Powodzenia!

Drodzy maturzyści! Przed Wami najważniejszy egzamin w życiu. Z tej okazji życzymy Wam trafionych tematów i zadań oraz wiary we własne siły i umiejętności. Niech wypracowane przez Was wyniki egzaminów dojrzałości będą pozytywnie ocenione i utorują Wam drogę do wymarzonej kariery zawodowej. POWODZENIA! Trzymamy za Was kciuki. Społeczność akademicka UJW

Promocja dla kandydatów na studia

Wszyscy kandydaci na studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie, którzy złożą komplet dokumentów w terminie do 31 lipca br., na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2020/2021 bedą placić niższe czesne! Promocja obowiązuje te osoby, które w wymaganym terminie dostarczą dokumenty do właściwego dla kierunku biura rekrutaji w Polkowicach lub w Lubinie. Wysokość czesnego dla kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021 znajdziesz TUTAJ.

Porozumienie partnerskie UJW i Bosch Rexroth

Wspólne opracowywanie programów kształcenia i organizacja praktyk zawodowych dla studentów to tylko niektóre z obszarów, które zostały zawarte w Porozumieniu partnerskim pomiędzy Uczelnią Jana Wyżykowskiego a spółką Bosch Rexroth. Porozumienie podpisali: Rektor UJW, dr Tadeusz Kierzyk oraz Dyrektor BR, dr inż. Arkadiusz Gierczak. Głównym celem obu podmiotów jest zacieśnianie współpracy na płaszczyźnie dydaktycznej oraz popularyzacja nauki. „Bardzo się cieszę, że firma Bosch Rexroth, która od wielu lat funkcjonuje na światowych rynkach, […]

Współpraca dla osób z niepełnosprawnościami

„Fundacja Eudajmonia i Uczelnia Jana Wyżykowskiego wzajemnie deklarują chęć współpracy w zakresie szerzenia tolerancji i zrozumienia wobec osób z niepełnosprawnościami oraz niwelowanie obaw i stereotypów w postrzeganiu tej grupy osób” -czytamy w Liście intencyjnym, który Rektor oraz Prezes Fundacji, Grzegorz Jucewicz, podpisali 4 lutego br. w siedzibie UJW w Polkowicach. Przedmiotem wspólnych działań będzie szerzenie wiedzy z zakresu tematyki dotyczącej niepełnosprawności oraz organizacja spotkań z osobami z niepełnosprawnością biorącymi udział w projektach realizowanych przez Fundację […]

Rekrutacja na listę rezerwową do UD

AKTUALIZACJA: 4 II 2020 r. o g. 10:00 zostanie uruchomiony formularz do zapisów na listę rezerwową słuchaczy UD. 30 stycznia 2020 r., punktualnie o g. 10:00, startuje rekrutacja elektroniczna do Uniwersytetu Dziecięcego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej UD, tj. www.ud.ujw.pl. Zgodnie z regulaminem, rodzic lub opiekun prawny dziecka uczęszczającego do klas III-VI szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy Polkowice (lub dziecka z kl. III-VI zamieszkałego […]

Kolejny stopień naukowy w UJW!

Z przyjemnością informujemy, że nasz wieloletni pracownik, dr Janusz Żołyński, kilka dni temu uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. W imieniu społeczności akademickiej, Rektor UJW złożył profesorowi wyrazy uznania „Jestem dumny z tego faktu i jednocześnie przekonany, że kolejne lata współpracy z naszą Uczelnią przyniosą Panu wiele satysfakcji oraz staną się źródłem wielu sukcesów zawodowych. Pragnę jednocześnie podziękować za poświęcenie oraz niepodważalny profesjonalizm Pańskiej pracy […]